Bigindicator

Crossings

Event  |  Reviews  |  Comments
20130409170725-crossing_2_120x150cm_2013_15x18
Crossings 2, 2013 Oil On Linen 120 X 150 Cm © Courtesy of the Artist and Galerie Roger Katwijk
Crossings

Lange Leidsedwarsstraat 198-200
1017 NR Amsterdam
Netherlands
April 20th, 2013 - May 26th, 2013
Opening: April 20th, 2013 4:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.galerierogerkatwijk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@galerierogerkatwijk.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 627 3808
OPEN HOURS:  
Wed-Sat 12-6; and by appointment
TAGS:  
figurative

DESCRIPTION

In de schilderijen van Daniel Bodner komt de stad New York tot leven: je ziet overstekende toeristen op een zebrapad in een New Yorkse Avenue, erachter een decor van wolkenkrabbers. In andere werken kijk je van bovenaf op zakenmensen die zich snel door de stad bewegen. Dan Bodner’s meest recente ‘cityscenes’ zijn gebaseerd op door hemzelf gemaakte foto’s. Daarbij is het hem niet zozeer te doen om de precieze weergave van de werkelijkheid, maar om het spel van licht en beweging en de weergave van een ruimte; mensen die achter elkaar van de ene kant van het doek naar de andere lopen of diagonaal de ruimte oversteken. 

 

Een ‘derde ruimte’

Sinds zijn academietijd houdt Bodner zich bezig met het vastleggen op doek van de ruimte, de menselijke figuur in die ruimte, en de relatie tussen die twee. 

Bodner zoekt daarbij naar een tussenvorm waarin hij aanstuurt op een botsing tussen een model met een modernistische – ofwel platte – ruimte en een model met een meer traditionele benadering, zoals in de landschapschilderkunst waarin de illusie van diepte behouden blijft. Met deze botsing hoopt Bodner, zoals hij het zelf zegt, een ‘derde ruimte’ te vinden. 

Wat opvalt in zijn recente doeken zijn de grondpatronen: diagonale lijnen van oversteekplaatsen contrasteren sterk met rechtstandig de lucht instekende hekwerken. Bodner’s schilderkunstige weergave van deze oorspronkelijke (fotografische) stadselementen is niet zozeer realistisch, maar betreft een interpretatie. De bedoeling van Bodner’s penseelstreken verschilt duidelijk van wat we aan de oppervlakte waarnemen. Zo heeft Bodner de gebouwen op de achtergrond, en de mensfiguren en hun schaduwen op de voorgrond heel bewust in dezelfde verflaag geschilderd. Daardoor bevinden ze zich formeel op hetzelfde vlak, terwijl ze representatief gezien juist op verschillende niveaus staan. Ze maken en ontkennen de ruimte tegelijkertijd. Bodner: “In mijn schilderijen knallen twee verschillende ruimtes op elkaar. En ik benadruk vooral tegenstellingen: is wat we zien object of schaduw, plat of tweedimensionaal, licht of donker, dag of nacht?” 

De nieuwe schilderijen van Daniel Bodner kunnen gezien worden als visuele metaforen voor overdracht van informatie en voor transformatie.


Daniel Bodner (Milwaukee, 1963 )

Kreeg zijn opleiding aan de University of Wisconsin in Madison, waarna hij naar New York vertrok voor een vervolgopleiding aan The Art Students League. In 1990 vestigde Bodner zich voor langere duur in Amsterdam, waar hij vijftien jaar is blijven wonen en werken. Tussen 1990 en 2005 had hij diverse exposities in ons land, terwijl gelijktijdig ook regelmatig in de VS exposeerde. In 2005 keerde Bodner terug naar New York, waar hij sindsdien de helft van het jaar woont en werkt. De andere helft van het jaar verblijft hij in Nederland. Sinds zijn terugkeer naar New York is deze metropool het belangrijkste onderwerp.

Zijn op New York gebaseerde cityscenes exposeerde Bodner de afgelopen jaren in toonaangevende galeries in o.a. Keulen, Berlijn, Chicago, New York en Amsterdam. Twee jaar terug had hij een belangrijke overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Kampen, ter gelegenheid waarvan zijn catalogus A third space 1993-2011 verscheen.