Bigindicator

Surveillance

Event  |  Reviews  |  Comments
20130225184324-1
© Courtesy of the Artist and Galerie West
20130321070533-ll
© Courtesy of the Artist and Galerie West
20130321070909-3l
© Courtesy of the Artist and Galerie West
Surveillance

Groenewegje 136
2515 LR The Hague
Netherlands
March 16th, 2013 - April 16th, 2013
Opening: March 16th, 2013 6:18 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.galeriewest.nl
NEIGHBORHOOD:  
the Hague
EMAIL:  
info@galeriewest.nl
PHONE:  
+31 (0)70 392 53 59
OPEN HOURS:  
wednesday - saturday 12:00 - 18:00 and by appointment

DESCRIPTION

A 'life & site-specific' project in seven acts


Lotte Geeven & Yeb Wiersma investigate the sovereignty of the public space. Who owns the streets? Who is the boss? In doing so, the artists focus attention on the habits and characteristics of the city. We would like to invite you to the opening reception on Saturday March 16 at 6:18 PM.

Act one (What if You and I can't play?)
Act one is the first of seven acts taking place in the area The Set around West between March 16th and April 16th. This upcoming act is part of surveillance; a script directing and amplifying the existing, surrounding reality in seven acts. West will be the headquarter for this operation. Check online at west/surveillance for announcements.


Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of them. George Orwell, 1984

For the project Surveillance, Lotte Geeven & Yeb Wiersma have formed a temporary team, with which they will claim a part of two The Hague districts – the Stationsbuurt and the Centrum, the neighbourhoods surrounding West – as their working and research area. In the course of a month, this area of about one square kilometre will become a dynamic space, in which the mechanism of observing is scrutinized in a rough manner with various interventions and using a script that is composed of seven life & site-specific acts. The borderline between acts and reality will be desultory or invisible for the passers-by. In ‘Surveillance’, Geeven & Wiersma investigate the sovereignty of the public space. Who owns the streets? Who is the boss? In doing so, the artists focus attention on the habits and characteristics of the city. The script – the manual of this research – consists of directed acts that challenge the controlled establishment and make an appeal to the concept of autonomy. During that month, the script will slowly unfold and become a series of images and movements that want to relate to the street at a fundamental level. During this project, West’s exhibition rooms will function as headquarters, a temporary shelter for the team and an assembly point for documentation. On the blog surveillance.nu the various acts will be announced and compiled.

Doublethink is a central concept in Surveillance. It represents a mental and physical domain in continuous motion; staggering stroboscopically between authority and autonomy, between control and wilderness. This twilight zone is where the artists will operate. Isaacs’ Principles is the title of Act One, which will take place on Saturday 16 March at 18:18 hours in the West headquarters. We cordially invite you to attend this starting shot.

After finishing the Rijksakademie, Amsterdam in 2009, Lotte Geeven (1980, NL) has proved to be able to observe very precisely and to translate society into large-scale installations, objects and photographs in a poetic way. Her work is characterized by a slightly anarchistic view and a refreshing approach. In her recent works Sovereign (An upside down Jaguar that is spinning around in 24 hours) and Resonance (a room occupied by coloured pyramids), she makes out a case for the sovereignty of object and place. Geeven ́s previous exhibitions include Foam Amsterdam; Frankendael Foundation, Present Forever in Amsterdam; PointB, New York; Parisian Laundry, Montréal, GEM, and West’s Bunker in The Hague, and various art fairs such as ArcoMadrid, NADA Miami Beach and Art Amsterdam. In 2010 she was awarded the Illy Price (an incentive prize for innovative art) at Art Rotterdam.

The cooperation between Lotte Geeven and Yeb Wiersma is novel, and it highlights creative energy. Subsequently, Wiersma and Geeven have challenged West in a search for the ‘optimistic resilience’ of art and a reflection on the usefulness of exhibition rooms. The works of Yeb Wiersma (1973, NL) move between visual art, journalism and essay, and reflecting research and fieldwork always play a major part in all of these. Her field of activity is often situated in ‘urban’ nature. Wiersma has studied at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam and subsequently at the Cooper Union in New York City. Her previous exhibitions include Museum De Paviljoens, Almere; SBK Amsterdam and Foam Amsterdam. In addition, she writes for magazines such as Mr. Motley and Club Donny, and at the moment she is engaged in a research project and publication called ‘Lift the city skirts’ about Piet Mondrian’s final working period in New York.


Lotte Geeven & Yeb Wiersma onderzoeken de soevereiniteit van de openbare ruimte. Van wie is de straat? Wie is de baas? Daarbij stellen de kunstenaars de gewoonten en karakteristieken van de stad aan de orde. Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening op zaterdag 16 maart om 18:18 uur.

‘Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both

of them.’ George Orwell, 1984

 

Voor het project ‘Surveillance’ hebben Lotte Geeven & Yeb Wiersma een tijdelijk team gevormd waarmee zij een deel van

de Stationsbuurt en het Centrum van Den Haag, het gebied rondom West claimen als werk- en onderzoeksgebied. Het ter

rein van pakweg een vierkante kilometer wordt gedurende een maand een vitale ruimte waarbinnen op rauwe wijze met

verschillende ingrepen het mechanisme van het kijken wordt bevraagd door middel van een script, opgebouwd uit zeven

life & site-specific acts. De scheidingslijn tussen de aktes en realiteit zal voor de passant diffuus of onzichtbaar zijn.

 

Met ‘Surveillance’ onderzoeken Geeven & Wiersma de soevereiniteit van de openbare ruimte. Van wie is de straat? Wie is

de baas? Daarbij stellen de kunstenaars de gewoonten en karakteristieken van de stad aan de orde. Het script, de hand-

leiding voor dit onderzoek, bestaat uit geregisseerde aktes die de gecontroleerde gevestigde orde uitdagen en beroep doen

op het begrip autonomie. Het script zal zich in de periode van een maand ontvouwen als een reeks beelden en bewegingen

die zich op een primair niveau willen verhouden tot de straat. De presentatieruimtes van West zullen tijdens dit project

fungeren als hoofdkwartier, als een tijdelijk onderkomen voor het team en als een verzamelpunt voor het samenbrengen

van documentatie. Op het blog surveillance.nu zullen de verschillende aktes worden aangekondigd en gebundeld.

 

Doublethink is een centraal begrip binnen Surveillance. Het vertegenwoordigt een mentaal en fysiek domein in constante

beweging; stroboscopisch knipperend tussen autoriteit en autonomie, tussen controle en wildernis. In dit schemergebied

opereren de kunstenaars.

 

‘Isaacs’ Principles’ is de titel van Act One, die zal plaats vinden op zaterdag 16 maart om 18:18 uur bij het hoofdkwartier West. U bent van harte welkom om het startschot bij te wonen.

 

Lotte Geeven (1980, NL) heeft, na het afronden van de Rijksakademie in 2009, laten zien dat zij zeer nauwkeurig observeert en de samenle-ving op poëtische manier kan vertalen naar grootschalige installaties, objecten en foto’s. Haar werk kenmerkt zich door een licht anarchistische visie en een frisse aanpak. In haar recente werk, Sovereign (Een Jaguar die op z’n kop in 24 uur een ronde draait) en Resonance (ruimte vullende bezetting van gekleurde piramides ) maakt ze zich sterk voor de soevereiniteit van het object en plaats. Geeven heeft eerder geëxposeerd bij o.a. Foam Amsterdam; Frankendael Foundation, Present Forever in Amsterdam; PointB, New York; Parisian Laundry, Montréal, GEM, en Bunker van West in Den Haag en op verschillende beurzen zoals ArcoMadrid, NADA Miami Beach en Art Amsterdam. In 2010 won zij de Illy Prijs (aan-moedigingsprijs voor innovatieve kunst) op Art Rotterdam.

 

De samenwerking van Lotte Geeven met Yeb Wiersma is nieuw en scherpt de energie van het creëren aan. Vervolgens hebben Wiersma en Geeven West uitgedaagd tot een zoektocht naar ‘optimistische draagkracht’ van kunst en het reflecteren op het nut van een expositieruimte. Het werk van Yeb Wiersma (1973, NL) beweegt zich tussen beeldende kunst, journalistiek en essay waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor reflecterend onderzoek en veldwerkzaamheden. Haar werkterrein speelt zich dikwijls in de ‘stedelijke’ natuur. Wiersma heeft gestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam en vervolgens aan de Cooper Union in New York City. Zij exposeerde eerder bij o.a. Museum De Pavil-joens, Almere; SBK Amsterdam en Foam Amsterdam. Daarnaast schrijft zij voor o.a. Mr. Motley en Club Donny en is zij bezig met een onderzoek-sproject en publicatie genaamd ‘Lift the city skirts’ over Piet Mondriaans laatste werkperiode in New York.