Bigindicator

Peter the Great, an Inspired Tsar

Event  |  Reviews  |  Comments
20130208154052-img_peter_in_holland
Peter I, 1697-1700 Oil On Canvas 56 х 49,5 © State Hermitage Museum, St Petersburg
20130716095352-x
Peter the Great © State Hermitage Museum, St Petersburg
20130716095600-xx
Belt plaque: battle between a monster and a horse, Siberia, 4th-3rd century BC Chased Gold 12.3 X 8.2 Cm. © State Hermitage Museum, St Petersburg
Peter the Great, an Inspired Tsar

Postbus 11675
1001 GR Amsterdam
Netherlands
March 9th, 2013 - September 13th, 2013
Opening: March 9th, 2013 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.hermitage.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
mail@hermitage.nl
PHONE:  
020-5308755
OPEN HOURS:  
Sun-Sat 10-5

DESCRIPTION

Now a hero, and now a sage,
building ships or sailing the seas,
his mind encompassed all his age,
and he worked from his throne without cease.
Aleksandr Poesjkin

An Inspired Tsar

Early in 2013, a year of celebration in Dutch-Russian relations, the Hermitage Amsterdam will present a major exhibition devoted to Peter the Great (1672–1725), the modernizer of Russia. The exhibition will paint a picture of this unconventional, inspired and inquisitive Russian tsar, who by the time he took power at the age of 17 was determined to transform his country. His achievements include reforming the military and the church, expanding trade and industry, and improving education and public health. He turned Russia into a great European power with a brand-new capital city: St Petersburg, his “window on the West.” With historical artefacts, paintings, gold jewellery from the ancient world, weapons and unique documents, the exhibition will sketch the life of this peerless ruler. From his youth Peter collected art, including a Rembrandt, planting the seed for St Petersburg’s later Hermitage collection. An enthusiastic traveller, he went two visits to Western Europe, including the Dutch Republic. It was the city of Amsterdam, in particular, that inspired him to found his new capital. Peter befriended many leading figures in Dutch society, such as Nicolaas Witsen (mayor of Amsterdam), Christoffel van Brants (shipper, and grain and arms merchant), Albert Seba (apothecary and collector of natural curiosities) and Frederik Ruysch (physician, anatomist and botanist). Like a sponge, he absorbed what they taught him about shipbuilding, making instruments, carpentry, etching, dissection, pulling teeth, making paper, gardening, bookmaking, and much more. Find out how this knowledge bore fruit in Russia during your visit to Peter the Great, an Inspired Tsar. You will also find many of Peter’s personal effects, such as his suits and one of his coaches, which show how profoundly he was influenced by Western tastes.

The exhibition will be based on the collection of the State Hermitage Museum in St Petersburg, with additional pieces from the collections of museums and institutions in the Netherlands and elsewhere.

Year of Dutch-Russian relations

In 2013, the Netherlands, Russia, and the city of Amsterdam will celebrate their special relationship. The two countries have been major trading partners since the Dutch Golden Age, and their ties grew stronger in the centuries that followed. When Napoleon was defeated in 1813, Russian Cossacks advanced as far as the gates of Amsterdam. One Dutch prince even married the sister of a tsar. The year 2009 saw a crowning moment in Dutch-Russian relations: the opening of the Hermitage Amsterdam, the only European satellite of the famous St Petersburg museum.

From Friday 29 March until Monday 1 April the Hermitage Amsterdam is open one hour longer. The exhibition Peter the Great, an Inspired Tsar will be open from 10 am to 6 pm.


Peter de Grote, een bevlogen tsaar

 

Een zeeman was hij, timmerman,
een groot geleerde en een held,
ten diepst’ van Rusland in de ban,
een werker op ’s lands troon gesteld.
Aleksandr Poesjkin

Een bevlogen tsaar

Aan het begin van het Nederland-Ruslandjaar 2013 opent de Hermitage Amsterdam een grote tentoonstelling over Peter de Grote (1672–1725), vernieuwer van Rusland. De tentoonstelling zal een beeld geven van deze originele, bevlogen en leergierige Russische tsaar die, toen hij alle macht kreeg op 17-jarige leeftijd, vastbesloten was het land te moderniseren. Hij slaagde erin de krijgsmacht en de Kerk te hervormen, breidde handel en nijverheid uit en verbeterde het onderwijs en de volksgezondheid. Hij versterkte Rusland tot een Europese grootmacht, met een volledig nieuwe hoofdstad: St.-Petersburg, ‘venster op het westen’. Met historische voorwerpen, schilderijen, gouden sieraden en voorwerpen uit de oudheid, wapens en bijzondere documenten wordt in de tentoonstelling het leven geschetst van deze onnavolgbare tsaar. Ook kocht hij al op jeugdige leeftijd kunst, waaronder een Rembrandt, en legde daarmee een basis voor de latere collectie van de Hermitage in St.-Petersburg. Reislustig als hij was, ondernam Peter de Grote twee reizen naar West-Europa. Zo bezocht hij de Republiek der Nederlanden, waar met name de stad Amsterdam hem inspireerde tot de stichting van zijn nieuwe hoofdstad. Hij raakte bevriend met prominente Nederlanders als Nicolaas Witsen (burgemeester van Amsterdam), Christoffel van Brants (transporteur, graan- en wapenhandelaar), Albert Seba (apotheker en verzamelaar van naturalia) en Frederik Ruysch (arts, anatoom en botanicus). Als een spons zoog hij hun kennis op over scheepsbouw, instrumenten maken, timmerwerk, etsen, secties verrichten, tanden trekken, papier scheppen, hovenieren en boekdrukkunst et cetera. Hoe dit zijn vruchten in Rusland afwierp, laat Peter de Grote, een bevlogen tsaar zien. Bovendien tonen veel persoonlijke voorwerpen uit Peters voormalig bezit, waaronder zijn kostuums en een koets, aan hoezeer zijn smaak door het westen was beïnvloed.

De collectie van het Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg is het uitgangspunt van de tentoonstelling. Daarnaast zijn er aanvullingen uit collecties van binnenlandse en buitenlandse musea en instellingen.

Nederland-Ruslandjaar

Het jaar 2013 staat in het teken van de bijzondere relatie tussen Rusland, Nederland en Amsterdam. Sinds de Gouden Eeuw zijn de twee landen belangrijke handelspartners. De eeuwen daarna werden de banden versterkt. Zo rukten in 1813 – bij de val van Napoleon – Russische Kozakken op tot aan de poorten van Amsterdam en zo trouwde een van de Oranjes met een zuster van de tsaar. De banden tussen Nederland en Rusland werden in 2009 bekroond door de opening van de Hermitage Amsterdam, het enige Europese satellietmuseum van het beroemde museum in St.-Petersburg.

Van vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april is de Hermitage Amsterdam een uur langer geopend voor publiek. De tentoonstelling Peter de Grote, een bevlogen tsaar is open van 10–18 uur en de presentatie Vincent.