Bigindicator

Foto Galatasaray - Maryam Şahinyan’s Photo Studio

Event  |  Reviews  |  Comments
20130208152520-foto_galatasaray_topcaroussellandscape
Foto Galatasaray / Istanbul – Beyoğlu, 05.1961 © Maryam şahinyan / courtesy Tayfun Serttaş & Yetvart Tomasyan
Foto Galatasaray - Maryam Şahinyan’s Photo Studio

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
March 22nd, 2013 - May 12th, 2013
Opening: March 22nd, 2013 10:00 AM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography
COST:  
Tickets: € 8,75.

DESCRIPTION

Foam presents Foto Galatasaray - Maryam Şahinyan's Photo Studio,  a selection from  the complete professional archive of Maryam Şahinyan (Sivas, 1911 - Istanbul, 1996). Şahinyan worked as a photographer at her modest studio in Galatasaray, Beyoğlu in Istanbul uninterruptedly from 1935 until 1985. The archive is a unique inventory of the demographic transformations occurring on the socio-cultural map of Istanbul after the declaration of the Republic. It is also a chronological record of a female Istanbulite studio photographer's professional career.

Armed with the wooden bellows camera her father originally took over from a family that immigrated from the Balkans in the aftermath of the First World War, Şahinyan created an unparalleled visual coherence without compromising her technical and aesthetic principles. Consisting entirely of black-and-white and glass negatives, the physical archive of Foto Galatasaray is a rare surviving example of the classical photography studios of Istanbul's recent past.

Foto Galatasaray was never as visible as some of the elite photography studios, famous since the 19thcentury. Nonetheless, it played an important role in representing the middle and lower classes that ensured the continuity of the studio. Şahinyan was a devout Armenian woman, and her identity created a closely-knit circle that determined the sociological basis of Foto Galatasaray's clientele, setting it apart from Istanbul's other studios. Spanning half a century, her work impartially traces the ethnic, social, cultural, religious and economic transformations taking place at the center of the city.

From ordinary passport photos to photographs that turn important ceremonies, for which the subjectsprepared with great care, into memorabilia, Foto Galatasaray's mise-en-scènes offer proof that the need for cultural representation within the rush of daily life has in recent decades been of great importance. The archive covers various political periods, from the 1942 imposition of Turkey's Capital tax to the war against Cyprus in 1974. It also reflects a wide range of interests including the decrease in Istanbul's Greek, Jewish and Armenian populations as immigration from Anatolia increased; changes in dress, accessories and hair styles; the transformation of class and demographic structures in urban life; differences between generations created by adaptation to the city; prototypes of gender; and, naturally, the aesthetic preferences of Şahinyan as a female photographer.

Changing hands after Şahinyan left the studio in 1985, the archive was transferred to a storehouse belonging to Yetvart Tomasyan, owner of Aras Publishing. Twenty-five years later, approximately 200,000 negatives in the archive were, over the course of two years, sorted, cleaned, digitized, digitally restored, categorized and protected by a team under the direction of artist/researcher Tayfun Serttaş.

Foto Galatasaray research was conducted at SALT by Tayfun Serttaş. An exhibition of the same name was realised at SALT Galata in Istanbul late 2011.

The exhibition Foto Galatasaray - Maryam Şahinyan's Photo Studio can be seen from 22 March - 12 May 2013 in Foam. Open daily 10am - 6pm, Thurs/Fri 10am - 9pm. Tickets: € 8,75.


Foam presenteert de tentoonstelling Foto Galatasaray - de fotostudio van Maryam Şahinyan, een selectie uit het studio archief van Maryam Şahinyan (Sivas 1911-Istanbul 1996). Şahinyan werkte van 1935 tot 1985 onafgebroken als fotograaf vanuit haar bescheiden studio in de wijk Galata in Istanbul. Haar archief geeft op een unieke wijze de demografische en sociaal culturele veranderingen weer in de stad na het uitroepen van de Republiek Turkije in 1923. Het vormt bovendien een chronologisch verslag van de professionele carrière van een studiofotograaf uit Istanbul.

Şahinyan creëerde, gewapend met de houten platencamera die haar vader ooit overnam van een familie die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog van de Balkan naar Turkije was geëmigreerd, een consistente visuele stijl waarin ze haar technische en esthetische principes altijd trouw bleef. Het archief van Foto Galatasaray, dat volledig uit zwart-wit negatieven en glasnegatieven bestaat, vormt een zeldzaam overblijfsel van de traditionele fotografiestudio's uit het recente verleden van Istanbul.

Foto Galatasaray heeft nooit de bekendheid gehad van de vooraanstaande fotostudio's uit de negentiende eeuw. Toch was de studio belangrijk voor de middenklasse en de lagere klassen, aan wie het al die jaren zijn bestaan te danken had.Şahinyan was een diepgelovige Armeense vrouw. Vanwege haar afkomst kende de studio een trouwe klantenkring die in sociologisch opzicht afweek van de clientèle van de andere fotostudio's in Istanbul. Haar werk, dat een periode van een halve eeuw omspant, laat zonder een oordeel uit te spreken de etnische, sociale, culturele, religieuze en economische veranderingen zien die in het hart van de stad plaatsvonden.

Van gewone pasfoto's tot aan foto's die de herinnering vastlegden aan belangrijke gebeurtenissen en waarvoor de geportretteerden veel moeite deden: keer op keer maakt de mise-en-scène van Foto Galatasaray duidelijk dat er in de voorbije decennia een grote behoefte bestond aan het benadrukken van de eigen culturele identiteit. Het archief bestrijkt diverse veelbewogen periodes in Turkije. Van de Turkse invasie van Cyprus in 1974 tot de afname van de Griekse, Joodse en Armeense gemeenschap in Istanbul en de toenemende migratie uit Anatolië. Daarnaast laat het veranderingen in mode, kledingaccessoires en haardracht zien en de veranderingen in de demografie en sociale stratificatie van de stad;  mannelijke en vrouwelijke stereotypes. Maar natuurlijk ook de esthetische voorkeuren van Şahinyan als fotograaf.

Nadat Şahinyan in 1985 met de studio stopte, werd haar archief ondergebracht in een pakhuis van Yetvart Tomasyan, eigenaar van Aras Publishing. Vijfentwintig jaar later zijn de ongeveer tweehonderdduizend negatieven in het archief gesorteerd, schoongemaakt, gedigitaliseerd, opgeslagen, gecatalogiseerd en beveiligd door een team medewerkers onder leiding van kunstenaar-onderzoeker Tayfun Serttaş.

Het onderzoek naar Foto Galatasaray werd verricht in SALT onder leiding van Tayfun Serttaş. De gelijknamige tentoonstelling vond eind 2011 plaats in SALT Galata in Istanbul.

Foto Galatasaray - de fotostudio van Maryam Şahinyan is van 22 maart t/m 12 mei 2013 te zien in Foam. Dagelijks  geopend van 10.00 -18.00 uur, do/vr van 10.00 - 21.00 uur. Entree: € 8,75