Bigindicator

A Matter of Life and Death and Singing

Event  |  Reviews  |  Comments
20120512105135-image_4491
© Courtesy of the Artist and MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp
A Matter of Life and Death and Singing

Leuvenstraat 32
2000 Antwerp
Belgium
May 24th, 2012 - November 18th, 2012
Opening: May 24th, 2012 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.muhka.be
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
EMAIL:  
info@muhka.be
PHONE:  
+32 (0)3 260 99 99
OPEN HOURS:  
Van dinsdag tot en met zondag 10.00-17.00
TAGS:  
sculpture

DESCRIPTION

In spring 2012 the M HKA will be presenting a major retrospective of the work of Jimmie Durham. This artist, born in US, settled permanently in Europe in 1994 after a turbulent period in which he alternated his artistic activities with a life as an activist for the American Native Indian movement. His work is both profound and accessible, political and personal, both ‘of the moment’ and outside of all current trends. He raises incisive questions about our existence and has had a substantial influence on several generations of artists, curators, theorists and art lovers all over the world. The M HKA is showing the most complete survey ever of his work. This exhibition looks exhaustively at his activities as an activist, essayist, poet, performance artist and sculptor and devotes plenty of attention to work from the sixties and documentary material, neither of which has ever been seen in Europe before. After the M HKA, the show will go on to several venues in Europe and then to Mexico.


In het voorjaar van 2012 brengt het M HKA een grootschalige retrospectieve van het werk van Jimmie Durham. Deze in de VS geboren kunstenaar vestigde zich in 1994 - na een turbulente periode waarin hij zijn artistieke praktijk afwisselde met een activistisch bestaan in de Amerikaans-Indiaanse beweging - definitief in Europa. Zijn werk is diepgaand en toegankelijk, politiek en persoonlijk, en zowel ‘van het moment’ als de gangbare tendensen voorbij. Hij stelt scherpe vragen over het bestaan en oefent een grote invloed uit op verschillende generaties kunstenaars, curators, theoretici en kunstliefhebbers wereldwijd. Het M HKA brengt het meest volledige overzicht van zijn werk tot nog toe. De tentoonstelling belicht uitvoerig zijn praktijk als activist, essayist, poëet, performancekunstenaar en beeldhouwer en schenkt ruime aandacht aan – in Europa – nooit eerder vertoond werk uit de jaren zestig en documentair materiaal. De tentoonstelling reist nadien verder naar verschillende locaties in Europa en naar Mexico.


Au printemps 2012, le M HKA présente une grande exposition rétrospective de l’œuvre de Jimmie Durham. Après une période turbulente, pendant laquelle il alternait la pratique artistique et le militantisme actif dans les mouvements d’émancipation amérindiens, cet artiste originaire de l'US s’est définitivement établi en Europe en 1994. Son œuvre, profonde et accessible, politique et personnelle, parvient à s’inscrire résolument dans la contemporanéité tout en transcendant les tendances courantes. Il pose des questions pointues sur l’existence et exerce une grande influence sur plusieurs générations d’artistes, commissaires d’expositions, théoriciens et amateurs d’art des quatre coins du monde. Le M HKA présente la rétrospective la plus complète de son œuvre à ce jour. L’exposition, qui met explicitement en lumière sa pratique de militant, essayiste, poète, artiste de performance et sculpteur, accorde une attention particulière à ses œuvres des années 60 – jamais montrée en Europe – ainsi qu’à du matériel documentaire. Après le M HKA, l’exposition voyagera dans diverses villes d’Europe et ensuite au Mexique.