Bigindicator

Then and Now

Event  |  Reviews  |  Comments
20130114182233-s
© Courtesy of the Artist and Galerie Wouter van Leeuwen
20130115091750-m
Amateur Hour, The Apollo Theater, Harlem , 1961 © Courtesy of the Artist and Galerie Wouter van Leeuwen
20130115091903-mm
Marcello Mastroianni, New York © Courtesy of the Artist and Galerie Wouter van Leeuwen
Then and Now

Hazenstraat 27
1016 SM Amsterdam
Netherlands
January 19th, 2013 - February 16th, 2013
Opening: January 19th, 2013 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.woutervanleeuwen.com
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@woutervanleeuwen.com
OPEN HOURS:  
Thu-Sat 12-6
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Galerie Wouter van Leeuwen presents "Then and Now", previously unpublished photos from the five decades spanning oeuvre Steve Schapiro.

Steve Schapiro (1936) began his career in 1960 with documentary projects on seasonal workers in Arkansas and drug addicts in East Harlem. Since then he has the lives of many people - known and unknown - tracked and recorded in pictures.

He stayed in the wake of Robert Kennedy during his election tour, spent four weeks with James Baldwin in the southern states of America and held on with artists like Ray Charles, Andy Warhol and Robert de Niro.

In 1963, now 50 years ago, Schapiro produced stage excavation for the film "The Cardinal" by Otto Preminger. Schapiro was noticed by his work for Life Magazine, where he proved to be a longer report. There were seven films with Robert De Niro and several follow with Barbra Streisand and Jane Fonda. Actors had an important voice in the choice of the photographer. He was on the set of "Funny Girl", "The Way We Were" and "The Godfather", with Truman Capote in "In Cold Blood" and Samuel Beckett in the recording of "Movie".

In the summer of 1965 Schapiro walked with Martin Luther King Jr.. join in the march from Selma to Montgomery (Alabama).
In 1968, immediately after Martin Luther King was assassinated, Schapiro flew to Memphis to take pictures of the bathroom from which the fatal shots were fired and the hotel room half drunk cup of coffee waiting for Kings return.

The list of names of persons who were portrayed by Schapiro, reads like a Who's Who of the most influential politicians, celebrities and newsmakers in American history.
Celebrities from sports, art, music, politics, literature, film and religion that grew up in the heyday of the illustrated magazine and who understood very well what a photo shoot for their public image could mean.

For Life Magazine could Schapiro has up to six months on a subject focus. That long period of time made people forget his presence and allowed him a bond of trust with the celebrities to build. He played card with Barbra Streisand (and let her win), was the mother of Muhammad Ali on the floor and spent the Christmas days with the family of Robert Kennedy in Hickory Hill.

By moving quietly and avoid the use of flash, he made that his presence actually was not aware. This resulted in warm, empathic photos in classic black and white which derive their power from Schapiro's honest and warm personality, making him one generously allowed her into their privacy.

Yet Steve Schapiro no typical 'celebrity photographer'. Humanistic same look he took celebrities in sight, he also founded on the common man. His images of the working class, white and black Americans, wedding guests and participants in the annual parade on Saint Patrick's Day belong to the canon of American street photography.

From a body of work that spans half a century, Schapiro selected for "Then and Now" mostly previously unpublished images. The quest by his extensive image archive Schapiro was a "trip down Memory Lane".

The artist will be present at the opening.


Galerie Wouter van Leeuwen presenteert “Then and Now”, niet eerder gepubliceerde foto’s uit het vijf decennia omspannende oeuvre van Steve Schapiro.

Steve Schapiro (1936) begon zijn loopbaan in 1960 met documentaire projecten over seizoensarbeiders in Arkansas en drugsverslaafden in East Harlem. Sindsdien heeft hij het leven van een groot aantal mensen - bekend en onbekend - gevolgd en in foto’s vastgelegd.

Hij verbleef in het kielzog van Robert Kennedy tijdens diens verkiezingstournee, bracht vier weken door met James Baldwin in de zuidelijke staten van Amerika en hield zich op met artiesten als Ray Charles, Andy Warhol en Robert de Niro.

In 1963, nu 50 jaar geleden, was Schapiro setfotograaf voor de film “The Cardinal” van Otto Preminger. Schapiro was opgevallen door zijn werk voor Life Magazine, waarin hij bewees een langere reportage aan te kunnen. Er zouden zeven films met Robert de Niro volgen en meerdere met Barbra Streisand en met Jane Fonda. Acteurs hadden een belangrijke stem in de keuze van de fotograaf. Hij was op de filmset van “Funny Girl”, “The Way We Were” en “The Godfather”; met Truman Capote bij “In Cold Blood” en met Samuel Beckett bij de opname van “Film”.

In de zomer van 1965 liep Schapiro met Martin Luther King Jr. mee in de mars van Selma naar Montgomery (Alabama).

In 1968, direct nadat Martin Luther King vermoord was, vloog Schapiro naar Memphis om foto’s te maken van de badkamer van waaruit de dodelijke schoten werden afgevuurd en van de hotelkamer waar een half leeggedronken beker koffie wachtte op Kings terugkeer.

De lijst namen van personen die door Schapiro werden geportretteerd, leest als een Who is Who van de meest invloedrijke politici, beroemdheden en nieuwsmakers in de Amerikaanse geschiedenis.

Grootheden uit de sport, kunst, muziek, politiek, literatuur, film en religie die opgroeiden in de bloeitijd van het geïllustreerde tijdschrift en die heel goed begrepen wat een fotoreportage voor hun publiek imago kon betekenen.

Voor Life Magazine mocht Schapiro zich tot wel zes maanden op een onderwerp concentreren. Die lange tijdsspanne maakte dat men zijn aanwezigheid vergat en stelde hem in staat een vertrouwensband met de beroemdheden op te bouwen. Hij speelde kaart met Barbra Streisand (en liet haar winnen), kwam bij de moeder van Muhammad Ali over de vloer en bracht de kerstdagen door bij het gezin van Robert Kennedy in Hickory Hill.

Door rustig te bewegen en het gebruik van flitslicht te vermijden, maakte hij dat men zijn aanwezigheid eigenlijk niet bewust was. Dat resulteerde in warme, empathische foto’s in klassiek zwart-wit die hun kracht ontlenen aan Schapiro’s integere en warme persoonlijkheid, waardoor men hem ruimhartig binnenliet in hun persoonlijke levenssfeer.

Toch is Steve Schapiro geen typische ‘celebrity-fotograaf’. Dezelfde humanistische blik waarmee hij beroemdheden in het vizier nam, richtte hij ook op de gewone man. Zijn beelden van de werkende klasse, blanke en zwarte Amerikanen, bruiloftsgasten en deelnemers aan de jaarlijkse straatparade op Saint Patrick’s Day horen tot de canon van de Amerikaanse straatfotografie.

Uit een oeuvre dat een halve eeuw omspant, selecteerde Schapiro voor “Then and Now” veelal niet eerder gepubliceerde beelden. De zoektocht door zijn omvangrijke beeldarchief was voor Schapiro een “trip down Memory Lane”.