Bigindicator

Solo Exhibition

Event  |  Reviews  |  Comments
20130208151620-adrr
A Dozen Roses, 1998 © Courtesy of the Artist and De Hallen Haarlem
20130308100557-untitled
Victoria Regia (second night bloom) , 1998 © Courtesy of the Artist and De Hallen Haarlem
20130308100727-o
Jill Peters , 1997 © Courtesy of the Artist and De Hallen Haarlem
Solo Exhibition

Grote Markt 16
Haarlem
Netherlands
March 9th, 2013 - May 26th, 2013
Opening: March 9th, 2013 11:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.dehallen.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
PHONE:  
+31 (0)23 511 5775
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-5; Sundays and bank holidays 12-5
TAGS:  
photographs, sculpture

DESCRIPTION

From 9 March until 26 May 2013 De Hallen Haarlem presents a solo exhibition by Keith Edmier. This will be the American sculptor’s first museum exhibition in the Netherlands, providing an overview of his sculptures, photographs and drawings from the mid 1980’s onwards. It will be the first time that these works, primarily from Dutch collections, will be shown together next to specially commissioned sculptures, inspired by the 17th-century Dutch tulip mania and the Vleeshal’s renaissance architecture.

After a short-lived career as a Hollywood special effects designer Keith Edmier (Chicago, 1967) moved to New York in 1990 to develop himself as an artist. He collaborated with artists like Matthew Barney and Jeff Koons. A distinctive feature in his oeuvre is the combination of personal events with significant events from American history. In his sculptures the artist refers to penetrating contingencies, like the murders on JFK and John Lennon. He plays with the aura of popular icons, like Evel Knievel, Farrah Fawcett and Janis Joplin. Furthermore he creates botanical works: for instance orchids and sunflowers that refer to life, death and sexuality. Edmier’s exhibition in De Hallen Haarlem consists of his own sculptures, photographs and drawings from the mid 1980’s onwards combined with several 17th-century works.

 

Collective memory

Works concerning Edmier’s own history are shown on the monumental ground floor of the Vleeshal. These sculptures merge personal memories and obsessions with images from American history. A typical example is a sculpture of Edmier’s pregnant mother, dressed in a suit, made of the same fabric as Jackie Kennedy’s outfit on the day of her husband’s assassination. Here the image of Edmier’s mother goes hand in hand with the image of Jackie as ‘mother’ of the United States.

 

Blossoming and sexuality

A selection of Edmier’s botanical works can be seen in the Verweyhal; sculptures, photographs and drawings of fig leaves, orchids and giant water lilies. Nature, transitoriness, sexuality, life and death take centre stage here. Edmier’s Victoria Regia for example is a pink rubber and synthetic version of the eponymous Amazonian water lily, which flowers for only two nights. The sensual forms of the other sculptures in the Verweyhal are references to human procreation.

 

New work: tulip mania

The obelisks that are found in the ornamentation of the renaissance Vleeshal also appear in the form of the 17th-century tulip vase. This fact and the 17th-century tulip mania inspired Edmier to create new works. The tulip mania was a period in the Dutch Golden Age during which contract prices for tulip bulbs reached extraordinarily high levels from 1634 onwards and then suddenly collapsed in 1637. The town of Haarlem was at the epicentre of this boom.

New tulip vases that the artist made can be seen on the Verweyhal. These are exhibited next to 17th-century tulip vases and flower still lifes. In light of the current economic crisis the tulip mania can be considered a topical subject.

Keith Edmier’s works have been shown at Tate Modern in London, the San Francisco Museum of Modern Art and the Los Angeles County Museum of Art. In the Netherlands his work forms part of the collection of the Bonnefantenmuseum in Maastricht and of several private and corporate collections.

 
Matthew Barney

As a pendant to the vanitas motive in Edmier’s work Matthew Barney’s film Cremaster 5 from his Cremaster-cycle will be shown as well. It has the form of an opera and is a romantic tragedy about love and death. Transience of beauty and visual abundance are the film’s trademarks.

De Hallen Extra
Thursday 28 March: lecture on tulip vases by designer Jurgen Bey, 20:00 in De Hallen Haarlem.
Thursday 16 May: Dominic van den Boogerd, director of artists’ institute De Ateliers, talks about Keith Edmier’s work in the exhibition. 20:00 in De Hallen Haarlem.
Reservations required: reservations [at] dehallen.nl

 


De Hallen Haarlem presenteert van 9 maart tot en met 26 mei 2013 een solotentoonstelling van Keith Edmier. Het is de eerste museale tentoonstelling van deze Amerikaanse beeldhouwer in Nederland. De expositie biedt een overzicht van zijn sculpturen, foto’s en tekeningen vanaf midden jaren tachtig. Voor het eerst worden deze werken, uit overwegend Nederlandse collecties, samen getoond. Hierbij zijn ook speciaal voor de tentoonstelling gemaakte sculpturen te zien. Inspiratiebronnen hiervoor zijn de 17e-eeuwse tulpenmanie en de renaissancistische architectuur van de Vleeshal.

Keith Edmier (Chicago, 1967) vertrok na een korte carrière in Hollywood als special effects-ontwerper in 1990 naar New York om zich daar als kunstenaar te ontwikkelen. Hij werkte met kunstenaars als Matthew Barney en Jeff Koons. Kenmerkend voor zijn oeuvre is het combineren van gebeurtenissen uit zijn persoonlijke leven met die uit de Amerikaanse geschiedenis. De kunstenaar haalt in zijn sculpturen indringende voorvallen aan, zoals de moorden op JFK en John Lennon. Edmier speelt ook met de uitstraling van populaire iconen, zoals Evel Knievel, Farrah Fawcett en Janis Joplin. Daarnaast maakt hij botanische werken, waaronder orchideeën en zonnebloemen, die verwijzen naar leven, dood en seksualiteit. De tentoonstelling die Keith Edmier samenstelt voor De Hallen Haarlem bestaat uit zijn eigen sculpturen, foto’s en tekeningen vanaf midden jaren tachtig gecombineerd met enkele 17e-eeuwse schilderijen en vazen.

 

Collectieve geheugen

In de monumentale benedenruimte van de Vleeshal worden werken rond Edmiers persoonlijke geschiedenis bijeengebracht. In deze sculpturen laat hij zijn persoonlijke herinneringen en obsessies samensmelten met beelden uit de Amerikaanse geschiedenis. Voorbeeld hiervan is een sculptuur van Edmiers zwangere moeder, gekleed in een mantelpakje van eenzelfde stof als de outfit die Jacqueline Kennedy droeg tijdens de moordaanslag op haar man. Edmier laat het beeld van zijn moeder hier samengaan met het beeld van Jackie als ‘moeder’ van de VS.

 

Bloei en seksualiteit

In de Verweyhal is een selectie van zijn botanische werken te zien. Dit zijn sculpturen, foto’s en tekeningen van onder andere vijgenbladeren, orchideeën en reusachtige waterlelies. Natuur, vergankelijkheid, seksualiteit, leven en dood staan hier centraal. Edmiers Victoria Regia is een in roze rubber en kunststoffen uitgevoerde versie van de gelijknamige waterlelie uit het Amazonegebied. Slechts twee nachten bloeit deze lelie om bevrucht te worden. Andere sculpturen in de Verweyhal verwijzen door hun sensuele vorm naar de menselijke voortplanting.

 

Nieuw werk: tulpengekte

De obelisken die voorkomen in de ornamentatie van de renaissancistische Vleeshal zie je ook in de vorm van de 17e-eeuwse tulpenvaas. Dit gegeven en de 17e-eeuwse tulpenmanie inspireerden Edmier tot nieuw werk. De tulpenmanie was een hausse in de tulpenhandel, met Haarlem als epicentrum, die rond 1634 opkwam en met de crisis begin 1637 abrupt eindigde. In de Verweyhal zijn Edmiers nieuwe tulpenvazen te zien: een replica van een vijftuitige waaiervaas en een zeventuitige piramidevaas. Deze worden getoond naast 17e-eeuwse tulpenvazen en bloemstillevens. De tulpenmanie is uiterst actueel tegen het licht van de huidige economische crisis.

 

Het werk van Keith Edmier was eerder te zien in onder meer Tate Modern in Londen, San Francisco Museum of Modern Art en Los Angeles County Museum of Art. In Nederland is zijn werk onderdeel van de collectie van het Bonnefantenmuseum en van verschillende privé- en bedrijfscollecties.


Matthew Barney

Ook wordt de film Cremaster 5 uit Matthew Barney’s Cremaster-cyclus getoond. De film heeft de vorm van een opera en is een romantische tragedie over liefde en dood. Vergankelijkheid van schoonheid en visuele rijkdom kenmerken deze film. Het vanitas-motief speelt hier net als bij Keith Edmier een belangrijke rol.    

 

De Hallen Extra

- Donderdag 28 maart, lezing van ontwerper Jurgen Bey over tulpenvazen, aanvang 20:00 uur; 

- Donderdag 16 mei, Dominic van den Boogerd, directeur van kunstenaarsinstituut De Ateliers, spreekt over de werken van Keith Edmier op de tentoonstelling, aanvang 20:00 uur;

Voor beide evenementen geldt: toegang gratis, reserveren verplicht: reserveringen [at] dehallen.nl.