Bigindicator

When in Holland

Event  |  Reviews  |  Comments
20130520174058-invitation1
© Courtesy of the Artist and Galerie West
When in Holland

Groenewegje 136
2515 LR The Hague
Netherlands
May 31st, 2013 - June 30th, 2013
Opening: May 31st, 2013 7:00 PM - 11:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.galeriewest.nl
NEIGHBORHOOD:  
the Hague
EMAIL:  
info@galeriewest.nl
PHONE:  
+31 (0)70 392 53 59
OPEN HOURS:  
wednesday - saturday 12:00 - 18:00 and by appointment
TAGS:  
video-art

DESCRIPTION

In his work, Leopold Kessler gives connecting factors for a new society. A society in which things are more logical, and offer comfort in a playful way. The value of goods is disputed and someone who looks at his work, also wonders why the public space is as it is. Kessler shows his work at West in a solo presentation of different videos and a new site-specific work. The exhibition as a manifestation in which the value of the artefact is disputed and the freedom of movement is tested.

Leopold Kessler explores the boundaries between the individual and society and between private and public. He makes minor interventions on the street or in an exhibition space. Interventions that can be subtle, but always accurate and site-specific. His interventions are, as it were, added in the cracks of the public space. A skater pool becomes a dump station for furniture and old street signs are repaired. For the Singapore Biennale he 'marked' one capsule of a giant wheel in the city centre with a sign that says Police. In this way, he questions how society functions and its mechanisms of control.

In parallel he explores everyday life by making sculptures, monuments, of ordinary objects. These are, for instance, located in a park, hanging on a facade of a building or stand in the middle of the street. Just like that, he surprises the trespasser. The works often function as triggers for reactions or as tools for focusing on specific, sometimes hidden phenomena. Recordings on video show that the artist is dealing with the conditions of social behaviour and the organisation of cohabitation. With his work Kessler comments on life, questions the notion of someone's property and gives the viewer reason to fantasize. In addition, he shows recognizable and sometimes funny sides of the bourgeoisie and gives conditions for a discrete revolution.

At West he will show a series of video works that question the limits of rules and their necessity. What exactly defines limits of the public environment? What is mine, what is yours? How do we behave at home and abroad? In the video 'Sharpening' (2010), it becomes painfully clear that the bourgeois, urbanite might be an egoist. The sharpening of the points of a fence is a striking comment by the artist. In the work 'Life of others' (2009) he explains the ambiguity of people exposed. We would like to take a look at the living environment of other people. But how would we feel if tourists would come and have a look in our house? The piece 'Monument of interspecific friendship'(2012) is a life-size statue of a Gorilla and an Orang-utan shaking hands. The monument reflects the ratio of foreign varieties and the dream of equality on earth. And makes us dream of a world in which we all can live in peace.

Leopold Kessler (1976, Munich) lives and works in Vienna. He had recently, among others, the following exhibitions: Kunsthaus Baselland, Basel; Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid; Secession, Vienna; Museum of contemporary Art, Belgrade; Malmö Konsthall; Mocak, Cracow; Kunsthalle Vienna; Centre Pompidou, Paris; Singapore Biennale; galerie Andreas Huber, Vienna and at the New Galerie in Paris.

We invite you to the opening of the exhibition, in the presence of the artist, on Friday May 31 from 7 till 11 pm. The opening coincides with Hoogtij, the cultural tour of The Hague.


Leopold Kessler geeft in zijn werk aanknopingspunten voor een nieuwe samenleving. Een samenleving waarin dingen logischer zijn, en comfort bieden op een speelse manier. De waarde van de goederen wordt betwist en iemand die naar zijn werk kijkt, vraagt zich ook af waarom de openbare ruimte is zoals die is. Kessler toont bij West zijn werk in een solopresentatie van verschillende video's en een nieuw site-specific werk. De tentoonstelling is als een protest waarbij de waarde van het artefact wordt betwist en de bewegingsvrijheid zichtbaar op de proef wordt gesteld.

Leopold Kessler verkent de grenzen tussen het individu en de samenleving en de publieke en private ruimte. Hij doet kleine ingrepen op straat of in een expositieruimte. Ingrepen die soms moeilijk te zien zijn, maar altijd nauwkeurig en site-specifiek. Zijn interventies worden, als het ware, toegevoegd in de barsten van de openbare ruimte. Een ‘skatepool’ wordt een stortplaats voor meubels en oude straatnaamborden worden gerepareerd. Voor de Singapore Biennale had hij een capsule van een reuzenwiel in het centrum van de stad gemarkeerd met de letters ‘Police’. Op deze manier bevraagt hij de functie van de maatschappij en de mechanismen van controle.

Parallel daaraan verkent hij het dagelijks leven door het maken van sculpturen, monumenten, of alledaagse voorwerpen. Deze zijn bijvoorbeeld te zien in een park, hangend aan een gevel van een gebouw of staan midden op straat. Op die manier verrast hij de voorbijganger. De werken fungeren als ‘trigger’, roepen reacties op of maken opmerkzaam op specifieke, soms verborgen verschijnselen. De video’s laten zien dat de kunstenaar onderwerpen als, het sociaal gedrag van mensen en de organisatie van een samenleving onder de loep neemt. Met zijn werk geeft Kessler commentaar op de consumptiemaatschappij en wat iemands eigendom is. Daarbij treedt hij op tegen beschermende maatregelen voor de burgerij en geeft voorwaarden voor een discrete revolutie.

Bij West toont hij videowerken die de grenzen van regels en de noodzaak ervan in twijfel te brengen. Wat definieert precies grenzen van de publieke omgeving? Wat is van mij, wat is van jou? En hoe gaan we daar mee om. Bij de video ‘Sharpening’ (2010), wordt het pijnlijk duidelijk dat de bourgeoisie, de stedeling, een egoïst kan zijn. Het aanscherpen van de punten van een hek is een raak commentaar van de kunstenaar. In het werk ‘Life of others’ (2009) legt hij de ambiguïteit van mensen bloot. Wij willen graag een kijkje nemen in de leefomgeving van andere mensen. Maar hoe zouden we het vinden als toeristen bij ons thuis zouden komen kijken?

Het werk ‘Monument of interspecific friendship’ (2012) is een levensgroot beeld van een gorilla en een orang-oetan die elkaars hand schudden. Het monument reflecteert op de verhouding van de verschillende rassen en de droom van gelijkheid op aarde. En laat ons dromen van een wereld waarin we allemaal in vrede kunnen leven.

Leopold Kessler (1976, München) woont en werkt in Wenen. Hij had recent exposities bij o.a.: Kunsthaus Baselland, Basel; Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid; Secession, Wenen; Museum of contemporary Art, Belgrado; Malmö Konsthall; Mocak, Krakow; Kunsthalle Wenen; Centre Pompidou, Parijs; Singapore Biennale; galerie Andreas Huber, Wenen en bij de New Galerie in Parijs.

Graag nodigen we u uit voor de opening, in aanwezigheid van de kunstenaar, op vrijdag 31 mei van 19 tot 23 uur. De opening valt samen met Hoogtij, de kunstwandelroute van Den Haag.

 

Voor persfoto’s en meer informatie kunt u contact opnemen met Marie-José Sondeijker.