BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20180119T151546Z UID:249033 DTSTART:20121207T000000 DTEND:20130421T000000 DESCRIPTION:

2013 could be considered the ‘year of the collection’ at M HKA. In two l arge exhibitions and a comprehensive book we are mapping the contents of ou r collection and tracing a portrait of it as a ‘personality’ or ‘character’ . We are also making updated information about the collection available to the public as part of our online digital database M HKA Ensembles (ensemble s.org).

\n

The M HKA collection consists of some 3000 works by around 500 different authors\, from the 1960s until now. The International Culture Cen tre in Antwerp\, M HKA’s predecessor\, set up the Gordon Matta-Clark Founda tion in the late 1970s. Those artworks and the ICC archives form the histor ical basis of the M HKA collection\, which has steadily grown through acqui sitions\, donations and long-term loans\, notably from the Flemish Communit y and the Vleeshal in Middelburg.

There is no permanent display of the M HKA collection. Instead it is continuously shown in various types of exhibitions. The two collectio n presentations in 2013 are meant as an ‘ideal image’ of what has been coll ected throughout the museum’s 25 years of existence: ideally intriguing\, i deally diverse\, ideally located in Antwerp – Flanders – Belgium – Europe – the World.

Person ality Test is a deliberately unsystematic beginning of this image-maki ng effort\, testing the ground for the larger summer presentation. The auth ors featured range from international stars to local legends. We are partic ularly happy to be able to show a very special work by the Antwerp-based pa inter and printmaker Fred Bervoets\, his enormous etching Nevada (1989).

\n

M HKA also launches a new part of its collection: contemporary artists’ no vels. We are happy to present The Book Lovers\, a collection of artists’ no vels researched and curated by David Maroto and Joanna Zieliñska. This pres entation will later be shown at the Elisabeth Foundation Project Space in N ew York.

\n
\n

2013 kunnen we beschouwen als het ‘jaar van de collecti e’ bij M HKA. Twee grote tentoonstellingen en een uitgebreid boek zullen de inhoud van onze collectie in kaart brengen en die portretteren als een ‘pe rsoonlijkheid’ of ‘personage’. Verder zullen we geactualiseerde informatie over de collectie voor het publiek beschikbaar maken met behulp van onze on line digitale database M HKA Ensembles (ensembles.org).

\n

De M HKA-collect ie bestaat uit zowat 3.000 werken van ongeveer 500 verschillende kunstenaar s\, van de jaren 60 tot nu. Het Antwerpse Internationaal Cultureel Centrum (ICC)\, de voorganger van het M HKA\, richtte de Stichting Gordon Matta-Cla rk op in de late jaren 70. Die kunstwerken en het ICC-archief vormen de his torische basis van de collectie van het M HKA\, die is blijven aangroeien d ankzij aankopen\, schenkingen en leningen voor lange termijn\, voornamelijk van de Vlaamse Gemeenschap en de Vleeshal in Middelburg.

Er is geen permanente presentatie van d e collectie\, maar ze wordt wel voortdurend belicht in verschillende soorte n tentoonstellingen. De twee collectiepresentaties in 2013 zijn bedoeld als een ‘ideaalbeeld’ van wat er verzameld is gedurende het 25-jarig bestaan v an het museum: ideaal intrigerend\, ideaal divers en ideaal gelegen in Antw erpen ¬– Vlaanderen – België – Europa – de wereld.

Persoonlijkheidstest is een moedwillig onsyste matisch begin van die inspanning om een beeld te scheppen\, een vingeroefen ing voor de grotere zomertentoonstelling. De kunstenaars variëren van inter nationale sterren tot lokale legendes. Bovenal doet het ons plezier u een h eel bijzonder werk te kunnen tonen van de Antwerpse schilder en grafisch ku nstenaar Fred Bervoets: zijn enorme ets Nevada uit 1989.

\n

Bovendien lance ert M HKA een nieuw onderdeel van zijn collectie: hedendaagse kunstenaarsro mans. We zijn verheugd u te presenteren: Book lovers\, een collectie kunste naarsromans onderzocht en samengesteld door David Maroto and Joanna Zieliñs ka. Deze opstelling verhuist later naar het Elisabeth Foundation Project Sp ace in New York.

\n

\n

\n

LOCATION:MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp\,Leuvenstraat 32 \nAntwer p\, 2000Belgium SUMMARY:Collectie XXXII: Personality Test\, Vito Acconci\, Richard Artschwa ger\, Fred Bervoets\, Daniël Buren\, Marek Chlanda\, Leo Copers\, Enrico Da vid\, Bart de Baere\, Raoul de Keyser\, Daniël Dewaele\, Dan Flavin\, Joche n Gerz\, Ilya Kabakov\, Fransje Killaars\, Suchan Kinoshita\, Martin Kippen berger\, Job Koelewijn\, Wolfgang Laib\, Bernd Lohaus\, Mark Manders\, Dann y Matthys\, Pieter Laurens Mol\, Michelangelo Pistoletto\, Buky Schwartz\, Philippe Van Snick\, Konstantin Zvezdochotov END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20180119T151546Z UID:249034 DTSTART:20121207T100000 DTEND:20121207T170000 LOCATION:MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp\,Leuvenstraat 32 \nAntwer p\, 2000Belgium SUMMARY:Collectie XXXII: Personality Test\, Vito Acconci\, Richard Artschwa ger\, Fred Bervoets\, Daniël Buren\, Marek Chlanda\, Leo Copers\, Enrico Da vid\, Bart de Baere\, Raoul de Keyser\, Daniël Dewaele\, Dan Flavin\, Joche n Gerz\, Ilya Kabakov\, Fransje Killaars\, Suchan Kinoshita\, Martin Kippen berger\, Job Koelewijn\, Wolfgang Laib\, Bernd Lohaus\, Mark Manders\, Dann y Matthys\, Pieter Laurens Mol\, Michelangelo Pistoletto\, Buky Schwartz\, Philippe Van Snick\, Konstantin Zvezdochotov END:VEVENT END:VCALENDAR