Bigindicator

Foam 3h: Memento

Event  |  Reviews  |  Comments
20130510112057-from_the_series_memento__2013_01_c_lara_dhondt_topcarousselsquare
from the series 'Memento', 2013 © Lara Dhondt
20130709154520-00
From the series Memento , 2013 © Lara Dhondt
20130709154658-l
From the series Memento , 2013 © Lara Dhondt
Foam 3h: Memento

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
May 17th, 2013 - July 17th, 2013
Opening: May 17th, 2013 10:00 AM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography, installation, video-art, landscape
COST:  
€ 8,75

DESCRIPTION

This spring Foam 3h will premiere Memento, the latest series by Lara Dhondt. In her work, Dhondt documents forgotten and found objects, materials and locations in the urban landscape. She does this in an effort to give marginal places a human dimension or dignity. Dhondt's interventions seem casual and are often nearly invisible. If one looks very closely, however, the care and precision with which the interventions are constructed become clear. The exhibition in Foam will feature black-and-white images from the Memento series, printed on rusted steel, cardboard and wood - materials that change over the course of time by reacting to their physical circumstances. Three-dimensional work from the Primary Stages series (2012), a map and Antropomorphe (2012), the 8-mm projection that she made in collaboration with Portuguese artist André Catalão, will also be shown.

Dhondt's method of working is intensive and comprises various stages of documentation. Via Google Maps she marks places where she leaves her sculptures in public spaces. The locations of both her creations and her photography can be traced through the coordinates via internet and physical maps. Her consistent and methodical way of working, along with the creative process that takes place exclusively in the outdoor space as well as the documenting of that process is firmly rooted in movements such as Land Art and conceptual art of the 1960s and 70s.

Dhondt's work is a kind of monument to temporariness. The constructions are based on the dimensions of personal space. These spatial demarcations and primary sculptures become altered into nomadic symbols, so to speak, and function as poetic podia for resistance. Dhondt is resisting the current financial and, above all, moral crisis with a call for humaneness and a search for meaning.  

Lara Dhondt (Turnhout, 1979) lives in Antwerp and works with the urban landscape. She makes use of various media in her work, such as photography, installation, video, typography and performance.


Foam 3h heeft dit voorjaar de première van de nieuwste serie Memento van Lara Dhondt. In haar werk documenteert Dhondt vergeten en gevonden objecten, materialen en locaties in het stedelijke landschap. Ze doet dit in een poging marginale plekken een menselijke dimensie of waardigheid (terug) te geven. Dhondt's ingrepen lijken terloops en zijn vaak bijna onzichtbaar. Wie echter goed kijkt, ziet duidelijk de zorg en precisie waarmee de interventies zijn opgebouwd. In de expositie toont Foam de zwart-wit beelden uit de serie Memento die zijn geprint op roestend staal, karton en hout. Materialen die in de loop van de tijd veranderen door hun reactie op de fysieke omstandigheden waarin ze zich bevinden. Ook is er ruimtelijk werk te zien uit de serie Primary Stages (2012), een plattegrond, en de 8 mm-projectie Antropomorphe (2012) die ze maakte in samenwerking met de Portugese kunstenaar André Catalão.

Dhondt's werkwijze is intensief en omvat verschillende stadia van documenteren. Zo markeert ze de plekken waar ze haar sculpturen achterlaat in de openbare ruimte via Google Maps. Aan de hand van de coördinaten zijn zowel de locaties van de creaties als van de fotografie traceerbaar via internet en via fysieke plattegronden. Door haar consequente en methodische manier van werken, het creatieproces dat zich uitsluitend in de buitenruimte afspeelt evenals het documenteren daarvan, is haar werk sterk geworteld in stromingen als Land Art en conceptuele kunst van de jaren '60 en '70.

Het werk van Dhondt is als een soort monument van tijdelijkheid. De constructies zijn gebaseerd op afmetingen van een persoonlijke ruimte. Deze ruimtelijke afbakeningen en primaire sculpturen veranderen als het ware in nomadische tekens en functioneren als poëtische podia voor verzet. Dhondt verzet zich tegen de huidige financiële, en bovenal morele, crisis als roep om menselijkheid en betekenisgeving.  

Lara Dhondt (Turnhout, 1979) woont in Antwerpen en werkt met het stedelijk landschap. In haar werk gebruikt ze verschillende media zoals fotografie, installatie, video, typografie en performance.