Bigindicator

ARAKI Ojo Shashu – Photography for the Afterlife: Alluring Hell

Event  |  Reviews  |  Comments
20141222172535-alluring_hell_2008_c_nobuyoshi_araki_in_collaboration_with_galerie_alex_dani_ls__reflex_amsterdam_02
Alluring Hell, 2008 © © Nobuyoshi Araki in collaboration with Galerie Alex Daniëls – Reflex Amsterdam
20141222172409-qaradise_2014_c_courtesy_nobuyoshi_araki_in_collaboration_with_galerie_alex_dani_ls_reflex_amsterdam
qARADISE, 2014 © © Courtesy Nobuyoshi Araki in collaboration with Galerie Alex Daniëls – Reflex Amsterdam
ARAKI Ojo Shashu – Photography for the Afterlife: Alluring Hell

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
NL
December 19th, 2014 - March 11th, 2015
Opening: December 19th, 2014 10:00 AM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Foam is proud to present a major solo exhibition of the famous Japanese photographer Araki. 'ARAKI Ojo Shashu - Photography for the After Life: Alluring Hell' gives a distinct reflection on Araki's oeuvre, renowned for the master's perpetual focus on daily life and his intertwining themes of Life (Sex) and Death. The exhibition comprises both his notorious early work, as well as very recent series that have never been shown in the Netherlands before. The exhibition offers a unique and intimate insight into the perspective of an artist in the dusk of his life.

Nobuyoshi Araki (Tokyo, 1940) is one of the most celebrated Japanese artists of our time. Ever since he started his photographic career in the mid-sixties, Araki has taken tens of thousands of photographs and published more than 450 photobooks. His photographs are personal, indifferent, random, accidental, prurient, erotic, anarchistic, touching, vulgar, sentimental. The cumulative effect is overwhelming.

Araki is an international master of photography, noted for his seemingly detached Kinbaku-photographs; Kinbaku, 'the art of tight binding', is a Japanese style of rope bondage. Simultaneously his work is very intimate and personal, often closely related to his Tokyo surroundings and to the memories of the marriage with his late wife Yoko until her death in 1990. Only by distancing himself through his lens, keeping life at an arms length, the artist can truly approach reality and eventually reconcile life and death.

ARAKI Ojo Shashu - Photography for the After Life: Alluring Hell is conceived in close collaboration with the artist. Nobuyoshi Araki is the starting point and so is the vision that he today has on his oeuvre. This is reflected in a careful selection out of his numerous important series. The title of the exhibition refers to the influential Japanese-Buddhist book Ōjōyōshū from 985 AD. It depicts heaven and hell, and inspires Araki in his existential exploration of Life (Sex) and Death through photography. The balance of polarities is a major thread running through the exhibition, from the far-famed series Satchin and Sentimental Journey/Winter Journey, to the numerous photobooks, to the most recent photographs: banality and spirituality, light and shadow, reveal and disguise, fact and fiction, rationality and passion, creation and destruction, seduction and decay, life and death, paradise and hell.

During the past months, the 74-year-old Araki worked on his new series qARADISE, which consists of dark photographs of flowers and dolls. Moreover, he has rediscovered his never exhibited series Alluring Hell from 2008, with erotic black-and-white photographs overpainted by Araki himself. Also an extensive collection of fading polaroids from the Impossible series is shown. These recent series set the tone of the exhibition; they mirror Araki's acceptance of, as well as his resistance to decline. While at first slightly alienating, in particular for the non-Japanese observer, both the individual images and the assembly of series may eventually bring about a feeling of transciency and melancholia - Araki's work has its very own, touching beauty. The exhibition allows the visitor to unravel the complexity and obsessions of a photographer of great international importance.

Nobuyoshi Araki is the inspiration and starting point for the winter issue of Foam Magazine, which aims to examine his affect and influence on contemporary photography.

The exhibition is made in cooperation with Galerie Alex Daniëls / Reflex Amsterdam.


 

Foam presenteert met trots een omvangrijke solotentoonstelling van de beroemde Japanse fotograaf Araki. 'ARAKI Ojo Shashu - Photography for the Afterlife: Alluring Hell' geeft een bijzondere reflectie op Araki's oeuvre, dat bekend staat om een focus op het dagelijkse leven en de verweven thema's van Leven (seks) en Dood. In de tentoonstelling zijn zowel Araki's befaamde vroege werken te zien, alsook zijn meest recente en nooit eerder in Nederland vertoonde series. De presentatie toont een unieke en intieme kijk in het perspectief van een kunstenaar in de herfst van zijn leven.

Nobuyoshi Araki (Tokyo, 1940)  is zonder twijfel één van de bekendste Japanse kunstenaars van deze tijd. Sinds hij zijn carrière begon, in het midden van de jaren zestig, maakte hij tienduizenden foto's. Zijn onuitputtelijke creatieve energie blijkt tevens uit de grote hoeveelheid (van ruim 450) fotoboeken die hij in de afgelopen vier decennia publiceerde. Araki's werk is persoonlijk, incidenteel, lukraak, wellustig, erotisch, anarchistisch, ontroerend, vulgair, sentimenteel. Het cumulatieve effect is overweldigend.

Araki staat bekend om zijn ogenschijnlijk afstandelijke Kinbaku-foto's; Kinbaku is een Japanse vorm van bondage en betekent letterlijk 'de kunst van het strak vastbinden'. Tegelijkertijd is zijn werk ook zeer intiem en persoonlijk, vaak nauw verbonden met zijn eigen stad Tokyo en de herinneringen aan het huwelijk met zijn in 1990 overleden vrouw Yoko. Alleen door afstand te nemen via zijn lens, kan de kunstenaar de realiteit aangaan en het leven en de dood met elkaar verzoenen.

ARAKI Ojo Shashu - Photography for the Afterlife: Alluring Hell is georganiseerd in nauwe samenspraak met de kunstenaar. Het uitgangspunt is Nobuyoshi Araki zelf en de visie die de fotograaf vandaag de dag heeft op zijn oeuvre. Dit wordt gereflecteerd in een zorgvuldige selectie uit zijn belangrijkste series. De titel van de tentoonstelling verwijst naar het invloedrijke Japans-Boeddhistische boek Ōjōyōshū uit 985, waarin de hemel en de hel worden beschreven. Ōjōyōshū inspireert Araki bij zijn existentiële verkenning van het Leven (seks) en de Dood. Dat polaire evenwicht vormt een rode draad in de tentoonstelling, vanaf de vermaarde series Satchin en Sentimental Journey/Winter Journey tot de talloze persoonlijke fotoboeken en de meest recente foto's: banaliteit en spiritualiteit, licht en schaduw, onthullen en verbergen, feit en fictie, ratio en drift, creatie en destructie, verleiding en verval, leven en dood, paradijs en hel.

De 74-jarige Araki werkte de afgelopen maanden aan de nieuwe serie qARADISE, die bestaat uit donkere foto's van bloemen en poppen. Bovendien herontdekte hij de nog nooit getoonde serie Alluring Hell uit 2008, met door Araki overschilderde erotische zwart-wit foto's. Ook een grote verzameling vervagende polaroids uit de serie Impossible is te zien. Deze (zeer) recente werken zetten de toon van de tentoonstelling; ze weerspiegelen zowel Araki's acceptatie van, als zijn verzet tegen het verval. In eerste instantie zijn de foto's wellicht ongemakkelijk en vervreemdend, met name voor de niet-Japanse bezoeker. Maar naarmate ze langer worden bekeken, creëren zowel de afzonderlijke werken als de combinatie van series een gevoel van vergankelijkheid en melancholie - Araki's werk heeft een heel eigen, ontroerende schoonheid. De tentoonstelling biedt de bezoeker inzicht in de complexiteit en obsessies van een internationaal zwaargewicht van de fotografie.

Araki vormt de inspiratie en het uitgangspunt voor het winternummer van Foam Magazine, waarin zijn invloed op de hedendaagse fotografie wordt onderzocht.

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Galerie Alex Daniëls - Reflex Amsterdam.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.