Bigindicator

Don’t Stop Now: Fashion Photography Next

Event  |  Reviews  |  Comments
20140614145441-dazed_2008_c_daniel_sannwald
Dazed, 2008 © Daniel Sannwald
Don’t Stop Now: Fashion Photography Next

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
July 11th, 2014 - September 7th, 2014
Opening: July 11th, 2014 10:00 AM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

The Don't Stop Now: Fashion Photography Next exhibition, organised by Foam in collaboration with guest curator Magdalene Keaney, starts out from the fact that fashion photographers are first and foremost photographers. The exhibition provides a platform for a new generation of image-makers who work with fashion. Don't Stop Now: Fashion Photography Next offers an exciting glimpse into the wealth of contemporary practices in fashion photography, resulting in a dynamic, colourful and multi-faceted presentation.

Variety and hybrid are two major characterisations of the work of these young photographers. The exhibition shows the diversity in approaches, as well as the abundance of photographic methods. Developments in fashion photography proceed for the most part equally as those in other fields of photography. Contrary to the possibilities presented by digital technology, many emerging photographers turn to analogue techniques and process their own images in the darkroom. Some photographers are particularly interested in the artificial character of the fashion image and are pushing the limits of the medium via manual interventions and manipulation; others, on the contrary, investigate the possibilities  offered by the digital aesthetic. To do so, various forms are juxtaposed and combined, such as studio and location shots, and genres such as still life, landscape, portrait and abstraction. Collage, sculpture, installations and performance also naturally assume a place in their method of working. The most important rule is that there are in fact no rules.

The emergence of zines, independent underground publishers and self-publishing has offered a welcome alternative to the monopoly position long held by the major publishing companies. This has created a kind of underground circuit that allows more space for experimentation, existing parallel to the world of the established global fashion industry. The opportunities presented by self-publishing and social media are for many of the photographers discussed here a major instrument of promoting their own work without mediation by galleries, agencies or established institutions.

The photographers who are featured here are considered as a new generation making groundbreaking work and following in the footsteps of famed colleagues of the established order, such as Mario Testino, Steven Meisel, Jürgen Teller or Inez & Vinoodh. Concurrent with this exhibition, a book by Magdalene Keaney with the same title will be published by Thames & Hudson. Don't Stop Now: Fashion Photography Next is intended as a positive statement regarding the work of the young photographers included in the exhibition and the book, both now and in the future.

Group exhibition with Brendan Baker & Daniel Evans, Mel Bles, Charlie Engman,  Jonathan Hallam, Jamie Hawkesworth, Alice Hawkins, Erik Madigan Heck, Julia Hetta, Samuel Hodge, Axel Hoedt, Laetitia Hotte, Daniel Jackson, Immo Klink, Tyrone Lebon, Chad Moore, Laetitia Negre, Hanna Putz, Daniel Riera, Robi Rodriguez, Daniel Sannwald, Clare Shilland, Saga Sig, Jacob Sutton, Philippe Vogelenzang, Chardchakai Waikawee (Air), Tung Walsh, Harley Weir and Ruvan Wijesooriya.

On Friday 11 July a special event will take place in Felix &Foam in the context of  Downtown program of Amsterdam Fashion Week.

The exhibition Don't Stop Now: Fashion Photography Next can be seen from 11 July until 7 September 2014 in Foam. Open daily 10am - 6pm, Thurs/Fri 10am - 9pm.


 

De tentoonstelling Don't Stop Now: Fashion Photography Next, die Foam in samenwerking met gastcurator Magdalene Keaney organiseert, gaat uit van het feit dat modefotografen in de eerste plaats fotografen zijn. De tentoonstelling biedt een platform aan een nieuwe generatie beeldmakers die met mode werken. Don't Stop Now: Fashion Photography Next geeft een spannende inkijk in de rijkdom van de hedendaagse praktijk van de modefotografie resulterend in een dynamische, kleurrijke en veelzijdige presentatie.

Verscheidenheid en hybride zijn twee belangrijke typeringen voor het werk van deze jonge fotografen. De tentoonstelling toont de diversiteit in benaderingen en tegelijkertijd de rijkdom van fotografische toepassingen. De ontwikkelingen in de modefotografie lopen voor een groot deel gelijk op met die in het verdere fotografische veld. In tegenstelling tot de mogelijkheden van digitale technologie, wenden veel opkomende fotografen zich juist tot analoge technieken en verwerken ze hun eigen beeld in de donkere kamer. Sommige fotografen zijn in het bijzonder geïnteresseerd in het kunstmatige karakter van het modebeeld, en dagen de grenzen uit van het medium door handmatige interventie en manipulatie, anderen onderzoeken juist de mogelijkheden van de digitale esthetiek. Hierbij worden verschillende vormen naast en door elkaar toegepast, zoals studio naast locatie en genres als stilleven, landschap, portret en abstractie. Ook collages, sculptuur, installatie en performance maken op een vanzelfsprekende manier onderdeel uit van hun werkwijze. De belangrijkste regel die geldt is dat er in feite geen regels zijn.

De opkomst van zines, onafhankelijke underground uitgeverijen en self-publishing hebben een dankbaar alternatief geboden ten aanzien van de monopolypositie die grote uitgeverijen lange tijd hadden. Hiermee een soort underground circuit creërend die meer ruimte laat aan experiment en die parallel bestaat naast de wereld van de gevestigde mondiale mode-industrie. De mogelijkheden rond self-publishing en social media zijn voor een groot aantal van de hier besproken fotografen een belangrijk middel om het eigen werk zelf te promoten zonder de tussenkomst van galeries, agentschappen of gevestigde instituten.

De fotografen die aan bod komen worden beschouwd als de nieuwe generatie die grensverleggend werk maakt en die de gevestigde orde van beroemde collega's als Nick Night, David Sims, Steven Meisel, Jürgen Teller of  Inez & Vinoodh, op de voet volgt. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt een publicatie van Keaney bij Thames & Hudson met dezelfde titel. Don't Stop Now: Fashion Photography Next is bedoeld als een positief statement ten aanzien van het werk van de jonge fotografen die in de tentoonstelling en het boek zijn opgenomen, zowel vanuit het nu beschouwd als ten aanzien van de toekomst.

Groepstentoonstelling met Brendan Baker & Daniel Evans, Mel Bles, Charlie Engman,  Jonathan Hallam, Jamie Hawkesworth, Alice Hawkins, Erik Madigan Heck, Julia Hetta, Samuel Hodge, Axel Hoedt, Laetitia Hotte, Daniel Jackson, Immo Klink, Tyrone Lebon, Chad Moore, Laetitia Negre, Hanna Putz, Daniel Riera, Robi Rodriguez, Daniel Sannwald, Clare Shilland, Saga Sig, Jacob Sutton, Philippe Vogelenzang, Chardchakai Waikawee (Air), Tung Walsh, Harley Weir en Ruvan Wijesooriya.

Op vrijdag 11 juli vindt er een speciaal event plaats rond de tentoonstelling in Felix &Foam in het kader van het Downtown programma van Amsterdam Fashion Week.

De tentoonstelling Don't Stop Now: Fashion Photography Next is van 11 juli tot en met 7 september 2014 te zien in Foam. Open dagelijks van 10.00 -18.00 uur, do/vr van 10.00 - 21.00 uur.