Bigindicator

SKY! - in Dutch Art since 1850

Event  |  Reviews  |  Comments
20140724051947-1
Herfst, 1909 Oil On Canvas © Kranenburgh, Bergen N.H.; Photo: Arend Velsink
20140714123949-9
© Courtesy of the Artist and De Hallen Haarlem
20140714124204-99
© Courtesy of the Artist and De Hallen Haarlem
SKY! - in Dutch Art since 1850

Grote Markt 16
Haarlem
Netherlands
June 21st, 2014 - September 7th, 2014
Opening: June 21st, 2014 11:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.dehallen.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
PHONE:  
+31 (0)23 511 5775
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-5; Sundays and bank holidays 12-5
TAGS:  
painting, sculpture, photography

DESCRIPTION

This summer De Hallen Haarlem is staging a major exhibition about the sky in Dutch art since 1850. The museum will be showing a wide range of interpretations of the sky: from late Romantic artists like Schelfhout, by way of Impressionists like Weissenbruch and Mesdag, to contemporary artists like Robert Zandvliet and Guido van der Werve. Some 150 paintings, sculptures, photographs and films show how inspiring the sky was and still is as a subject for artists.

From Mesdag to the Present

Colossal cloud formations, double rainbows, romantic, moonlit nights and flaming orange sunsets. The sky has been a magnificent subject for artists for centuries. The ‘inventor’ of the sky in painting was the seventeenth-century Haarlem-born artist Jacob van Ruisdael. He was the first to allow the legendary Netherlandish cloudy skies to dominate his landscapes. After artists in the Romantic Movement had shown a marked preference for storm clouds, sunsets and flashes of lightning, Impressionists like Weissenbruch and Mesdag went on to accentuate space and atmosphere. These nineteenth-century artists based their work on studies done en plein air: a selection of these will also be on show in the exhibition. Post-Impressionists like Jan Sluijters and Leo Gestel sought new styles and forms. Landscapes by cloud-lover Jan Voerman are unique, while Carel Willink also painted entirely individual, dramatic skies. Later in the twentieth century Cobra artists and other Expressionists – Corneille, Eugène Brands, Constant and Gerrit Benner – also concentrated on the sky. More recently, artists like Marinus Boezem, JCJ Vanderheyden, Guido van der Werve and Anne de Vries take the sky as the point of departure for work with a conceptual basis.

The exhibition is not chronological. It is arranged thematically by such subjects as ‘cloudy skies’, ‘rainbows’ and ‘moonlit nights’, so that works of art from entirely different periods and movements can engage in dialogue with one another.

New Work

The most recent work in the exhibition is a photographic piece by Berndnaut Smilde. He created a fleeting artificial cloud in the Vleeshal, one of De Hallen Haarlem’s galleries, and captured it in a photograph especially for SKY!

De Hallen Haarlem Summer Series

SKY! in Dutch Art since 1850 is the eighth exhibition in the De Hallen Haarlem Summer Series focusing on modern art. As usual it is accompanied by a beautifully illustrated catalogue. The publication costs €15 in the Frans Hals Museum and De Hallen Haarlem shops. The exhibition is one of three in a series that includes A Portrait of Holland, about the Dutch landscape, and To the SeaSKY! has been made possible through the generous support of Dr Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting.

Skies in the Frans Hals Museum

The Frans Hals Museum is showing a number of seventeenth-century paintings with the sky as the subject till 28 September 2014.

 


Deze zomer is in De Hallen Haarlem een grote tentoonstelling te zien over de lucht in de Nederlandse kunst vanaf 1850. Het museum toont een royale keuze aan luchtbeelden: van laat-romantici als Schelfhout, via impressionisten als Weissenbruch en Mesdag, tot hedendaagse kunstenaars als Robert Zandvliet en Guido van der Werve. Zo’n 150 schilderijen, sculpturen, foto’s en films laten zien hoe inspirerend de lucht was en is als onderwerp voor kunstenaars.

Van Mesdag tot nu

Kolossale wolkenformaties, dubbele regenbogen, romantische maannachten en oranjerode zonsondergangen. De lucht is een prachtig onderwerp voor kunstenaars, al eeuwenlang. De ‘uitvinder’ van de lucht in de schilderkunst was de 17de-eeuwse Haarlemse kunstenaar Jacob van Ruisdael. Deze liet als eerste de fabelachtige Hollandse wolkenluchten domineren in zijn landschapschilderijen. Nadat kunstenaars in de Romantiek een uitgesproken voorkeur hadden voor stormachtige wolkenluchten, zonsondergangen en bliksemschichten, legden impressionisten als Weissenbruch en Mesdag de nadruk meer op ruimte en sfeer. Het maken van buitenstudies vormde de basis voor deze 19de-eeuwse kunstenaars: op de tentoonstelling wordt ook daar een selectie van getoond. In de vroegmoderne tijd werd gezocht naar nieuwe stijlen en vormen (Jan Sluijters en Leo Gestel). Uniek is het landschappelijk werk van wolkenliefhebber bij uitstek Jan Voerman, terwijl ook Carel Willink geheel eigen, dramatische luchten schilderde. Later in de twintigste eeuw wierpen Cobra-kunstenaars en andere expressionisten (Corneille, Eugène Brands, Constant, Gerrit Benner) zich evenzeer op de lucht als thema. Meer recent nemen kunstenaars de lucht vaak als uitgangspunt voor werk met een conceptuele grondslag (Marinus Boezem, JCJ Vanderheyden, Guido van der Werve, Anne de Vries).

De tentoonstelling wordt niet chronologisch maar thematisch ingericht volgens subthema’s als ‘wolkenluchten’, ‘regenboog’ en ‘maannachten’, zodat kunstwerken uit geheel verschillende periodes en richtingen een dialoog met elkaar kunnen aangaan.
De werken zijn beschikbaar gesteld door tientallen bruikleengevers.

Nieuw Werk

Het nieuwste kunstwerk op de tentoonstelling is een fotowerk van Berndnaut Smilde. Speciaal voor LUCHT! creëerde hij een tijdelijke, kunstmatige wolk in een van de museumzalen van De Hallen Haarlem, die op foto is vastgelegd.

De Hallen Haarlem Zomerserie

LUCHT! in de Nederlandse kunst sinds 1850 is deel acht in de De Hallen Haarlem Zomerserie, waarin moderne kunst centraal staat. Zoals gebruikelijk is er een ruim geïllustreerde catalogus. De publicatie is voor €15 te koop in de museumwinkels van het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem. De expositie vormt een drieluik met Zó Hollands, over het Nederlandse landschap, en Naar zee, waarin de zee centraal stond. De tentoonstelling LUCHT! wordt mogelijk gemaakt door ruimhartige ondersteuning van de Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting.