Bigindicator

Walker Evans and the Barn

Event  |  Reviews  |  Comments
Walker-evans-in-alabama-1973-photographed-by-william-christenberry
Walker Evans in Alabama, 1973 © Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)/ Photographed by William Christenberry
Pic_1
Jongen met Vogel, 2002 C Print © Mieke Van de Voort
Pic_2
Untitled, 2006 Stained Glass Picture, Berries In Security Screen © Wolfgang Breuer
Pic_3
Studio Floor, 2009 © Alisa Margolis
Pic_4
The Rear Bumpers Of Thirty Six Luxury Vehicles Were Kissed!, Hamburg, Germany, Mayday © Keith Stern-Pirlot
Pic_5
Exhibition of found signs, Yale University Gallery , 1971 © Photo: Jerry L. Thompson
Walker Evans and the Barn

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
November 21st, 2009 - January 3rd, 2010
Opening: November 20th, 2009 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

The exhibition ‘Walker Evans and the Barn’ shows work by five contemporary artists in relation to that of a number of established names. The show is based on a number of aspects of the later work of the American photographer Walker Evans, which is present as the anchor for the presentation.

In the last years of his life Walker Evans (1903-1975) began to photograph with a pocket-size Polaroid camera, preferring that over the large format camera with which he had previously worked and had used to produce his famous photographs. The innovative SX-70 Polaroid camera fit perfectly with Evans’ search for a succinct but at the same time poetic vision of the world; for the 70-year-old photographer pictures that developed themselves immediately and came out of the camera exhibition-ready were what scissors and paper had been for the older Matisse.

During his ‘field work’ Evans increasingly often photographed casual objects, with the emphasis on weathered advertising signs and notices. Later he also began to collect such objects in his studio, so as to then mount one-off exhibitions of them together with his photographs. After his death the contents of his studio and a large number of the later photos ended up in the collection of the Metropolitan Museum of Art.

There is a story that Evans once discovered a barn full of old signs and objects. He supposedly bought all of the contents as a lot and reinstalled them along a friend's driveway. The story tends to support the idea that Evans’ work is not simply to be categorised as documentary photography: he used the camera as a medium for ‘discovering’ as well as ‘making’.

‘Walker Evans and the Barn’ takes this ethos as its point of departure. It contemplates a number of fundamental aesthetic questions from the perspective of artists who all deal with concrete, non-fictional subjects, incorporating these into their work, so that it is not clear where the process of discovery stops and where making work begins, in which individual experience almost coincides with its representation.

In the exhibition such systematic work by the five contemporary artists, coming from The Netherlands, Germany and the US, is anchored not only in photographs and Polaroids by Walker Evans, but also in a series of photographs being shown by the composer and conceptual artist Henry Flynt, who in the late 1970s tried to systematically document graffiti by the collective SAMO©, which included Jean-Michel Basquiat. Flynt saw these graffiti as a new sort of expression that made fun of the commercial element in both mainstream and underground culture.

In addition the 1980 video film Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes: Reflections On Ritual Space is being screened. This film by Barbara McCullough is a personal interrogation that the artist and filmmaker performed on the relation of art to ritual. Among other things, the film shows how David Hammons creates an artwork on the street. Finally, a third ‘classic’ component of the exhibition consists of documentation of an exhibition and book by Gabriel Orozco, From Green Glass To Airplane, produced by the Stedelijk Museum in 1997 and 2001, respectively.

The contribution to the exhibition by Keith Stern-Pirlot consists of a work that will be produced on site just before or during the opening. The work by Wolfgang Breuer will be found both in the exhibition and outside it, in the city, with the precise location indicated in SMBA.

‘Walker Evans and the Barn’ was assembled by the artist Jeremiah Day, who lived and worked in Los Angeles before coming to The Netherlands in 2003 for a residency at the Rijksakademie voor Beeldende Kunsten.

The free SMBA Newsletter (NL/EN) is appearing to accompany the exhibition, with a text by Jeremiah Day on the various works in his show. Magazine Metropolis M will publish an essay by Day at the occasion of his exhibition in their December issue.

With special thanks to: Andrea Rosen Gallery, New York; The Emily Harvey Foundation / Christian Xatrec, New York; Jeffrey Thompson, Amenia; Bill and Sandy Christenberry, Washington DC; Martijn van Nieuwenhuijzen, Amsterdam.

***

De tentoonstelling 'Walker Evans and the Barn' laat werk zien van vijf hedendaagse kunstenaars in samenhang met dat van een aantal gevestigde namen. De tentoonstelling is gebaseerd op een aantal aspecten in het late werk van de Amerikaanse fotograaf Walker Evans. Dat is als een ankerpunt aanwezig in de presentatie en is nog niet eerder getoond in Nederland.

In zijn laatste levensjaren begon Walker Evans (1903-1975) te fotograferen met de polaroidcamera op zakformaat. Die prefereerde hij boven de grootbeeldcamera waarmee hij tot dan toe had gewerkt. De innovatieve SX-70 polaroidcamera paste perfect bij Evans' zoektocht naar een beknopte en tegelijkertijd poëtische visie van de wereld; de foto's die direct ontwikkeld werden en kant-en-klaar uit de camera tevoorschijn kwamen, waren voor de zeventigjarige fotograaf als de schaar en het papier voor de oudere Matisse.

Tijdens zijn 'veldwerk' fotografeerde Evans steeds vaker achteloze, veronachtzaamde objecten, met de nadruk op verweerde reclame- en waarschuwingsbordjes en andere aanduidingtekens. Later begon hij zulke voorwerpen ook te verzamelen in zijn atelier om deze vervolgens eenmalig samen met zijn foto's tentoon te stellen. Na zijn dood kwam de inhoud van het atelier en een groot aantal van de latere foto's terecht in de collectie van het Metropolitan Museum of Art.

Volgens een anekdote zou Evans ooit een schuur (barn) vol met oude bordjes en voorwerpen hebben ontdekt. Hij zou de volledige inhoud ervan hebben opgekocht en deze opnieuw hebben geïnstalleerd op de oprijlaan van het huis van een vriend. Het is een anekdote die eens te meer voedsel geeft aan de gedachte dat Evans' werk niet simpelweg onder te brengen is in een categorie als documentaire fotografie: hij gebruikte de camera eerder als medium om mee te 'ontdekken' dan om te 'fabriceren'.

'Walker Evans and the Barn' neemt dit ethos als uitgangspunt. Ze beschouwt een aantal fundamentele esthetische vragen aan de hand van kunstenaars die alle met concrete, non-fictieve onderwerpen omgaan in hun werk, waarbij niet duidelijk is waar het proces van ontdekken ophoudt en waar het fabriceren begint, waar het documentair is en niet meer: werk waarin de individuele ervaring vrijwel samenvalt met de verbeelding ervan.

Dergelijk procesmatig werk van de vijf hedendaagse kunstenaars, afkomstig uit Nederland, Duitsland en de VS, krijgt in de tentoonstelling niet alleen een basis door foto's en polaroids van Walker Evans. Ook wordt een serie foto's getoond van componist en conceptuele kunstenaar Henry Flynt, die eind jaren '70 systematisch graffiti trachtte te documenteren van het collectief SAMO©, waar onder andere Jean-Michel Basquiat deel van uitmaakte. Hij zag deze graffiti als een nieuw soort uiting die spotte met de commercie van zowel de mainstream als de underground cultuur.

Daarnaast is de videofilm Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes: Reflections On Ritual Space uit 1980 te zien. Deze film van Barbara McCullough is een persoonlijke onderzoek van de kunstenaar en filmmaker naar de relatie tussen kunst en ritueel. De film toont onder meer hoe David Hammons een kunstwerk tot stand brengt op straat. Een derde 'klassiek' onderdeel van de tentoonstelling tenslotte bestaat uit documentatie van een tentoonstelling en boek From Green Glass To Airplane van Gabriel Orozco, geproduceerd door het Stedelijk Museum in respectievelijk 1997 en 2001.

De bijdrage van Kieth Stern-Pirlot aan de tentoonstelling bestaat uit een werk dat vlak voor of tijdens de opening ter plaatse geproduceerd wordt. Van Wolfgang Breuer is zowel werk opgenomen in de tentoonstelling als buiten, in de stad, waarvan de precieze locatie wordt aangegeven in SMBA.

'Walker Evans and the Barn' is samengesteld door kunstenaar Jeremiah Day, die lange tijd in Los Angeles woonde en werkte voordat hij in 2003 naar Nederland kwam voor een residentie aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten.

Bij de tentoonstelling verschijnt de gratis verkrijgbare SMBA Nieuwsbrief nr. 113 (NL/EN) met een bijdrage van Jeremiah Day over de verschillende werken in de tentoonstelling. In het kader van zijn expositie publiceert tijdschrift Metropolis M volgende maand een essay van Day.