Bigindicator

Artificial Amsterdam

Event  |  Reviews  |  Comments
20130712162803-hans_op_de_beeck__staging_silence__2___2013
still from Staging Silence (2), 2013 Video 20” © Courtesy of the artist and De Appel Arts Centre, Amsterdam
20130603170607-staging_silence_web
Staging Silence, 2013 © Courtesy of the Artist and de Appel Arts Centre
Artificial Amsterdam

Broedplaats Lely
Schipluidenlaan 12
1062 HE Amsterdam
NL
June 29th, 2013 - October 13th, 2013
Opening: June 28th, 2013 6:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.deappel.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@deappel.nl
PHONE:  
020 6255651
OPEN HOURS:  
Tue-Sun from 11-6 pm
TAGS:  
film, digital, installation, performance

DESCRIPTION

From 29 June through 13 October, 2013, de Appel arts centre is presenting the exhibition Artificial Amsterdam. Artificial Amsterdam is comprised of a group exhibition in de Appel arts centre and a select number of art projects and interventions in public space. The latter are chiefly situated in the immediate vicinity of de Appel, in the Nieuwmarkt neighborhood.

De Appel and Amsterdam in 2013

In 2013, the year in which Amsterdam is deliberately promoting itself as a cultural hot spot, de Appel arts centre is going in search of the city behind the refined, historic Ring Canals and the city marketing campaigns. Artificial Amsterdam investigates Amsterdam as a city full of contradictions: historic and modern, dignified and bustling, free-thinking and liberal but also safe and reliable, open and cosmopolitan but also bound hand and foot by regulations.

Exhibition
Is Amsterdam an artificial city? Or is there a completely different Amsterdam behind the façade of apparent structure and order, which is far from as well regulated? Is Amsterdam a sophisticated village? Precisely how does this city function as a source of inspiration for artists? Various Dutch and international artists who all have special bonds with the city have responded to these questions. Among the pieces being presented in this exhibition are idiosyncratic films about Amsterdam by masters like Lawrence Weiner (US) and Ed van der Elsken (NL), new works by young artists like James Becket (South Africa/NL) and Egle Budvytyte & Bart Groenendaal (Lithuania/NL), and a monumental mural by Jan Rothuizen (NL). In her work Cristina Lucas (Spain) connects Mondriaan with the erotic, Fernando Sanchez Castillo (Spain) realizes an ode in bronze to the Nieuwmarkt Riots, and in the autumn the Japanese artist Tatzu Nishi presents a spectacular project in our partner institution, the Oude Kerk.

Curators
Artificial Amsterdam is curated by Gerardo Mosquera (co-founder of the Havana Biënnale and the Johannesburg Biënnale) and Rieke Vos. Since the early 1980s the Cuban Mosquera (b. 1945) has organized many exhibitions in which public space plays a central role, in Mexico City, Liverpool, Santiago, Cordoba, Madrid and other cities. Since 1995 this world traveler has been calling in several times per year at Amsterdam, where he is a guest lecturer at the Rijksakademie voor Beeldende Kunsten. The Dutch art historian Rieke Vos (b. 1981) curates exhibitions in contemporary art and architecture. She was a participant in the de Appel Curatorial Programme, and has developed various projects in public space for SKOR, the Foundation for Art and Public Space.

Participating artists:
Lara Almarcegui (Spain/NL), Mounira Al Solh (Lebanon/NL), Linda Bannink (NL), Hans op de Beeck (Belgium), James Beckett (South Africa/NL), Egle Budvytyte & Bart Groenendaal (Lithuania/NL), Ed van der Elsken (NL), Carlos Garaicoa (Cuba), Kendell Geers (South Africa/Belgium), Bert Haanstra (NL), Inti Hernandez (Cuba), Roderick Hietbrink (NL), Thomas Hirschhorn (Switz./France), Philipp Kremer (Germany), Glenda Leon (Cuba), Cristina Lucas (Spain/NL), Arnoldus Montanus (NL), Tatsu Nishi (Japan), Jan Rothuizen (NL), Fernando Sánchez Castillo (Spain), Kuang-Yu Tsui (Taiwan), Barbara Visser (NL), Lawrence Weiner (US) and others.

Side programme
A diverse range of activities are being organized in connection with the exhibition: an interview with the curators and artists, evening walking tours of the Wallen in cooperation with the Oude Kerk, performances in the city centre, and educational workshops. 

With thanks to SNS Reaal Cultuurfonds, AC/E, RONMANDOS


De Appel arts centre presenteert van 29 juni t/m 13 oktober de tentoonstelling Artificial Amsterdam. Artificial Amsterdam bestaat uit een groepstentoonstelling in de Appel arts centre en een select aantal kunstprojecten en ingrepen in de openbare ruimte. De laatste zijn vooral gesitueerd in de directe omgeving van de Appel, de Nieuwmarktbuurt.

De Appel en Amsterdam in 2013

In 2013, het jaar waarin Amsterdam zich zelfbewust op de kaart zet als culturele hotspot, gaat de Appel arts centre op zoek naar de stad achter de gepolijste historische grachtengevels en de citymarketing campagnes. Artificial Amsterdam onderzoekt Amsterdam als stad vol tegenstellingen. Historisch en hedendaags. Statig en bruisend. Vrijzinnig en liberaal, maar ook veilig en vertrouwd. Open en kosmopolitisch, maar ook dichtgetimmerd door regels. 


Tentoonstelling en buitenprojecten

Is Amsterdam een kunstmatige stad? Of bevindt zich achter de façade van schijnbare structuur en regelmaat een heel ander Amsterdam, dat lang niet zo gecontroleerd is? Is Amsterdam een werelds dorp? En hoe is deze stad een inspiratiebron voor kunstenaars?

Diverse inter- (nationale)kunstenaars die allemaal een bijzondere band met de stad hebben reageren op deze vraagstukken. Deze tentoonstelling presenteert onder meer eigenzinnige films over Amsterdam van grootmeesters als Lawrence Weiner (VS) en Ed van der Elsken (NL), nieuwe werken van jonge kunstenaars als James Becket (ZA/NL) en Egle Budvytyte & Bart Groenendaal (LT/NL) en een monumentale muurtekening van Jan Rothuizen (NL). Cristina Lucas (SP) verbindt in haar werk Mondriaan met erotiek, Fernando Sanchez Castillo (SP) realiseert een bronzen eerbetoon aan de rellen op de Nieuwmarkt en in de nazomer presenteert de Japanse kunstenaar Tatzu Nishi een spectaculair project in partnerinstituut de Oude Kerk.

Curatoren en kunstenaars
Artificial Amsterdam wordt samengesteld door Gerardo Mosquera (medeoprichter van de Havana Biënnale en de Johannesburg Biënnale) en Rieke Vos. Sinds begin jaren tachtig organiseerde de Cubaanse Mosquera (1945) vele tentoonstellingen waarin de publieke ruimte centraal staat, in onder meer Mexico City, Liverpool, Santiago, Cordoba en Madrid. Deze wereldreiziger komt sinds 1995 meerdere malen per jaar naar Amsterdam waar hij als gastdocent verbonden is aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten. De Nederlandse kunsthistorica Rieke Vos (1981) maakt tentoonstellingen met hedendaagse kunst en architectuur. Zij was deelnemer aan het de Appel Curatorial Programme en ontwikkelde voor SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte diverse projecten in de openbare ruimte.

Deelnemende kunstenaars:
Lara Almarcegui (SP/NL), Mounira Al Solh (LB / NL), Linda Bannink (NL), Hans op de Beeck (BE), James Beckett (ZA/NL), Egle Budvytyte & Bart Groenendaal (LT/NL), Ed van der Elsken (NL), Carlos Garaicoa (CU), Kendell Geers (ZA/BE), Bert Haanstra (NL), Inti Hernandez (CU), Roderick Hietbrink (NL), Thomas Hirschhorn (CH/FR), Philipp Kremer (DE), Glenda Leon (CU), Cristina Lucas (SP/NL), Arnoldus Montanus (NL), Tatsu Nishi (JP), Jan Rothuizen (NL), Fernando Sánchez Castillo (SP), Kuang-Yu Tsui (TW), Barbara Visser (NL), Lawrence Weiner (VS) en anderen.

Aanvullend programma
In het kader van de tentoonstellingen worden diverse activiteiten georganiseerd. Een vraaggesprek met de curatoren en kunstenaars, avondlijke wandelingen op de Wallen in samenwerking met de Oude Kerk, performances in het stadscentrum en educatieve workshops. 

Neven-activiteiten Artificial Amsterdam (selectie)
Q&A met Gerardo en Rieke en aantal kunstenaars: zaterdag 29 juni 16:00 uur
Performance Egle Budvytyte & Bart Groenendaal: zaterdag 29 juni 22:00 uur
Rondleiding: 20 juli, 29 september van 15:00 – 16:00 uur
Zondagsschool: 8 september 15:00 – 16:00 uur
Burendag 21 september

Met dank aan SNS Reaal Cultuurfonds, AC/E, RONMANDOS