Bigindicator

Versions

Event  |  Reviews  |  Comments
Versions_laric
© Courtesy of Netherlands Media Art Institute - Montevideo/Time Based Arts
Versions

Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
Netherlands
November 28th, 2009 - February 6th, 2010
Opening: November 27th, 2009 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nimk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@nimk.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 6237101
OPEN HOURS:  
Closed
TAGS:  
Internet, software, web, media, performance

DESCRIPTION

Opening Friday, 27 November, 5:00 p.m. Continuous performance by Constant Dullaart

Tuesday 8 December, 8:30 p.m.
An evening with: Hacked Chinese Software, Browser Plug-ins, Redacted Sculpture and Web Landscaping by Harm van den Dorpel, Constant Dullaart, Martijn Hendriks, Evan Roth en Theodore Watson.

The exhibition 'Versions' deals with the ‘comment culture’: commentary as a medium. With the popularity of social networks and blog sites on the internet, such as Flickr, Facebook, Hyves, YouTube, Blogger, etc., commenting on each other has taken on a new dimension. In his publication Zero Comments (2007) the Dutch network theoretician Geert Lovink describes this phenomenon as a nihilistic impulse and an erosion of mainstream media. At the same time it is often said that comments online are like conversations in newsrooms – sloppy and stupid and often wrong - but they are the raw stuff where journalism starts from. 'Versions' shows artists' practices and an aesthetic related to this comment culture.

The Netherlands Media Art Institute invited a number of artists for whom reacting to one another influences their own work process. For these artists the internet is the place par excellence to quickly launch ideas, react to one another, or adapt existing work and reuse it. Through this process photos, animations or videos rapidly grow into more complex and aesthetic artworks. Sharing and commenting on each other's work leads to questions about the position and perception of the work in the context of the internet and beyond it. To what extent can one speak of uniqueness and originality of the works? Who determines what can or can not be done, and what happens to individual identity within the group process? How does this process translate into the physical, static space of a gallery? Questions about the significance of appropriation, authenticity and agency in the era of 'comment culture' run like a thread through the exhibition.

A number of the works in the exhibition are a direct reflection of this online comment culture. In an extremely short time, through simple means an elementary concept or image is adapted by different people, constantly creating new versions of the same idea. A number of artists did new works for the exhibition, which make a translation from the transient internet to the static space of the gallery.

'Versions' is curated through the collaborative efforts of Annet Dekker, Constant Dullaart & Petra Heck.

In addition to the Versions exhibition, four of the participating artists have made a selection of works from the NIMk collection.
Their selection is in some cases a comment or reflection upon their own artistic practice, upon the exhibition itself, or has sometimes even functioned as the context for a new comment or artistic intervention. http://catalogue.nimk.nl/tour.php?id=14


***

 

dinsdag 8 december, 20:30 uur
Een avond met: Hacked Chinese Software, Browser Plug-ins, Redacted Sculpture and Web Landscaping door Harm van den Dorpel, Constant Dullaart, Martijn Hendriks en Theodore Watson.

De tentoonstelling 'Versions' gaat over de ‘comment culture’; commentaar als medium. Commentaar geven op elkaar heeft met de populariteit van sociale netwerken en blogsites op het internet, zoals Flickr, Facebook, Hyves, YouTube, Blogger, etc., een nieuwe dimensie gekregen. De Nederlandse netwerk theoreticus Geert Lovink beschreef in zijn publicatie 'Zero Comments' (2007) dit fenomeen als een nihilistische impuls en een uitholling van de mainstream media. Tegelijkertijd wordt vaak gezegd dat online commentaar vergelijkbaar is met de gesprekken in newsrooms – slordig, stompzinnig en meestal foutief – maar het vormt ook het ruwe materiaal voor de journalistiek. 'Versions' toont een kunstenaarspraktijk en esthetiek die verwantschap heeft met deze comment culture.

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft een aantal kunstenaars uitgenodigd bij wie het reageren op elkaar het eigen werkproces beïnvloedt. Voor deze kunstenaars is het internet de plek bij uitstek om snel ideeën te lanceren, op elkaar te reageren of bestaand werk aan te passen en opnieuw te gebruiken. Hierdoor groeien foto’s, animaties of video’s in korte tijd uit tot meer gelaagde en esthetische kunstwerken. Het delen en becommentariëren van elkaars werk leidt tot vragen over de positie en perceptie van het werk in de context van het internet en daarbuiten. In hoeverre is er sprake van uniciteit en oorspronkelijkheid van de werken? Wie bepaalt wat wel of niet kan, wat betekent individuele identiteit binnen het groepsproces? Hoe wordt dit proces vertaald naar de fysieke statische galerieruimte? De vraag naar de betekenis van toe-eigening [appropriation], authenticiteit en auteurschap [agency] in de tijd van 'comment culture' loopt als een rode draad door de tentoonstelling.

Een aantal werken in de tentoonstelling is een directe weergave van deze online comment culture. Op eenvoudige wijze wordt een simpel concept of beeld in extreem korte tijd door verschillende mensen aangepast waardoor steeds nieuwe versies van hetzelfde idee ontstaan, zoals in het werk van Oliver Laric. Een aantal kunstenaars maakt nieuw werk voor de tentoonstelling waarbij een vertaling van het vluchtige internet naar de statische galerieruimte gemaakt wordt (Constant Dullaart, JODI, Martijn Hendriks, Harm van den Dorpel en Theodore Watson).

'Versions' is collectief tot stand gekomen door Annet Dekker, Constant Dullaart & Petra Heck.

Openingstijden tentoonstelling
dinsdag t/m vrijdag van 1100 - 1800 uur
Zaterdag en elke eerste zondag van de maand van 1300 – 1800 uur.
De tentoonstelling is gesloten op vrijdag 25, 26 december en 1 januari
Speciale openstelling 29, 30, 31 december, 2 en 3 januari van 13.00 – 17.00 uur
Mediatheek is gesloten van 21 december t/m 4 januari

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.