Bigindicator

Voices of the Hills: Musical Instruments from Rwanda and Burundi

Event  |  Reviews  |  Comments
20120816170553-image
© Courtesy of Royal Museum for Central Africa
Voices of the Hills: Musical Instruments from Rwanda and Burundi

Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren
Belgium
July 1st, 2012 - September 30th, 2012

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.africamuseum.be/home
NEIGHBORHOOD:  
Other
EMAIL:  
info@africamuseum.be
PHONE:  
(+32) 02 769 52 11
OPEN HOURS:  
Tuesday through Friday : from 10 a.m. until 5 p.m. Saturday & Sunday : from 10 a.m. until 6 p.m.

DESCRIPTION

012 marks the fiftieth year since Rwanda and Burundi became independent states.

On this occasion, the Museum is proud to present representative pieces from its vast collection of musical instruments.

Two showcases (one for each country) are now found in the Comparative Ethnography gallery (gallery 21). A third showcase presents the museum's scientific activities in Rwanda and Burundi.

The exhibition was created at the initiative of African associations, whose ideas were relayed by the COMRAF (RMCA African Associations Committee). It places Rwanda and Burundi in the spotlight to commemorate their 50 years of independence.


In 2012 wordt de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Rwanda en Burundiplechtig herdacht.

Het Museum stelt ter gelegenheid hiervan representatieve stukken voor uit de muziekinstrumentencollectie. Zo zijn twee vitrines (een voor elk land) geïnstalleerd in  zaal 21: Vergelijkende Etnografie. Een derde vitrine toont onze wetenschappelijke activiteiten in deze twee landen.

De tentoonstelling is ontstaan op initiatief van de Afrikaanse verenigingen; de vraag was doorgegeven door het COMRAF (Comité Consultatif MRAC – Associations africaines).
De bedoeling is Rwanda en Burundi op een bijzondere manier in de kijker te zetten op het moment van de herdenking van hun onafhankelijkheid.


L’année 2012 commémore le cinquantenaire des indépendances du Rwanda et du Burundi.

À cette occasion, le Musée présente des pièces représentatives de la collection d’instruments de musique de ces deux pays.
Deux vitrines (une pour chaque pays) ont ainsi été installées dans la salle 21 : ethnographie comparée. Une troisième vitrine présente les activités scientifiques du Musée au Rwanda et au Burundi.

L’exposition a été créée à l’initiative des associations africaines, demande relayée par le COMRAF (comité des associations africaines au MRAC). Il s’agit de donner un éclairage particulier sur le Rwanda et le Burundi au moment des commémorations des indépendances.