Bigindicator

Reinventing Happiness

Event  |  Reviews  |  Comments
20140507170641-_bwc3792
Installation views from the first two months of Reinventing Happiness , 2014 © Photo: Ben Nienhuis / Courtesy of Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
20140215084158-exp_270_rh1
© Courtesy of Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
Reinventing Happiness

De Mortel 4
5211 HV Hertogenbosch
Netherlands
March 8th, 2014 - June 15th, 2014
Opening: March 8th, 2014 12:00 PM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.sm-s.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@sm-s.nl
PHONE:  
+31 73 627 3680
OPEN HOURS:  
Tue-Fri 10-5; Sat-Sun 12-5

DESCRIPTION

How can happiness contribute to a pleasant society and a sustainable world?

Reinventing Happiness is a three-year project in which various artists and museum visitors reappraise happiness together.

The aim of the series is to develop alternative social concepts and to see whether a different definition of happiness offers new prospects for the future.

Realising Happiness is a joint initiative of guest curator Joanne van der Zanden and designer Roosje Klap.

The project has been made possible thanks to a generous grant from the Mondrian Fund and the Do Foundation.

IN SEARCH FOR NEW HAPPINESS

Everyone wants to be happy, and although the Dutch generally regard themselves as happy, many inquiries have shown that economic prosperity does not necessarily contribute to a feeling of happiness. Happiness is also connected with being in contact with other people and with nature, with being active and able to give and to share. Such values of happiness offer alternatives for our vision of economic growth and for a sustainable society.

The first part of Reinventing Happiness, edition 2014, consists of a diverse programme with space for unusual encounters, lectures, discussions, documentation, a performance and an installation. What does it mean if happiness lies in an unexpected encounter? What is the relation between work and happiness? Does nature in the city make people happy?

Starting in March, for three months the museum will be the platform for investigations of happiness by the artistic duo Sjaak Langenberg and Rosé de Beer. They will be followed by the artist Jeanne van Heeswijk, and finally it will be the turn of the designer Frank Bruggeman. Read more about the plans of Langenberg and De Beer on how they want to introduce new forms of contact on this page.

On the basis of their own experience, opinion and knowledge, visitors are invited to join with the artists in thinking about happiness. Taking these joint contributions as a starting point, the city council of 's-Hertogenbosch will be offered an inspirational document with the intention of introducing happiness and contentment as a premise for policy.

Invitation:
The museum is looking for residents in 's-Hertogenbosch for Reinventing Happiness who would like to join in the discussion, cooperate and follow Reinventing Happiness critically. We offer an inspiring programme, personal encounters with the artists and a concluding dinner. Interested? Send an email to René Pingen: r.pingen@sm-s.nl.


Hoe kan geluk bijdragen aan een prettige samenleving en een duurzame wereld?

Reinventing Happiness is een driejarig project waarin verschillende kunstenaars samen met museumbezoekers geluk opnieuw bekijken.

Doel van de reeks is om alternatieve sociale concepten te ontwikkelen en te onderzoeken of een andere definitie van geluk nieuwe toekomstperspectieven oplevert.

Reinventing Happiness wordt gerealiseerd in samenwerking met gastconservator Joanna van der Zanden en ontwerper Roosje Klap.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van het Mondriaan Fonds en Stichting Doen.

OP ZOEK NAAR NIEUW GELUK

Iedereen wil gelukkig zijn en hoewel Nederlanders zichzelf over het algemeen als gelukkig beschouwen, tonen veel onderzoeken aan dat economische welvaart niet per definitie bijdraagt aan het geluksgevoel. Geluk wordt ook in verband gebracht met het in contact staan met anderen en de natuur, met actief zijn en in staat zijn te geven en te delen. Zulke gelukswaarden bieden alternatieven voor onze visie op economische groei en op een duurzame samenleving.

Het eerste deel van Reinventing Happiness, editie 2014, bestaat uit een divers programma met ruimte voor bijzondere ontmoetingen, lezingen, voordrachten, discussies, documentatie, een voorstelling en een installatie. Wat betekent het als geluk schuilt in een onverwachte ontmoeting? Wat is de relatie tussen werk en geluk en maakt natuur in de stad gelukkig?

Vanaf maart wordt het museum gedurende drie maanden het platform voor de geluksonderzoeken van achtereenvolgens het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, kunstenaar Jeanne van Heeswijk en ontwerper Frank Bruggeman. Lees hier meer over de plannen van Langenberg en De Beer over hoe zij nieuwe vormen van contact willen introduceren.

Vanuit hun eigen ervaring, mening en kennis worden bezoekers uitgenodigd om met de kunstenaars mee te denken over geluk. Met de gezamenlijke bijdragen als basis zal het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch een inspiratiedocument worden aangeboden, met de bedoeling dat geluk en welbevinden als beleidsuitgangspunt wordt geïntroduceerd.

Oproep:
Voor Reinventing Happiness zoekt het museum stadsgenoten die regelmatig willen meedenken, meewerken en Reinventing Happiness kritisch willen volgen. Wij bieden een inspirerend programma, persoonlijke ontmoetingen met de kunstenaars en een afsluitend diner. Interesse? Stuur een mail aan René Pingen: r.pingen@sm-s.nl.