Bigindicator

Friend and Foe, the Sensation of Combining

Event  |  Reviews  |  Comments
20131016085620-friendfoe-small2
© Courtesy of the Artist and Galerie West
Friend and Foe, the Sensation of Combining

Groenewegje 136
2515 LR The Hague
Netherlands
October 20th, 2013 - November 29th, 2013
Opening: October 20th, 2013 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.galeriewest.nl
NEIGHBORHOOD:  
the Hague
EMAIL:  
info@galeriewest.nl
PHONE:  
+31 (0)70 392 53 59
OPEN HOURS:  
wednesday - saturday 12:00 - 18:00 and by appointment
TAGS:  
photography

DESCRIPTION


Four works of art, of which two put the world in an evil-minded light and two in a well-minded light. All four in one exhibition. When sentries see someone approaching whom they cannot identify they ask: ‘Friend OR Foe?’. ‘Friend OR Foe?’ Is this distinction really so obvious? 

In Friend AND Foe, Hans Aarsman puts friend and foe side by side. Not because of the contrast effect. Here it’s about the fact that the good can often be so utterly boring. And the evil often very exciting. Films, books, games and strip cartoons are overloaded with evil. Nine times out of ten, the good is allowed to conquer in the end, but would we have remained interested until the end without the evil? This is the first question put, for the observer. The second question is: which works affected you the most? The two that put the world in an evil light or the other two? Or is it the combination?

Hans Aarsman (1951, NL) started as a photojournalist in 1980. In 1989, Hollandse Taferelen (Dutch Tableaux) was published, with photos and notes about his journey through the Netherlands. Back in Amsterdam, he wrote and photographed Aarsmans Amsterdam in 1993. After that, he stopped taking photos, sold his cameras and dedicated himself to giving lectures during which he proposed an open, pure and a non-stylish way of observing. In his weekly deVolkskrant (Dutch quality newspaper) column, he rigorously analyses topical photos. Aarsman has published several books, he performs a solo show in the theatres and he is a teacher at the Rijksacademie in Amsterdam. His work forms part of various collections such as: Kunstcollectie KPN (Art collection KPN), Den Haag; Nederlands fotomuseum (Dutch photo museum), Rotterdam; Stedelijk Museum Amsterdam.

Peter Hermanides (1966, NL) studied at the Gerrit Rietveld Academie and since 2002 he has been working in the homecare sector. Due to his surprise about the things he comes across in this world, he started to make photos. Hermanides has an eye for detail and he registers items that other people would probably miss. Beautifully knitted roses, eggs with a small note next to them, down-at-heel shoes, a cuddly toy as a door stopper and cake on a plate. He shows his work online (peterhermanides.blogspot.com) and for West he has made a selection of his photos of all the cakes that are dished up to him during his work.

Jos Houweling (1943, NL) was the principal and head of the master programme autonomous art at the Sandberg instituut (Institute for masters of art and design) until 2010. For 25 years, he was a teacher at the Gerrit Rietveld Academie, where he set up the department ‘Voorheen Audiovisueel’ (formerly audio visual). He was the initiator and moving sprit of the Kunstvlaai (Festival of Independents) - the alternative fair in the Westergasfabriek - and The One Minutes videos. Houweling is the founder of the Bond voor het Vloeken (society to encourage cursing) and every day he incorporates a healthy portion of malice in his typographic works on paper.

Frank Schallmaier (1977, NL) is a photo editor at de Volkskrant and jointly responsible for the visual news in this daily newspaper. In addition, he has been collecting snapshots for years now, in which men place their penis next to an object. He finds these often comical images on various homo sites and they have been published in a range of magazines and shown in the Stedelijk Museum Amsterdam.

Claudia Sola (1974, NL) has a craving to make personal issues sensible in the ‘greater world’. Whilst doing research into her personal history and analysing her genealogy, Sola has created a new installation in West’s back room. In this installation, Sola shows the power of the matriarchal line and the common grounds between friend and foe. The world is very small, but core stories have their own contemporary manifestation. Sola has previously exhibited in Lokaal 01, Breda; Photo museum Antwerp and the Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA).

Useful Photography is a magazine focussed on purposive photography, which would otherwise very often remainunderexposed. The editorial staff consists of Hans Aarsman, Claudie de Cleen, Julian Germain, Erik Kessels and HansVan Der Meer. Frank Schallmaier has been invited as a guest editor for edition 11. Useful Photography is irregularlypublished by KesselsKramer and can be obtained through (art) booksellers worldwide.

We invite you to the opening reception of the exhibition, in the presence of the artists, on Sunday October 20 at 5 PM.


Vier kunstwerken, waarvan er twee de wereld in een kwaadwillend daglicht zetten en twee in goedwillend daglicht. Alle vier in één tentoonstelling. ‘Friend OR Foe?’ vragen schildwachten als ze iemand zien naderen die ze niet kunnen identificeren. ‘Vriend OF vijand?’ Is die scheidslijn dan zo duidelijk?

Met Friend AND Foe zet Hans Aarsman vriend en vijand naast elkaar. Niet vanwege de contrastwerking. Hier gaat het erom dat het goede vaak zo slaapverwekkend is. En het kwade vaak zo spannend. Films, in boeken, games en strips puilen uit van het kwaad. Negen van de tien keer mag het goede uiteindelijk overwinnen, maar hadden we zonder het kwade het einde wel gehaald? Dat is vraag één aan de toeschouwer. De tweede vraag is: welke werken raken je het diepst? De twee die de wereld in een kwaad daglicht zetten of de andere twee? Of is het de combinatie?

Hans Aarsman (1951, NL) begon in 1980 als fotojournalist. In 1989 kwam Hollandse Taferelen uit, met foto’s en notities van zijn reis door Nederland. Terug in Amsterdam schreef en fotografeerde hij Aarsmans Amsterdam (1993). Daarna stopte hij met fotograferen, verkocht zijn camera’s en stortte zich op het geven van lezingen waarin hij een open, zuivere, niet stijlgebonden manier van kijken voorstelt. In zijn wekelijkse column voor de Volkskrant analyseert hij actuele foto’s tot op de draad. Aarsman bracht meerdere boeken uit, heeft een soloshow in het theater en is docent aan de Rijksacademie in Amsterdam. Zijn werk is onderdeel van collecties Kunstcollectie KPN, Den Haag; Nederlands fotomuseum, Rotterdam; Stedelijk Museum Amsterdam.

Peter Hermanides (1966, NL) heeft gestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie en werkt sinds 2002 in de thuiszorg. Uit verwondering over wat hij daar tegenkomt is hij foto’s gaan maken. Hermanides heeft oog voor detail en legt dat vast waar een ander aan voorbij zal gaan. Prachtige gebreide rozen, eieren met een briefje erbij, afgetrapte schoenen, knuffel als deurstopper en koek op een bordje. Hij toont zijn werk online (peterhermanides.blogspot.com) en voor West heeft hij uit zijn foto’s van koeken die hij tijdens zijn werk voorgeschoteld krijgt een selectie gemaakt. 

Jos Houweling (1943, NL) was tot 2010 directeur en hoofd van de masteropleiding autonome kunst van het Sandberg instituut. Hij heeft 25 jaar les gegeven aan de Gerrit Rietveld Academie, waar hij de afdeling ‘Voorheen Audiovisueel’ heeft opgericht. Hij was de initiatiefnemer van en drijvende kracht achter de Kunstvlaai, de alternatieve kunstbeurs in de Westergasfabriek, en The One Minutes video’s. Houwling is oprichter van de Bond voor het Vloeken en verwerkt dagelijks een gezonde portie nijd in zijn typografische werken op papier.

Frank Schallmaier (1977, NL) is fotoredacteur bij de Volkskrant en mede verantwoordelijk voor visueel nieuws in de dagelijkse krant. Daarnaast verzamelt hij al jarenlang snapshots waarbij mannen hun geslachtsdeel naast een voorwerp te leggen. Deze, meestal grappige, beelden vindt hij op verschillende homosites en ze waren te zien in verschillende magazines en in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Claudia Sola (1974, NL) heeft het verlangen om het persoonlijke in het ‘grootwereldse’ voelbaar te maken. Met het onderzoek naar haar persoonlijke geschiedenis en haar stamboom analyse heeft Sola een nieuwe installatie gemaakt in de achterruimte bij West. Sola toont hier de kracht van de matriarchale lijn en de overeenkomsten tussen vriend en vijand. De wereld is heel klein maar kernverhalen hebben hun eigentijdse verschijningsvormen. Sola exposeerde eerder o.a. in Lokaal 01, Breda; FotoMuseum Antwerpen en Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA). 

Useful Photography is een tijdschrift gewijd aan doelgerichte fotografie, die vaak anderszins onderbelicht blijft. De redactie van bestaat uit Hans Aarsman, Claudie de Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans Van Der Meer en voor #11 is de Frank Schallmaier de gastredacteur. Useful Photography wordt gepubliceerd door KesselsKramer en verschijnt onregelmatig en is wereldwijd te krijgen in (kunst)boekhandels.

 

Graag nodigen wij u uit voor de opening van de expositie, in aanwezigheid van de kunstenaars, op zondag 20 oktober om 17:00 uur.