Bigindicator

On the Move

Event  |  Reviews  |  Comments
20140807113344-sarah_carlier_the_lamb__video_still__2013__lhgwr_gallery
The Lamb, 2013 Video Still © Courtesy Sarah Carlier en LhGWR gallery
On the Move

Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Netherlands
August 29th, 2014 - January 18th, 2015
Opening: August 28th, 2014 7:30 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.stedelijk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@stedelijk.nl
PHONE:  
+31(0) 20 5732.911
OPEN HOURS:  
Sat-Thu 10-6; Fri 10-10
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Storytelling in Contemporary Photography and Graphic Design.

The Stedelijk Museum Amsterdam presents the exhibition On the Move: Storytelling in Contemporary Photography and Graphic Design. It is the latest edition of the Proposals for Municipal Art Acquisitions that the museum organizes every two years, with the financial support of the City of Amsterdam. The selection of acquisitions from this exhibition always comprises an important addition to the holdings of the museum.

The photo essay and the photo book are both classic ways of telling stories through photographs. But photographers are increasingly exploring new ways of storytelling made possible by technological advances. Apps, audiovisual installations, and websites present opportunities for less linear forms of narrative. This development also reflects in graphic design. The role of the graphic designer is no longer confined to “choosing the image sequence” of a photo book.

On the Move focuses on recent developments in photography and reveals the myriad ways in which artists and photographers build their narratives in dialogue with graphic designers. The title On the Move refers to the journeys taken by many of the photographers in creating their projects, as well as the new directions in photography.

Last autumn, the Stedelijk invited artists living and/or working in the Netherlands to submit work in which they explore new, playful, critical, and challenging forms of narrativity. The museum received 471 submissions. 

A jury consisting of Carolien Glazenburg (curator of graphic design, Stedelijk Museum), Anne Ruygt (junior curator of photography, Stedelijk Museum), Ad van Denderen (photographer), Karin Krijgsman (course leader of the photography department at the AKV St. Joost), and Dimitri Nieuwenhuizen (co-founder of design studio LUST) selected 28 submissions from young and emerging artists. The selected works include both existing projects and works never previously exhibited, which are currently being developed especially for the exhibition.

A number of multimedia productions have also been selected for On the Move. These large-scale projects are often co-creations and were developed for different platforms. One such example is Love Radio, a multiplatform documentary about the Rwandan genocide made by photographer Anoek Steketee and journalist Eefje Blankevoort with designers Kummer & Herrman and interactive designer Sara Kolster. The object of many photography projects of this kind, which can take years to create, is not just to be presented in a museum or gallery; the projects are increasingly shared with audiences via both traditional and new media, during its making process. Take The Sochi Project, for example, by photographer Rob Hornstra and journalist Arnold van Bruggen which, over a five-year period, has been presented in the form of various photo books, exhibitions, interim cahiers, and a website

Many artists and photographers in On the Move utilize alternative sources, such as citizen journalism and visual material from the internet. In some cases, they do so as an extension of their own photography practice, where the photographer also plays the role of editor or curator. In other instances, these sources are subjected to a critical visual analysis. Thomas Kuijpers, for instance, collected photographs of American soldiers who took part in a Twitter protest against their government’s position in the Syrian civil war. The images, together with the staged photos that Kuijpers uploaded, are united under the hashtag #IDIDNTJOIN. This raises the question of how we can know with any certainty whether we are looking at an “authentic” or propagandist image. 

On the Move also presents a selection of photography books – often self-published – by young artists. And the exhibition features serial magazines such as the “gesamtkunstwerk” Club Donny andTheo Niekus’s autonomous cahiers of Amsterdam street photography.  

Several photographers re-examine and re-visit their early work, such as Petra Stavast. In 2002, Stavast made an extraordinary portrait of Ramya, her landlady at the time. This year, after Ramya’s death, she returned to Ramya’s life story. Other artists explore the work of fellow photographers, such as Andrea Stultiens, who started a conversation with the work of Ugandan studio photographer Deo Kyakulagira.

On the Move is curated by Carolien Glazenburg, Anne Ruygt, and Hripsimé Visser. During the exhibition, Beatrix Ruf, director of the Stedelijk Museum, will select a number of works to be purchased for the Stedelijk’s permanent collection. 

Publication

A cahier will be published to mark the exhibition, including an essay by writer and photography critic Taco Hidde Bakker. The publication will be widely circulated at Dutch art academies. It will be on sale in the museum for € 2. 

Both the exhibition and the accompanying publication are designed by Kummer & Herrman. 

Education

What inspires the On the Move artists? In one minute videos the 28 participants speak about their inspiration sources and work. Watch the videos (available August 29) online at www.arttube.nl or www.stedelijk.nl or in the exhibition using the QR codes. Other activities: vote for an artist (which works should artistic director Beatrix Ruf acquire for the collection?) during the family tours or go ‘on the move’with the artist workshops for children.

Public Program

On the Move stedelijk | gallery talks will be held by the curators and jury members giving you their personal view on the exhibition.


 

Verhalen in hedendaagse fotografie en grafische vormgeving. Nieuwe aanwinsten voor Amsterdam.

Het Stedelijk Museum presenteert On the Move, een tentoonstelling over denieuwste ontwikkelingen in de fotografie. Het is de meest recente aflevering van de gemeentelijke kunstaankopen die het museum iedere twee jaar organiseert met financiële steun van de Gemeente Amsterdam. De aankopen daaruit zijn altijd een belangrijke, actuele bijdrage aan de collectie van het museum.

Klassieke manieren om met fotografie een verhaal te vertellen zijn de reportage en het fotoboek. Tegenwoordig verkennen steeds meer fotografen nieuwe manieren om verhalen vorm te geven, mogelijk gemaakt door technische ontwikkelingen zoals apps, audiovisuele presentaties en websites. Deze tendens is ook zichtbaar in de grafische vormgeving. De rol van de grafisch ontwerper gaat nu veel verder dan het ‘achter elkaar zetten van beelden’ voor een fotoboek. 

On the Move toont die ontwikkelingen in de fotografie en laat de grote verscheidenheid aan manieren zien waarop kunstenaars en fotografen werken, in dialoog met grafisch ontwerpers. De titel On the Move verwijst naar de bewegingen in de fotografie en naar de reizen die veel van de fotografen hebben afgelegd voor hun projecten. 

In het najaar deed het Stedelijk een oproep aan in Nederland werkzame kunstenaars om werk in te zenden waarmee zij nadrukkelijk op zoek zijn naar nieuwe, speelse, kritische of uitdagende vormen van verhalen vertellen. Het museum ontving 471 inzendingen. 

Een jury bestaande uit Carolien Glazenburg (conservator grafische vormgeving Stedelijk Museum), Anne Ruygt (junior conservator fotografie Stedelijk Museum), Ad van Denderen (fotograaf), Karin Krijgsman (studieleider van de opleiding Fotografie aan AKV St. Joost) en Dimitri Nieuwenhuizen (medeoprichter van ontwerpstudio LUST) selecteerde 28 namen, van jonge makers tot gevestigde kunstenaars. De selectie werken omvat zowel bestaande projecten als niet eerder getoond werk, dat op dit moment speciaal voor de tentoonstelling ontwikkeld wordt.

Geselecteerd zijn:

Samira Ben Laloua, Ernst van der Hoeven en Frank Bruggeman │Marc Roig Blesa en Rogier Delfos │Verena Blok │ Sara Blokland │Olivier van Breugel en Simone Mudde │Persijn Broersen en Margit Lukács │Sarah Carlier │ Elspeth Diederix │ Meike Eggers en Michael Anhalt │ Ringel Goslinga │ Rob Hornstra en Arnold van Bruggen │ Robert Knoth en Antoinette de Jong │ Thomas Kuijpers │ Kadir van Lohuizen │ Anaïs Lopez, Eva Smallegange en Linda Braber | Hans van der Meer │ Theo Niekus │ Gábor Õsz │ Rune Peitersen │ Ahmet Polat │ Johannes Schwartz │ Petra Stavast │ Anoek Steketee en Eefje Blankevoort │ Martine Stig │ Nadine Stijns │ Andrea Stultiens │ Elisabeth Tonnard │ Witho Worms en Hans Gremmen 

Voor On the Move zijn ook enkele multimediale producties geselecteerd. Deze grootschalige projecten zijn de afgelopen jaren in teamverband ontwikkeld voor verschillende platforms. Zoals Love Radio, een transmediale documentaire over het proces van verzoening in Rwanda, aan de hand van een populaire radiosoap, die fotograaf Anoek Steketee en journalist Eefje Blankevoort maakten met vormgevers Kummer & Herrman en interactive designer Sara Kolster. Dit soort meerjarige fotoprojecten wordt niet alleen als eindresultaat gepresenteerd in een museum, maar vindt vaak al tijdens het maakproces zijn weg naar het publiek via zowel traditionele als nieuwe media. Zo ontvouwde The Sochi Project van fotograaf Rob Hornstra en journalist Arnold van Bruggen zich in vijf jaar tijd in verschillende fotoboeken, tentoonstellingen, tussentijdse cahiers en een website.

Veel kunstenaars en fotografen in On the Move maken gebruik van alternatieve bronnen, zoals burgerjournalistiek en ander beeldmateriaal van internet. Soms als een aanvulling op de eigen fotografie, waarbij de fotograaf ook de rol van redacteur of curator aanneemt. In andere gevallen wordendeze bronnen onderwerp van een kritische beeldanalyse. Thomas Kuijpers verzamelde bijvoorbeeld foto’s van Amerikaanse soldaten, die op Twitter protest aantekenden tegen de positie van hun regering in de Syrische burgeroorlog. Alle beelden komen samen onder de hashtag #IDIDNTJOIN, zo ook de geënsceneerde foto’s die Kuijpers zelf plaatste. Dit roept de vraag op of het überhaupt nog mogelijk is te achterhalen welke beelden ‘authentiek’ zijn en welke propaganda? 

On the Move toont een selectie fotoboeken van jonge makers, die vaak in eigen beheer zijn uitgegeven. Ook biedt de tentoonstelling ruimte aan seriematig uitgegeven tijdschriften, zoals het ‘gesamtkunstwerk’ Club Donny en Theo Niekus’ autonome cahiers met Amsterdamse straatfotografie.  

Enkele fotografen blikken terug op hun eerdere werk en geven daar een nieuwe wending aan, zoals Petra Stavast die in 2002 een bijzonder portret maakte van haar toenmalige hospita, Ramya, en zich dit jaar, na Ramya’s overlijden, opnieuw verdiepte in haar levensverhaal. Andere kunstenaars onderzoeken het werk van andere fotografen, zoals Andrea Stultiens die een dialoog aanging met het werk van de Oegandese studiofotograaf Deo Kyakulagira.

On the Move wordt samengesteld door Carolien Glazenburg, Anne Ruygt en Hripsimé Visser. Gedurende de tentoonstelling zal Beatrix Ruf, directeur van het Stedelijk Museum, een aantal werken aankopen voor de collectie van het museum.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een cahier met onder meer een essay van Taco Hidde Bakker, schrijver en fotocriticus. De publicatie zal in grote oplage worden verspreid, onder meer bij alle kunstacademies in Nederland, en is voor € 2 verkrijgbaar in het museum.  

Het ontwerp van de tentoonstelling en van de bijbehorende publicatie wordt verzorgd door Kummer & Herrman. 

Educatie

Wat inspireert de On the Move-kunstenaars? In filmpjes van één minuut vertellen de achtentwintig deelnemers zelf over hun bronnen en werk. Bekijk de video’s vanaf 29 augustus online via www.arttube.nl of www.stedelijk.nl of ter plekke in de tentoonstelling via QR-codes onder de zaalteksten. Andere activiteiten: geef je stemadvies (wat zou directeur Beatrix Ruf moeten aankopen?) tijdens familierondleidingen of ga ‘on the move’ tijdens de kinderworkshops met de kunstenaars. 

Public Program

Tijdens On the Move worden stedelijk | gallery talks gehouden waarin de conservatoren en juryleden een persoonlijke rondleiding geven door de tentoonstelling.

- See more at: http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/on-the-move#sthash.27DhDicH.dpuf