Bigindicator

Collection XXVII: East from 4°24'

Event  |  Reviews  |  Comments
20110603042825-image_4158
Blue East, 2011 © Courtesy the artist. Photo M HKA
Collection XXVII: East from 4°24'

Leuvenstraat 32
2000 Antwerp
Belgium
March 4th, 2011 - August 21st, 2011

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.muhka.be
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
EMAIL:  
info@muhka.be
PHONE:  
+32 (0)3 260 99 99
OPEN HOURS:  
Van dinsdag tot en met zondag 10.00-17.00
TAGS:  
video, installation

DESCRIPTION

This year sees the first ‘Mind the Book’, the successor to ‘Het Andere Boek’, with a focus on ‘the world’. In this connection, a number of Belgian artists invited by Jef Lambrecht, including Ria Pacquée, Anne-Mie Van Kerckhoven, Charif Benhelima and Guillaume Bijl, will be showing a work on the theme of ‘the Orient’ at the M HKA. The works from the collection shown with them are by artists from ‘the East’ in the broadest sense of the term: the Caucasus, India, China, Iraq, Egypt etc.


Cette année aura lieu la première édition de Mind the Book, la foire du livre alternative qui succède à Het Andere Boek, avec comme enjeu « le monde ». Dans ce cadre, Jef Lambrecht invite un certain nombre d’artistes belges, dont Ria Pacquée, Anne-Mie Van Kerckhoven, Charif Benhelima et Guillaume Bijl, à exposer une œuvre au M HKA, avec pour thème l’Orient. La présentation de la collection emboîte le pas à cette initiative en exposant des œuvres d’artistes de l’Orient, au sens large du terme : le Caucase, l’Inde, la Chine, l’Iraq, l’Égypte…


Dit jaar wordt de 1ste editie georganiseerd van Mind the Book, de opvolger van Het Andere Boek, met als inzet 'de wereld'. In het kader daarvan tonen een aantal Belgische kunstenaars, waaronder Ria Pacquée, Anne-Mie Van Kerckhoven, Charif Benhelima en Guillaume Bijl op uitnodiging van Jef Lambrecht in het M HKA een werk met 'De Oriënt' als thema. De collectiepresentatie sluit hierop aan met werken van kunstenaars uit het oosten in de ruimste zin: Kaukasus,India, China, Irak, Egypte...

Het M HKA gaat het voorjaar in met een brandend actuele tentoonstelling. Jef Lambrecht, die als journalist jarenlang verslag deed vanuit het Midden-Oosten, is ook een notoir kunstkenner. Hij nodigt veertien bevriende kunstenaars uit om de confrontatie aan te gaan met de Oriënt. Deze regio bepaalt vandaag immers op prangende wijze de realiteit waarin we leven. Het fascineert Lambrecht dat het thema in het werk van de meeste van de uitgenodigde kunstenaars niettemin nauwelijks aangeraakt wordt. Wat niet betekent dat het hen niet bezig houdt. Charif Benhelima, Guillaume Bijl, Michaël Borremans, Jan De Cock, Luc Deleu, Jan Kempenaers, Ria Pacquée, Guy Rombouts, Luc Tuymans, Koen Van den Broek, Anne-Mie Van Kerckhoven, Philippe Van Snick, Daniël von Weinberger en Angel Vergara brengen allemaal een zeer eigen reflectie op de Oriënt. Een aantal van hen heeft speciaal voor deze tentoonstelling een nieuw werk geconcipieerd.

Het M HKA laat zijn collectiepresentatie hierop aansluiten met werken van kunstenaars uit het oosten in de ruimste zin: werken uit Egypte, Centraal-Azië, de Kaukasus, Irak, India en China. Sinds 1989 – het jaar van de val van de Berlijnse muur en het jaar van de tentoonstelling Magiciens de la terre in Beaubourg – is de hegemonie van de westerse kunst immers verdwenen. Andere cultuurgebieden en tradities worden zichtbaar. Het M HKA engageert zich om hedendaagse kunst uit deze cultuurgebieden in kaart te brengen en bouwt gestaag aan een collectie met een mondiaal karakter.

Tegen de achtergrond van de huidige omwentelingen in het Midden-Oosten biedt de dubbelpresentatie COLLECTIE XXII Ten oosten van 4°24’ het publiek een intrigerende kijk op een regio die veraf lijkt en tegelijkertijd zo veel bepalend is voor onze samenleving.

De tentoonstelling kwam tot stand naar aanleiding van het literaire evenement Mind the Book, een organisatie van Internationale Kunstcampus deSingel Antwerpen en Kunstencentrum Vooruit Gent.