Bigindicator

Under Construction – New Positions in American Photography

Event  |  Reviews  |  Comments
20140807092913-heads_c_matt_lipps_topcaroussellandscape
Heads © Matt Lipps
Under Construction – New Positions in American Photography

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
NL
September 17th, 2014 - December 10th, 2014
Opening: September 17th, 2014 10:00 AM - 6:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Foam presents 'Under Construction - New Positions in American Photography', a group exhibition featuring the work of nine young American and Canadian artists: Sara VanDerBeek, Lucas Blalock, Joshua Citarella, Jessica Eaton, Daniel Gordon, Owen Kydd, Matt Lipps, Matthew Porter and Kate Steciw. Even though the results of the artists' individual artistic practices are very diverse, the mentality, methodology and presentation of their work show a number of remarkable similarities.

A key characteristic is the investigative attitude they adopt to the photographic image and its representation. All of the participating artists are explicitly engaged in a fundamental reassessment of the value and significance of photography in the early 21st century. The far-reaching digitisation of society exerts an unparalleled influence on almost every aspect of the medium. This ranges from completely new photographic techniques (digitisation of the equipment) and the use of the photographic image (distribution via digital networks) to the value and significance of photography itself (in view of the never-ending stream of many millions of photographic images that are being taken, distributed and manipulated every day).

This fundamental reassessment is particularly appropriate and important in a society in which so much culturally relevant information is communicated via images and where an unprecedented and extremely complex dynamic has developed between images. In this new world, how can photography or a photograph be defined? What is the value and significance of photography in this age? How are photographic images created? How does photography relate to reality? What is the function of images in a society in which digitisation has so fundamentally altered the way we communicate (socially, politically and commercially)? What is the position of photography in the complex dynamic of contemporary networks? What is the relationship of the medium and its users to tradition and the past? What is the role of the creator?

These kinds of questions are of the utmost relevance for this new generation image makers. This is a reinvention of photography within a totally different societal context, taking account of more than 150 years of photographic history. It is no less than a photographic renaissance.


 

Foam presenteert 'Under Construction - New Positions in American Photography' een groepstentoonstelling waarin het werk te zien is van negen jonge Amerikaanse en Canadese kunstenaars: Sara VanDerBeek, Lucas Blalock, Joshua Citarella, Jessica Eaton, Daniel Gordon, Owen Kydd, Matt Lipps, Matthew Porter en Kate Steciw. Hoewel de uitkomsten van hun individuele kunstenaarspraktijken zeer divers zijn, bestaan er in mentaliteit, methodiek en de presentatie van het werk opvallende relaties.

Een van de belangrijkste kenmerken is hun onderzoekende houding ten aanzien van het fotografische beeld en de representatie ervan. Alle deelnemende kunstenaars zijn expliciet bezig met een fundamentele herwaardering van de waarde en betekenis van fotografie aan het begin van de 21ste eeuw. De vergaande digitalisering van de samenleving heeft ongekende invloed op nagenoeg alle facetten van het medium. Dit varieert van volledig nieuwe fotografische technieken (digitalisering van het instrumentarium) en het gebruik van fotografisch beeld (verspreiding via digitale netwerken) tot de waarde en betekenis van fotografie (nu er een constante stroom is van  vele miljoenen fotografische beelden die dagelijks worden gemaakt, verspreid en bewerkt).

Juist in een samenleving waarin zoveel cultureel relevante informatie wordt gecommuniceerd via beelden, en er meer dan ooit een uiterst complexe dynamiek is ontstaan tussen beelden, is het van het grootste belang dat er een fundamentele herwaardering van het medium plaatsvindt. Wat is nu nog een adequate definitie van fotografie of van een foto? Wat is de waarde en betekenis van fotografie in onze huidige tijd? Hoe komen fotografische beelden tot stand? Hoe verhoudt fotografie zich tot de werkelijkheid? Hoe functioneren beelden in een samenleving waarin de digitalisering onze manier van communiceren (sociaal, politiek, commercieel) zo fundamenteel heeft gewijzigd? Wat is de positie van fotografie in de complexe dynamiek van hedendaagse netwerken? Hoe verhoudt het medium en haar gebruikers zich tot traditie en tot het verleden? Hoe is de rol van de maker?

Het zijn dergelijke vragen die uiterst relevant zijn voor deze nieuwe generatie beeldmakers. In feite gaat het om een 're-invention' van de fotografie binnen een totaal gewijzigde sociaal-maatschappelijke context, met in achtneming van ruim honderdvijftig jaar fotografiegeschiedenis. Kortom, een 'renaissance' van de fotografie.