Bigindicator

Father, Can’t You See I’m Burning?

Event  |  Reviews  |  Comments
20140409174238-im
Holding Pattern, 2013 Sculpture © Photo courtesy Stigter van Doesburg gallery, Amsterdam
20140402073805-unnamed
© Courtesy of de Appel Arts Centre
20140428051941-0
Google Office 0.2 by The Improvement League, Taipei Biennial , 2010 Multi Room Participatory Installation © Courtesy Taipei Fine Arts Museum
Father, Can’t You See I’m Burning?

Broedplaats Lely
Schipluidenlaan 12
1062 HE Amsterdam
NL
April 27th, 2014 - June 15th, 2014
Opening: April 25th, 2014 6:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.deappel.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@deappel.nl
PHONE:  
020 6255651
OPEN HOURS:  
Wed-Thurs 14-6
TAGS:  
sculpture, installation, performance

DESCRIPTION

Father, Can’t You See I’m Burning 1 is a project curated by the participants of de Appel Curatorial Programme. It unfolds in multiple parts: a prelude, a show, a series of events, footnotes and a publication - which bring together a score of newly commissioned art works and texts, to be presented across time and space. The impetus for the creation of these new works has been conjured from the ashes of historical non-events, circling the question:

What if the art institution went up in flames?

In 1959 the Situationists International 2 (SI) proposed to construct a labyrinth at the Stedelijk Museum in Amsterdam. Under the directorship of Willem Sandberg, their proposal was met with the following caveat – that the SI should consult with the fire brigade and seek external funding if the project were to take place. This pre-condition caused the SI to immediately withdraw their proposal. Operating as curators now do, in a climate of uncertainty, where pressure is placed upon institutions in the Netherlands and beyond, addressing this moment of ‘provisory opportunity’ seems especially relevant today. 

How does the symbolic threat of fire, brought on by artists and their labyrinths, shape the production and presentation of contemporary art today? In a recent publication by Vesna Madzoski, the author unpacks the unrealized SI proposal stating: “Suddenly, in this seemingly neutral space of the white cube, we encounter a set of agents and actors directly shaping works of art. As security agents, the activities of firemen have never been questioned, they are quietly accepted as necessary elements taking care of societal security, never considered to be repressive or policing agents of the state apparatus.” 3

The role of the curator as preserver of institutional structures is akin to that of the fire brigade, and to this day continues to invisibly shape the production of art. Preserving buildings, white cubes and institutional conventions from the passage of time and change gives shelter to works of art, but can also impede their realisation. As such, the infrastructure of the institution has become a performing entity in this project. The participants of the Curatorial Programme open the building of de Appel arts centre to different speculations, inviting artists and artworks to intervene in the material fabric and working mechanisms of the institution. 

So, what if the art institution went up in flames? If today’s institution is shaped by rules and regulations, expectations and fears, can the dream of an impossible labyrinth compel us to enter the realm of the possible?

The exhibition at de Appel arts centre will be prefaced throughout March and April by the prelude Apples in the Cosmos // Apples in the Sea, a special benefit evening (27 March and 10 April) which performs a collection of gestures offered by participating artists in the exhibition Father, Can’t You See I’m Burning? The exhibition also extends to the Stedelijk Museum with public readings of newly commissioned texts by writers and artists in June. 

Father, Can’t You See I’m Burning? is curated by the six participants of de Appel Curatorial Programme 2013-14: Renata Cervetto, Kris Dittel, Lara Khaldi, Emma Panza, Aneta Rostkowska and Kate Strain.

Footnote
1. The title is from a phrase in a dream case in Freud’s The Interpretation of Dreams, chapter VII ‘The Psychology of the Dream-Processes’. Jacques Lacan also analyzes the same dream in The Four Fundamentals of Psychoanalysis.
2. The Situationist International (SI) was an organisation of social revolutionaries, made up mostly of avant-garde artists, intellectuals and political theorists, active from 1957 to 1972.
3. Madzoski, Vesna, DE CVRATORIBVS. The Dialectics of Care and Confinement, Atropos Press, 2013, p. 22


 

‘Father, can’t you see I’m burning?’ is samengesteld door de zes huidige deelnemers van het Curatorial Programme. Het project bestaat uit een prelude/benefietevenement, een tentoonstelling, een publieksprogramma en een publicatie. Voor dit project ontwikkelen de deelnemende kunstenaars nieuwe werken, die voortkomen uit de symbolische vraag:

Wat als de kunstinstelling in vlammen opgaat?

In 1959 stelden de Situationisten voor een labyrint te bouwen in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De toenmalige directeur Willem Sandberg verbond twee voorwaarden aan dit voorstel, namelijk dat de Situationisten externe financiering moesten zoeken en dat de bouw in overleg met de brandweer zou plaatsvinden. Als gevolg hiervan trokken de Situationisten hun voorstel onmiddellijk in. 

Hoe kan de symbolische dreiging van vuur, veroorzaakt door kunstenaars en hun labyrinten, de productie en presentatie van hedendaagse kunst beïnvloeden? In een recente publicatie gaat de auteur Vesna Madzoski nader in op het niet gerealiseerde voorstel van de Situationisten. Ze schrijft: “In deze schijnbaar neutrale ruimte van de witte tentoonstellingszaal doen zich plots een aantal spelers voor die de vorm van kunstwerken rechtstreeks mede-bepalen. De activiteiten van de brandweer worden nooit kritisch bekeken, maar geaccepteerd als noodzakelijke elementen in het verzorgen van veiligheid.”

De positie van de curator als beschermer van institutionele structuren in de kunstwereld is vergelijkbaar met die van de brandweer, de beschermer van de veiligheid. Tot op de dag van vandaag blijft de curator onzichtbaar de productie van kunst beïnvloeden. Hun zorg voor gebouwen, witte tentoonstellingszalen en institutionele conventies tegen tijd en verandering waarborgt het bestaan van kunstwerken, maar kan ook een belemmering in hun realisatie vormen. Als zodanig speelt de infrastructuur van het gebouw een belangrijke rol binnen dit project. De deelnemers van het Curatorial Programme openen de Appel arts centre voor verschillende reflecties en nodigen kunstenaars uit interventies te doen in het gebouw en het werkmechanisme van het instituut. 

Dus, wat als het kunstinstituut in vlammen opgaat? Zou de vrees voor het vuur gerechtvaardigd zijn als een instituut daadwerkelijk in brand vliegt? Als de kunstinstellingen van nu worden vormgegeven voor regels en wetten, door verwachtingen en angsten, dan biedt de droom van een onmogelijk labyrint juist een ingang naar het domein van nieuwe mogelijkheden. 

Father, Can’t You See I’m Burning? is samengesteld door de zes deelnemers van het huidige Curatorial Programme 2013-14: Renata Cervetto, Kris Dittel, Lara Khaldi, Emma Panza, Aneta Rostkowska and Kate Strain.

Extra programma
De tentoonstelling bij de Appel arts centre wordt op 27 maart en 10 april voorafgegaan door het benefietevenement Apples in the Cosmos // Apples in the Sea, waar de kunstenaars uit de tentoonstelling aan bijdragen. Op 8 juni zal tevens een voordracht van nieuwe teksten plaatsvinden in het Stedelijk Museum.

Over het Curatorial Programme
Elk jaar is de Appel arts centre het tijdelijke thuis voor zes jonge tentoonstellingsmakers, uit alle hoeken van de wereld, die hier gedurende tien maanden hun professionele vaardigheden aanscherpen met een reeks van workshops, reizen, opdrachten en ontmoetingen met kunstenaars en kunstprofessionals. Zij ronden hun studieperiode bij de Appel arts centre af met een tentoonstelling, festival of project in de openbare ruimte dat altijd verrassende vormen aanneemt.

Voor meer informatie / afbeeldingen:

Marieke Istha, coördinator Marketing en Publiciteit mariekeistha@deappel.nl

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.