Bigindicator

Van Gogh at Work

Event  |  Reviews  |  Comments
20130425112835-zelfportret_als_schilder__1887-1888___van_gogh_museum__amsterdam__vincent_van_gogh_stichting___200px_
Zelfportret als schilder, 1887-1888 © Courtesy of Van Gogh Museum, Amsterdam
Van Gogh at Work

Paulus Potterstraat 7
Amsterdam
Netherlands
May 1st, 2013 - January 12th, 2014
Opening: May 1st, 2013 10:00 AM - 6:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.vangoghmuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@vangoghmuseum.nl
OPEN HOURS:  
Sun-Thu,Sat 10-6; Fri 10-10

DESCRIPTION

Once refurbishment of the Van Gogh Museum has been completed, many of Van Gogh's outstanding works will be brought together in a special exhibition, to mark the conclusion of eight years’ research into the artist’s methods and the 160th anniversary of his birth. So this momentous anniversary show will provide an exceptionally fine overview of Van Gogh’s multi-faceted oeuvre.

Anniversary exhibition
For more than a century people all over the world have been fascinated by the life and work of Vincent van Gogh. The anniversary exhibition Van Gogh at work will show how, in just ten years, Van Gogh developed into a unique artist with an impressive body of work. The exhibition is the culmination of a long-term research project into the artist’s methods, Van Gogh’s studio practice.

Multi-disciplinary research
From 2005 a multi-disciplinary research team, working closely with the Cultural Heritage Agency of the Netherlands and Partner in Science Shell Nederland, has intensively studied the art historical and technical-scientific aspects of Van Gogh’s work. The results are of great value for our knowledge about the painter and are presented in this exhibition.

Insights into Van Gogh's creation process
Over 200 paintings, works on paper, sketchbooks and letters by Van Gogh and other artists – supplemented by 19th-century painting materials and artists’ manuals – offer insights into the fascinating creation process behind Van Gogh’s paintings and drawings.

Van Gogh at work is made possible by Partner in Science Shell Nederland.

The exhibition has been supported by the Dutch government: an indemnity grant has been provided by the Cultural Heritage Agency of the Netherlands on behalf of the Minister of Education, culture and Science and the Minister of Finance.


In de jubileumtentoonstelling die opent na de renovatie van het Van Gogh Museum, komen veel van Van Goghs uitzonderlijke werken samen, om de afsluiting van acht jaar onderzoek naar zijn werkwijze te vieren. Een bijzonder overzicht van een veelzijdig oeuvre.

Jubileumtentoonstelling
Al ruim een eeuw zijn mensen overal ter wereld gefascineerd door het leven en werk van Vincent van Gogh. In de jubileumtentoonstelling Van Gogh aan het werk zien we hoe hij zich in tien jaar tijd ontwikkelde tot een unieke kunstenaar met een imposant oeuvre. De tentoonstelling is gebaseerd op de inzichten die zijn verkregen uit het langlopende onderzoek naar de werkwijze van de kunstenaar, Van Goghs atelierpraktijk.

Multidisciplinair onderzoek
Een multidisciplinair team - dat nauw samenwerkte met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Partner in Science Shell Nederland – heeft vanaf 2005 intensief onderzoek gedaan naar de techniek en het materiaalgebruik van Vincent van Gogh. De uitkomsten zijn van grote waarde voor onze kennis over de kunstenaar en worden verwerkt in deze tentoonstelling.

Inzicht in ontstaansproces
Ruim 200 schilderijen, werken op papier, schetsboekjes en brieven van Van Gogh en andere kunstenaars – aangevuld met 19de-eeuwse schildersmaterialen en kunstenaarshandboeken – geven inzicht in het boeiende ontstaansproces van Van Goghs schilderijen en tekeningen.

Van Gogh aan het werk wordt mede mogelijk gemaakt door Partner in Science Shell Nederland.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de rijksoverheid: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën een indemniteitsgarantie toegekend.