Bigindicator

Fluid Architectures

Event  |  Reviews  |  Comments
Marnix_exploring_foto1
Exploded Views - Remapping Firenze, 2008 © courtesy of the artist and Netherlands Media Art Institute - Montevideo/Time Based Arts
Stanza_urban_generation_klein
Urban Generation, 2006 Live Generated Video © courtesy of the artist and Netherlands Media Art Institute - Montevideo/Time Based Arts
Fluid Architectures
Curated by: Susanne Jaschko

Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
Netherlands
May 30th, 2009 - August 16th, 2009
Opening: May 29th, 2009 6:30 PM - 7:30 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nimk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@nimk.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 6237101
OPEN HOURS:  
Closed
TAGS:  
digital, installation, modern

DESCRIPTION

Fluid Architectures
Opening 29 May 18:30 hrs
From 30-05-2009 until 16-08-2009
Annja Krautgasser, Walter Langelaar, Jan Robert Leegte, Dirk Lüsebrink/Joachim Sauter, Mader Stublic Wiermann, Michael Najjar, Mark Napier, Marnix de Nijs, Stanza, Pablo Valbuena

In the movie Metropolis from 1926, director Fritz Lang created the vision of a futuristic 21st century mega-city. Now that we have crossed the threshold of this century our reality makes that vision seem strangely old-fashioned as new sets of factors unconsidered by Lang move to shape the future of our urban spaces. It is now ubiquitous computer networks, information delivery in real time and new display technologies which are the key elements transforming the face of our urban living spaces. Through them a space is taking shape whose manifestations merge the virtual and the physical. Essayist Florian Rötzer talks in this context of a "digital urbanism" whose salient features are „dispersal, decentralisation, valorisation of interiority, globalisation, individuality and mobility".
These factors shape a networked society and a 'space of flows" which generate new dimensions for imagination and action no longer concurrent with the old geographies and topographies.

The exhibition Fluid Architectures gathers spaces of flow and immateriality created by artists in response to these contemporary notions the city. These fictional spaces made of light, moving image, and other media extend the idea of physical architecture to the construction of dynamic and seemingly infinite spaces enabling a sensory experience. The works rethink the classic standards of spatial construction and topography. Rather they introduce the new concept of 'performative architecture' and thus propose an imaginary urban landscape for the 21st century. The Fluid Architectures programme comprises a gallery exhibition, lectures and workshops. The exhibition is curated by Susanne Jaschko.

Artists and works
For Fluid Architectures new site-specific works have created by Walter Langelaar, Jan Robert Leegte and Pablo Valbuena.

Annja Krautgasser (A), Dashed II, installation, 2008 www.annjakrautgasser.net
Walter Langelaar (NL), paralevel | OA_NIMK2 , site specific installation, 2009 http://lowstandart.net
Jan Robert Leegte (NL), Ornament (Amsterdam), site specific installation, 2009 www.leegte.org
Dirk Lüsebrink/Joachim Sauter (D), Invisible Shapes of Things Past, film based sculptures and prints, 1995 - now www.artcom.de
Mader Stublic Wiermann (D), folded space and twists and turns, documentation of video installation, 2008 www.webblick.de
Michael Najjar (D), netropolis, video projection, 2005 www.michaelnajjar.com
Mark Napier (USA), The Cyclops Series, prints and projection 2006 www.potatoland.org
Marnix de Nijs (NL), Exploded Views - Remapping Firenze, interactive installation, 2008 (produced within NIMk's artist in residence programme) www.marnixdenijs.nl
Stanza (UK), Urban Generation, live generated video projection, 2006 www.stanza.co.uk
Pablo Valbuena (E), site specific installation, 2009 www.pablovalbuena.com


Programme
Opening
May 29
From 18.30 hrs
18:30 hrs: Introduction into Fluid Architectures by exhibition curator Susanne Jaschko
19:00 hrs Lecture Digital urbanism - historical and and future utopias of the megacity
by exhibiting artist Michael Najjar

Lecture by Jan Robert Leegte
June 10
19:00 hrs
(in Dutch)

Workshop by Walter Langelaar
June 13
11:00 - 19:00 hrs
(in Dutch)

Opening hours: Tue t/m Sat and each first Sunday of the monthe Sunday June 7, July 5, August 2 1300 - 1800 hrs. Entrance 4,50 (2,50 with discount). Museumkaart free

Thanks to:
BeamSystems, AECID, Spanish Embassy

 

Fluid Architectures
Opening vrijdag 29 mei 18.30 uur
Van 30-05-2009 t/m 16-08-2009

Annja Krautgasser, Walter Langelaar, Jan Robert Leegte, Dirk Lüsebrink/Joachim Sauter, Mader Stublic Wiermann, Michael Najjar, Mark Napier, Marnix de Nijs, Stanza, Pablo Valbuena

Opening 29 mei
18.30 uur: Introductie Fluid Architectures door curator Susanne Jaschko
19.00 uur: Digital urbanism - historical and and future utopias of the megacity, door Michael Najjar
Tentoonstelling geopend vanaf 19:30 uur.

In de film Metropolis (1926) creëerde regisseur Fritz Lang de visie van een futuristische 21-eeuwse megastad. Nu wij naar deze eeuw zijn overgegaan lijkt deze visie vreemd ouderwets omdat nieuwe factoren, die niet door Lange bedacht konden worden, onze stedelijke ruimten gestalte geven.

Het zijn nu met name alomtegenwoordige computernetwerken, informatieoverdracht in real time en nieuwe vertoningstechnologieën die het aanzicht van onze stedelijke leefruimten transformeren. Hierdoor ontstaat een ruimte waarvan de manifestaties het virtuele en het fysieke samen doen gaan.

De essayist Florian Rötzer spreekt in deze context van een 'digitaal urbanisme' met als opvallende kenmerken "verspreiding, decentralisatie, valorisatie van interioriteit, globalisering, individualiteit en mobiliteit". Deze factoren vormen een genetwerkte maatschappij en een 'space of flows' die een nieuwe dimensie van verbeelding en activiteit genereren die niet langer concurreren met de oude geografieën en topografieën.

De tentoonstelling Fluid Architectures brengt vloeiende ruimten en immaterialiteit bij elkaar die door kunstenaars als antwoord op deze eigentijdse begrippen van ruimte zijn gecreëerd. Deze fictieve ruimten gemaakt van licht, bewegend beeld en andere media verruimen het idee van fysieke architectuur, naar de constructie van dynamische en schijnbaar oneindige ruimten die een sensorische ervaring mogelijk maken.

De kunstwerken heroverwegen de klassieke standaarden van ruimtelijke constructie en topografie. Ze introduceren een nieuwe concept van performatieve architectuur en stellen een denkbeeldig stedelijk landschap voor de 21ste eeuw voor. Het Fluid Architectures programma bestaat uit een tentoonstelling, lezingen en workshops. De tentoonstelling en het programma zijn samengesteld door Susanne Jaschko.

Kunstenaars en werken:
Voor Fluid Architectures werd opdracht gegeven voor nieuwe site-specifieke werken door Walter Langelaar, Jan Robert Leegte en Pablo Valbuena.

Annja Krautgasser (A), Dashed II, installatie, 2008 www.annjakrautgasser.net
Walter Langelaar (NL), paralevel | OA_NIMK2 , site specific installatie, 2009 http://lowstandart.net
Jan Robert Leegte (NL), Ornament (Amsterdam), site specific installatie, 2009 www.leegte.org
Dirk Lüsebrink/Joachim Sauter (D), Invisible Shapes of Things Past, film based sculpturen en prints, 1995 - nu www.artcom.de
Mader Stublic Wiermann (D), folded space en twists and turns, documentatie van videoinstallaties, 2008 www.webblick.de
Michael Najjar (D), netropolis, videoprojectie, 2005 www.michaelnajjar.com
Mark Napier (USA), Smoke (projectie) en prints uit de Cyclops Series, 2007 www.potatoland.org
Marnix de Nijs (NL), Exploded Views - Remapping Firenze, interactieve installatie, 2008 (geproduceerd binnen het NIMk's artist in residence programma) www.marnixdenijs.nl
Stanza (UK), Urban Generation, live generated videoprojectie, 2006 www.stanza.co.uk
Pablo Valbuena (E), site specific installatie, 2009 www.pablovalbuena.com


PROGRAMMA

Lezing door Jan Robert Leegte
10 juni
19.00 uur

Workshop door Walter Langelaar
13 juni
11.00 - 19.00 uur

Openingstijden: di t/m za en elke 1e zondag van de maand van zondag 7 juni, 5 juli, 2 augustus 1300 - 1800 uur. Toegang 4,50 (2,50 met korting). Museumkaart gratis

Met dank aan:
BeamSystems, AECID, Spaanse Ambassade