Bigindicator

Collectie XXXII: Personality Test

Event  |  Reviews  |  Comments
20121128161044-large_image_4682
Nevada © Galerie De Zwarte Panter. Photo Dirk Vermeirre
20130106194837-1
Corner Piece, 1987 © courtesy collection M HKA
20130106195049-2
Gouden , 1979 Strop En Stoel © courtesy collection M HKA / photo Syb'l. S
Collectie XXXII: Personality Test

Leuvenstraat 32
2000 Antwerp
Belgium
December 7th, 2012 - April 21st, 2013
Opening: December 7th, 2012 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.muhka.be
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
EMAIL:  
info@muhka.be
PHONE:  
+32 (0)3 260 99 99
OPEN HOURS:  
Van dinsdag tot en met zondag 10.00-17.00
TAGS:  
print, photography, installation, sculpture

DESCRIPTION

2013 could be considered the ‘year of the collection’ at M HKA. In two large exhibitions and a comprehensive book we are mapping the contents of our collection and tracing a portrait of it as a ‘personality’ or ‘character’. We are also making updated information about the collection available to the public as part of our online digital database M HKA Ensembles (ensembles.org).

The M HKA collection consists of some 3000 works by around 500 different authors, from the 1960s until now. The International Culture Centre in Antwerp, M HKA’s predecessor, set up the Gordon Matta-Clark Foundation in the late 1970s. Those artworks and the ICC archives form the historical basis of the M HKA collection, which has steadily grown through acquisitions, donations and long-term loans, notably from the Flemish Community and the Vleeshal in Middelburg.

There is no permanent display of the M HKA collection. Instead it is continuously shown in various types of exhibitions. The two collection presentations in 2013 are meant as an ‘ideal image’ of what has been collected throughout the museum’s 25 years of existence: ideally intriguing, ideally diverse, ideally located in Antwerp – Flanders – Belgium – Europe – the World.

Personality Test is a deliberately unsystematic beginning of this image-making effort, testing the ground for the larger summer presentation. The authors featured range from international stars to local legends. We are particularly happy to be able to show a very special work by the Antwerp-based painter and printmaker Fred Bervoets, his enormous etching Nevada (1989).

M HKA also launches a new part of its collection: contemporary artists’ novels. We are happy to present The Book Lovers, a collection of artists’ novels researched and curated by David Maroto and Joanna Zieliñska. This presentation will later be shown at the Elisabeth Foundation Project Space in New York.


2013 kunnen we beschouwen als het ‘jaar van de collectie’ bij M HKA. Twee grote tentoonstellingen en een uitgebreid boek zullen de inhoud van onze collectie in kaart brengen en die portretteren als een ‘persoonlijkheid’ of ‘personage’. Verder zullen we geactualiseerde informatie over de collectie voor het publiek beschikbaar maken met behulp van onze online digitale database M HKA Ensembles (ensembles.org).

De M HKA-collectie bestaat uit zowat 3.000 werken van ongeveer 500 verschillende kunstenaars, van de jaren 60 tot nu. Het Antwerpse Internationaal Cultureel Centrum (ICC), de voorganger van het M HKA, richtte de Stichting Gordon Matta-Clark op in de late jaren 70. Die kunstwerken en het ICC-archief vormen de historische basis van de collectie van het M HKA, die is blijven aangroeien dankzij aankopen, schenkingen en leningen voor lange termijn, voornamelijk van de Vlaamse Gemeenschap en de Vleeshal in Middelburg.

Er is geen permanente presentatie van de collectie, maar ze wordt wel voortdurend belicht in verschillende soorten tentoonstellingen. De twee collectiepresentaties in 2013 zijn bedoeld als een ‘ideaalbeeld’ van wat er verzameld is gedurende het 25-jarig bestaan van het museum: ideaal intrigerend, ideaal divers en ideaal gelegen in Antwerpen ¬– Vlaanderen – België – Europa – de wereld.

Persoonlijkheidstest is een moedwillig onsystematisch begin van die inspanning om een beeld te scheppen, een vingeroefening voor de grotere zomertentoonstelling. De kunstenaars variëren van internationale sterren tot lokale legendes. Bovenal doet het ons plezier u een heel bijzonder werk te kunnen tonen van de Antwerpse schilder en grafisch kunstenaar Fred Bervoets: zijn enorme ets Nevada uit 1989.

Bovendien lanceert M HKA een nieuw onderdeel van zijn collectie: hedendaagse kunstenaarsromans. We zijn verheugd u te presenteren: Book lovers, een collectie kunstenaarsromans onderzocht en samengesteld door David Maroto and Joanna Zieliñska. Deze opstelling verhuist later naar het Elisabeth Foundation Project Space in New York.