BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171021T020332Z UID:249035 DTSTART:20130127T000000 DTEND:20130407T000000 DESCRIPTION:

The exhibition brings together the work of three artists from three Euro pean countries: Thomas Helbig (b. 1967\, Germany)\, Victor Man (b.1974\, Romania) and Helmut Stallaerts (b. 1982\, Belgium). These artists do not belong to the same generatio n as the age difference between Helbig and Stallaerts is 15 years. What the works of these three artists do have in common\, however\, is their search for the expression of a vague feeling of discomfort. This makes their oeuv re not easily interpretable but it does testify\, in a unique and singular way\, of a great imagination and a search for a visual language that is eve r expanding in complexity.

This exhibition will combine new and older work and is both the resul t and the continuation of the research conducted in the context of the maki ng accessible of the Collection Wilfried &\; Yannicke Cooreman in 2009.< /span>

\n
\n

De tentoonstelling brengt het werk samen van drie kunstenaars ui t drie Europese landen: Thomas Helbig (°1967 Duitsland)\, Victor Man (°1974 Roemenië) en Helmut Stallaerts (°1982 België). Deze kunstenaars behoren ni et tot dezelfde generatie\, aangezien het leeftijdsverschil tussen Helbig e n Stallaerts 15 jaar is. Wat het werk van deze drie kunstenaars wel verbind t is hun zoektocht naar de expressie van een onbestemd gevoel van onbehagen . Hun oeuvre valt dan ook niet eenduidig te interpreteren maar het getuigt\ , elk op een heel eigen en zonderlinge manier\, van een grote verbeeldingsk racht en van hun zoeken naar een beeldtaal die in zijn complexiteit blijft uitdijen.

Deze tentoo nstelling zal nieuw en ouder werk combineren en is tegelijk het resultaat e n de verderzetting van het wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar aanleidi ng van de ontsluiting van de Verzameling Wilfried &\; Yannicke Cooreman in 2009.

LOCATION:Museum Dhondt-Dhaenens (MDD)\,Museumlaan 14 \nDeurle \, B-9831 Bel gium SUMMARY:Ein vages Gefühl des Unbehagens\, Thomas Helbig\, Victor Man\, helm ut stallaerts END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171021T020332Z UID:249036 DTSTART:20130127T100000 DTEND:20130127T170000 LOCATION:Museum Dhondt-Dhaenens (MDD)\,Museumlaan 14 \nDeurle \, B-9831 Bel gium SUMMARY:Ein vages Gefühl des Unbehagens\, Thomas Helbig\, Victor Man\, helm ut stallaerts END:VEVENT END:VCALENDAR