Bigindicator

The Melancholy Metropolis: Cityscapes between Magic and Realism, 1925-1950

Event  |  Reviews  |  Comments
20130925165206-parc_de_mons_la_nuit_marcel_lefrancq-lrg
Parc de Mons la nuit, 1938 © Photo Lefrancq.Mons
The Melancholy Metropolis: Cityscapes between Magic and Realism, 1925-1950
Curated by: Steven Jacobs

Utrechtseweg 87
6812 AA Arnhem
Netherlands
October 20th, 2013 - February 23rd, 2014
Opening: October 20th, 2013 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.mmkarnhem.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@mmkarnhem.nl
PHONE:  
+31(0)26 30 31 400
OPEN HOURS:  
Tuesday – Sunday and holidays 11 a.m. – 5 p.m.
TAGS:  
film, photography

DESCRIPTION

From 20 October 2013 to 23 February 2014, the Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) exhibits The Melancholy Metropolis: Cityscapes between Magic and Realism, 1925-1950. Magic realist painting, an important component of the MMKA’s collection, is displayed alongside photography and film of the same era that visualizes the metropolis as a place of stillness, loneliness, and melancholy.

The metropolis as motif
During the first half of the twentieth century, philosophers, sociologists, writers, artists, photographers, and filmmakers presented the metropolis as the locus of modernity – the place where capitalism, industrialization, technological progress, and mass consumption were most clearly manifested. In addition, they saw the modern metropolis as an environment that gave rise to new visual experiences, which make appealing themes for the visual arts: crowds, traffic, billboards, and skyscrapers. While many artists celebrated this hectic urban condition, magic realists and other artists represented in this exhibition tried to give shape to the fantasies, fears, and alienation which went hand in hand with living in a large modern city – a place characterized by disconnection and anonymity. The results are often mysterious and sometimes threatening images.

Magic realism in a European context
Cityscapes by Dutch magic realists such as Carel Willink, Joop Moesman and Pyke Koch are accompanied by urban landscapes by painters who show an affinity with them, such as Mario Sironi and surrealists like Paul Delvaux. The exhibition also features works by artists of the German neue Sachlichkeit (New Objectivity) movement, including Max Radler, Oskar Nerlinger and Karl Völker. In addition, the exhibition also includes contemporaneous cityscapes created in the context of French and Belgian photography and cinema. The exhibition thus situates magic realism in a European context.

Photography
Charged with mystery, magic realist artworks are marked by a “photographic effect” due to the smooth handling of paint and a remarkable play of light. French and Belgian 1930s urban photographs evoke similar impressions of urban alienation and melancholy. Examples include Brassaï’s photography book Paris de nuit (1933) and various photographs, photo-montages, and photo-books by Eugène Atget, Jacques-André Boiffard, Eli Lotar, Germaine Krull, Marcel Lefrancq, Pierre Boucher, and others.

Film
Magic realist cityscapes also show some affinity with city images in films of the era. In particular, The Melancholy Metropolis looks at two film phenomena. The city symphony, an important film genre in the Inter-War period, often highlights the city as a mysterious and melancholy space. The exhibition features examples such as A propos de Nice (Jean Vigo, 1929), Regen (Joris Ivens, 1929) and Impressionen vom alten Marseiller Hafen (Vieux port) (Laszlo Moholy-Nagy, 1929). In addition, urban spaces play an important role in French poetic realism of the 1930s. Films by directors such as Jean Renoir, Marcel Carné and Julien Duvivier often favored the motif of a lonely character wandering through the empty city at night or in the early morning hours. Carné’s images of the city, in particular, demonstrate a strong similarity with those in the paintings, drawings, and photographs in the exhibition.
 
The exhibition is curated by Steven Jacobs, an art historian who currently teaches at the Department of Art-, Music- and Theater Studies at Ghent University in Belgium. His publications includeThe Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock (010 Publishers, Rotterdam, 2007), Beyond the Picturesque (SMAK, Ghent, 2009, with Frank Maes), Framing Pictures: Film and the Visual Arts (Edinburgh University Press, 2011), and Art & Cinema: Belgian Art Documentaries (Cinematek, Brussels, 2013). 
 
With special thanks to:   
Goethe Institute, The Netherlands  
The German Ambassy in The Hague


Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) presenteert van 20 oktober 2013 tot en met 23 februari 2014 De Melancholieke Metropool, stadsgezichten uit de jaren twintig, dertig en veertig van de vorige eeuw, die verstilling, eenzaamheid en melancholie uitdrukken. De magisch realistische schilderkunst uit deze periode, een belangrijke pijler in de collectie van het MMKA, wordt vermengd met fotografie en film uit diezelfde tijd. De bezoeker wordt meegevoerd in tijdloze sfeerbeelden die een indringende ervaring oproepen van metropolen.

De grote stad als motief
In de eerste helft van de twintigste eeuw vormt de grote stad een belangrijk motief voor filosofen, sociologen, schrijvers, kunstenaars, fotografen en cineasten. Zij brengen de metropool naar voren als een podium van de moderniteit – de plaats waar kapitalisme, industrialisatie, technologische vooruitgang en massaconsumptie zich het duidelijkst manifesteren. Bovendien is de moderne metropool  een omgeving waar nieuwe optische ervaringen ontstaan die voor de beeldende kunst aantrekkelijke thema’s vormen: grote mensenmassa’s, verkeer, billboards, wolkenkrabbers. Terwijl vele kunstenaars deze nieuwe stedelijke conditie bejubelen, proberen de magisch realisten en de andere kunstenaars die deel uitmaken van deze tentoonstelling, vorm te geven aan de fantasieën, angsten en vervreemding die gepaard gaan met het leven in een moderne grote stad, die ook door ontworteling en anonimiteit wordt gekenmerkt. Dit resulteert vaak in geheimzinnige, soms dreigende beelden.
 
Magisch realisme in Europese context
Stadsgezichten van Nederlandse magisch realisten als Carel Willink, Joop Moesman en Pyke Koch worden in relatie gebracht met stadsbeelden van schilders die met hen een verwantschap vertonen, zoals Mario Sironi en surrealisten als Paul Delvaux. Ook bevat de tentoonstelling werken van kunstenaars van de Duitse neue Sachlichkeit, waaronder van Max Radler, Oskar Nerlingeren Karl Völker. Daarnaast complementeert de tentoonstelling het stadsbeeld van het magische realisme en de Nieuwe Zakelijkheid  met stadsbeelden uit de Franse en Belgische fotografie en film uit diezelfde periode. De tentoonstelling plaatst daarmee het magisch realisme in Europees perspectief.
 
Fotografie
Magisch realistische kunstwerken lijken door de gladde schildertechniek en lichtwerking vaak een fotografische weergave van de werkelijkheid, geladen met een mystieke sfeer. De Franse en Belgische stadsfotografie uit de jaren 1930 roept soortgelijke impressies op. Voorbeelden zijn het fotoboek Paris de nuit (1933) van Brassaï en diverse foto’s, fotomontages en fotoboeken van onder meer Eugène Atget, Jacques-André Boiffard, Eli Lotar, Germaine Krull, Marcel Lefrancq en Pierre Boucher.
 
Film
De stadsgezichten van de magisch realisten hebben daarnaast overeenkomsten met stadsbeelden in diverse filmproducties uit die tijd. In De Melancholieke Metropool wordt ingegaan op twee filmhistorische fenomenen. De stadssymfonie, een belangrijk filmgenre tussen de twee wereldoorlogen, brengt de stad naar voren als een mysterieuze en melancholische ruimte. In de expositie is hiervan een aantal voorbeelden te zien zoals de films A propos de Nice(Jean Vigo, 1929), Regen (Joris Ivens, 1929) en Impressionen vom alten Marseiller Hafen (Vieux port) (Laszlo Moholy-Nagy, 1929).
Ook in het Franse poëtische realisme van de jaren ‘30 speelt de stedelijke ruimte een grote rol. In films van regisseurs als Jean Renoir, Marcel Carné en Julien Duvivier wordt gebruik gemaakt van het motief van eenzame personages die bij nacht of ochtendgloren door de lege stad zwerven. In het bijzonder de stadsbeelden van Carné vertonen een sterke gelijkenis met de in de tentoonstelling opgenomen schilderijen, tekeningen en foto’s.
 
 *Samensteller van de tentoonstelling is Steven Jacobs, gespecialiseerd in de artistieke weergave van architectuur, steden en landschappen en in de relatie tussen film en beeldende kunst.

Prof. Dr. Steven Jacobs is kunsthistoricus en doceerde aan diverse universiteiten en kunsthogescholen in België en Nederland. Momenteel is hij verbonden aan de Vakgroep Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent. Hij publiceerde onder meer The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock(010 Publishers, Rotterdam, 2007), Beyond the Picturesque(SMAK, Gent, 2009, met Frank Maes), Framing Pictures: Film and the Visual Arts(Edinburgh University Press, 2011), en Art & Cinema: Belgian Art Documentaries  (Cinematek, Brussel, 2013).  

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door: 

Het Goethe Instituut, Nederland en de Duitse ambassade in Den Haag.