Bigindicator

Weltauge

Event  |  Reviews  |  Comments
20130810083839-noname
© Courtesy of the Artist and Torch Gallery
Weltauge

Lauriergracht 94
1016 RN Amsterdam
Netherlands
September 7th, 2013 - October 19th, 2013
Opening: September 7th, 2013 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.torchgallery.com/index.html
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@torchgallery.com
PHONE:  
+31-20-6260284
OPEN HOURS:  
Thu-Sat 12-6; and by appointment

DESCRIPTION

'Das ewige Weltauge' describes a concept introduced by German philosopher ArthurSchopenhauer. All living creatures view the world from their own eyes.

Individuals are born and individuals pass away, but what remains is an ever seeing eye.

Without this eye darkness rules.

The eyes of an earthworm are different from those of a human.

Consequently, an earthworm sees a different world than the one humans see.

The functioning of our eye determines the way we view the world.

The truthful appearance of the tangible world is unknown to all.

Philip Akkerman (1957) has devoted himself to the study of painting and the inner and outer appearance of humankind. For this study he has developed a slightly monomaniacal method; he only paints self-portraits. In the thousands of portraits he has made so far his own image is distorted, abstracted, sketched and approached from any possible viewpoint. He travels through art history from a bird's perspective and by doing so encircles the human psyche. Schopenhauer's concept of the World-eye touches on the base of Akkerman's philosophy; all people are alike but they never see the same.

Philip Akkerman was asked by TORCH to organize an exhibition using an essence of his own work as a starting point. Akkerman chose the theme of the eye. His (and any) self portraits are characterized by a glaring eye. For the exhibition he accumulated a selection of paintings, posters and various objects concerning the eye. Many of the objects gathered come from the artist's own home. In addition to paintings and drawings by Philip Akkerman the exhibition will include pieces by: Dennis Koot, Houcine Bouchiba, Frans Franciscus, Zeloot, Marcus van Soest, Marianne Fontein, Max Goslings, Roel van der Linden, Willy Jolly, Vincent Rijnbende, Chris Dagradi, Lisa Couwenbergh, Manuel Ocampo, Enrico Baj, Anthony Ikwene, Ton of Holland, Bart Baele, Armen Eloyan and many others.


‘Das ewige Weltauge’ is een begrip van de filosoof Arthur Schopenhauer.

Alle levende wezens kijken met hun ogen naar de wereld.

De individuen worden geboren en de individuen sterven, maar wat blijft is een oog, dat

onafgebroken ziet.

Zonder het oog heerst de duisternis.

Een worm heeft een oog dat verschilt van dat van de mens.

Daardoor ziet de worm een andere wereld dan de mens.

De werking van ons oog bepaalt hoe we de wereld zien.

Hoe de wereld er werkelijk uit ziet, weten we niet…

 

Philip Akkerman (1957) heeft zich toegelegd op het bestuderen van de (schilder)kunst en de uiterlijke en innerlijke verschijningsvormen van de mens. Voor dit onderzoek heeft hij een haast monomanische methodiek; hij schildert enkel zelfportretten. In de duizenden portretten die hij tot nu toe heeft vervaardig wordt zijn zelfbeeld verwrongen, geabstraheerd, geschetst en vanuit alle mogelijke posities benaderd. Zo gaat hij in vogelvlucht door de kunstgeschiedenis en omcirkelt hij de menselijke psyche. Schopenhauer's Wereldoog vormt in zekere zin de basis van zijn beschouwing; alle mensen zijn eender maar niemand ziet hetzelfde.

 

TORCH vroeg Philip Akkerman een tentoonstelling samen te stellen met een motief uit zijn eigen werk als uitgangspunt. Akkerman koos voor het oog. Zelfportretten kenmerken zich door een prangend oog. Op deze tentoonstelling zijn allerlei schilderijen, posters en spullen met ogen te zien. Veel komt uit Akkermans huis.Behalve schilderijen en tekeningen van Philip Akkerman is er werk te zien van Dennis Koot, Houcine Bouchiba, Frans Franciscus, Zeloot, Marcus van Soest, Marianne Fontein, Max Goslings, Roel van der Linden, Willy Jolly, Vincent Rijnbende, Chris Dagradi, Lisa Couwenbergh, Manuel Ocampo, Enrico Baj, Anthony Ikwene, Ton of Holland, Bart Baele, Armen Eloyan en vele anderen.