Bigindicator

Faraway So Close!

Event  |  Reviews  |  Comments
20130408150025-arin_new-9
© Courtesy of the Artist and Galerie West
20130423054604-a
© Galerie West
Faraway So Close!

Groenewegje 136
2515 LR The Hague
Netherlands
April 27th, 2013 - May 25th, 2013
Opening: April 26th, 2013 6:00 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.galeriewest.nl
NEIGHBORHOOD:  
the Hague
EMAIL:  
info@galeriewest.nl
PHONE:  
+31 (0)70 392 53 59
OPEN HOURS:  
wednesday - saturday 12:00 - 18:00 and by appointment
TAGS:  
installation, conceptual

DESCRIPTION

This year, Arin Rungjang will represent Thailand at the Venice Biënnale. Just shortly preceding this event, he will realize a site-specific installation at West, involving fellow artists of various nationalities.

The framework created by Rungjang for this new installation is based on the recent history of his country during the Cold War from 1947 to 1991. In this exhibition, a combination of various stories, texts and images come together. The Thai Films Archive has been used as a source to draw on and various scenes – including erotic scenes – will be combined with pictures from the civil war that started after 1991. Melodramatic film material from the Soviet Union, which was produced after the Cold War, has been used to create a publication, in which poems by the Irish poet Ella de Burca have also been incorporated. In addition, national and international myths and hearsay are presented which refer to social evils and wars and which do not appear in any archive. During the opening, traditional Thai music will be played and the Thai population of The Hague will be invited.

With this gesamtkunstwerk, Rungjang refers to his youth using an unemphatic and sensitive approach. His father lost his life at a very young age: in the nineties he became a victim of ‘senseless’ violence in Germany. For Rungjang, this incomprehensible act forms a motive to illustrate the dualism in social conflicts. By randomly running through this documentation, by dragging up old war stories and by cooperating with artists from different war zones, he demonstrates that human perception is imperfect. By sharing the authorship, Rungjang poses questions about authenticity and backgrounds. Thus, he deepens the project and turns it into a collective experience. During the opening of the exhibition Faraway So Close!, there will be a karaoke set-up and a Thai meal will be served.

Rungjang creates conceptual work from a very personal perspective. He shares everyday activities with the audience and thus crosses the barrier between the private and public domain. The materials that Rungjang employs are everyday objects, which he rearranges or uses in an uncustomary way. Thus he aims to stimulate the observer to re- evaluate his environment and reflect on history, locations and social interaction. In May 2011, Rungjang presented the cooperative project ‘Let's make sense’ at West. In this project, recipes produced by Rirkrit Tiravanija formed the framework of a total installation, with which Kornkrit Jianpinidnan, Chitti Kasemkitvatana, Shooshie Sulaiman and Rungjang went in search of a dialogue with the visitors.

Arin Rungjang (1975, Thailand) had recently exhibitions at the Singapore Biënnale; Kadist Art Foundation, Paris, France; H Gallery, Bangkok, Thailand; Bangkok Art Center, Thailand; Bangkok University Gallery, Thailand; P.S.1 Contemporary Arts Center, New York, USA and at West, Den Haag (2007 and 2011). His work can be seen at the Thai Pavilion from May 29 till November 24, 2013 at the Venice Biënnale.

We invite you to the opening ceremony, in the presence of the artist, on Friday, April 26 at 6 PM. For press photos and more information, please contact Marie-José Sondeijker.


Arin Rungjang vertegenwoordigt dit jaar Thailand op de Biënnale van Venetië. Net daaraan voorafgaand realiseert hij bij West een nieuwe site-specific installatie waarbij hij collega-kunstenaars van verschillende nationaliteiten betrekt.

Het kader dat Rungjang voor deze nieuwe installatie schept heeft een basis in de recente geschiedenis van zijn vaderland tijdens de koude oorlog van 1947 tot 1991. In de tentoonstelling komt een combinatie van hele verschillende verhalen, teksten en beelden samen. Er wordt geput uit het Thai Films Archive en verschillende scènes, waaronder erotische scènes, worden samengebracht met foto’s van de burgeroorlog van na 1991.

Melodramatisch filmmateriaal uit Rusland dat is geproduceerd net na de koude oorlog is verwerkt in een publicatie waar gedichten van de Ierse dichter Ella de Burca bij zijn opgenomen. Daarbij worden inter(nationale) mythes en roddels, die betrekking hebben op verschillende maatschappelijke misstanden en oorlogen, die nog niet in de archieven terugkomen, gepresenteerd. Tijdens de opening zal een Thaise traditionele muziek te horen zijn en wordt ook de Thaise gemeenschap uit Den Haag uitgenodigd.

Rungjang verwijst met dit (gesamt)kunstwerk op een onnadrukkelijke en fijngevoelige wijze naar zijn jeugd. Zijn vader is op jonge leeftijd omgekomen; in de jaren negentig is hij in Duitsland slachtoffer geworden van ‘zinloos’ geweld. Voor Rungjang is deze onbegrijpelijke daad een motief om het dualisme in maatschappelijke conflicten te tonen. Door dwars door de documentatie heen te gaan, oorlogsverhalen op te rakelen en samen te werken met kunstenaars uit verschillende oorlogsgebieden laat hij zien dat de menselijke perceptie imperfect is. Door het delen van het auteurschap stelt Rungjang vragen over authenticiteit en achtergrond. Op deze manier verdiept hij het project en maakt hij het een collectieve ervaring. Tijdens de opening van de expositie Faraway So Close! is er een karaoke opstelling en zal een Thaise maaltijd worden geserveerd.

Rungjang maakt conceptueel werk vanuit een persoonlijke invalshoek. Hij deelt alledaagse handelingen met het publiek en overschrijdt daarmee de barrière tussen het privé- en publieke domein. Het materiaal waarmee Rungjang werkt bestaat uit alledaagse voorwerpen die hij herschikt of op oneigenlijke wijze gebruikt. Daarmee beoogt hij dat de kijker zijn omgeving opnieuw gaat interpreteren en nadenkt over geschiedenis, locaties en sociale interactie. In mei 2011 presenteerde Rungjang het samenwerkingsproject ‘Let's make sense’ bij West.

Hierbij waren recepten van Rirkrit Tiravanija het uitgangpunt voor een totaalinstallatie waarmee Kornkrit Jianpinidnan, Chitti Kasemkitvatana, Shooshie Sulaiman en Rungjang de dialoog met de bezoeker opzochten.

Arin Rungjang (1975, Thailand) had recent exposities bij o.a. de Singapore Biënnale; Kadist Art Foundation, Paris, France; H Gallery, Bangkok, Thailand; Bangkok Art Center, Thailand; Bangkok University Gallery, Thailand; P.S.1 Contemporary Arts Center, New York, USA en bij West, Den Haag (2007 en 2011). Zijn werk zal van 29 mei t/m 24 november 2013 te zien zijn in het Thaise Paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië.