Bigindicator

The Rediscovery of the World

Event  |  Reviews  |  Comments
20130819183838-exhibition_side_340937539f4ad87c2c78cc29dbb202d438fa8619
Untitled, 2013 Photograph, Digitally Printed On Archival Paper © Courtesy of the Artist and Huis Marseille Museum voor Fotografie
20130923085409-o
Moonlit Disk , 2012 C Print 200x160 Cm. © Courtesy of the Artist and Huis Marseille Museum voor Fotografie
20130923085618-oo
Turtle , 2013 © Courtesy of the Artist and Huis Marseille Museum voor Fotografie
The Rediscovery of the World

Keizersgracht 401
1016 EK Amsterdam
Netherlands
September 7th, 2013 - December 8th, 2013
Opening: September 7th, 2013 11:00 AM - 6:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.huismarseille.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@huismarseille.nl
PHONE:  
31 20 5318989
OPEN HOURS:  
Tue-Sun 11-6
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

The Rediscovery of the World / Large inaugural exhibition in a double-sized Huis Marseille

What does photography mean today beyond the fact that it is an image-carrying medium? This question is not as odd as it sounds in an age entirely dominated by visual culture. Armed with digital cameras, smartphones, iPads and internet, these days anyone can make a photo and immediately distribute it worldwide. Analogue applications are increasingly being marginalised by a digital climate in which images are everywhere and belong to everyone. What can possibly remain of the artistic value of photography in this context?

Surprisingly enough a large group of Dutch photographers is devoting itself to this very question, with work directed specifically at the nature of photography itself. Renewed emphasis is being given to purely photographic aspects such as disclosure, light, colour, reflection and experiment. The core of the photographic medium itself forms the foundation of this impassioned artistic exploration, and it is ‘the rediscovery of the world’ through photography that forms the fascinating subject of this celebratory opening exhibition.

What better location to celebrate The rediscovery of the world than in the newly doubled space of Huis Marseille? On 7 September 2013 this exhibition of new Dutch photography will be the first to fully occupy both buildings. In recent months the adjacent canal houses at Keizersgracht 399 and 401 have been linked together by new doorways on three floors. From September 2013 these two historic buildings – with parallel period rooms and large galleries, a new educational space and a double terrace − will provide no fewer than ten exhibition galleries. This large opening exhibition will also be accompanied by an extensive programme of activities developed in collaboration with the participating photographers.


De herontdekking van de wereld / Grote openingstentoonstelling in een verdubbeld huis Marseille

Gaat de fotografie heden ten dage nog ergens over behalve dat het medium de drager is van informatie? Dat lijkt geen gekke vraag in een tijdperk dat geheel gedomineerd wordt door de beeldcultuur. Gewapend met digitale camera’s, telefoon, ipad en internet is immers iedereen in staat een foto te maken en dat beeld direct wereldwijd te verspreiden. Analoge toepassingen worden steeds meer verdrongen door een digitaal klimaat waarin beelden van iedereen en overal zijn. Waar blijft in die context de artistieke waarde van de fotografie?

Verrassend genoeg geeft een grote groep Nederlandse fotografen daar een antwoord op, met werk dat zich juist richt op het wezen van fotografie. Opnieuw ligt de nadruk op puur fotografische aspecten, zoals kijken, licht, kleur, reflectie en experiment.  Het is de kern van het medium fotografie zelf die aan de basis ligt van deze gepassioneerde, artistieke verkenning, en het is ‘de herontdekking van de wereld’ door middel van de fotografie die het fascinerende onderwerp vormt van deze feestelijke openingstentoonstelling.

Wat is een betere plek om deze ‘herontdekking van de wereld’ te vieren dan in het verdubbelde oppervlak van huis Marseille? Deze tentoonstelling van nieuwe Nederlandse fotografie is vanaf 7 september 2013 de eerste die twee volledige panden beslaat. In de afgelopen maanden werden de grachtenpanden Keizersgracht 399 en 401 via drie doorgangen op verschillende verdiepingen met elkaar verbonden. In deze monumentale panden – met onder andere parallelle stijlkamers, een nieuwe educatieve ruimte en een dubbel terras − is het vanaf september 2013 mogelijk om in wel tien tentoonstellingszalen rond te dwalen. Aansluitend bij deze grote openingstentoonstelling zal een uitgebreid activiteitenprogramma ontwikkeld worden met participatie van de deelnemende fotografen.