Bigindicator

obbenhagen Hendriksen: Inventory 2007-2012 - Huisstijl De Hallen Haarlem

Event  |  Reviews  |  Comments
20121229092140-1
© Courtesy of the Artist and De Hallen Haarlem
obbenhagen Hendriksen: Inventory 2007-2012 - Huisstijl De Hallen Haarlem

Grote Markt 16
Haarlem
Netherlands
December 1st, 2012 - February 24th, 2013

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.dehallen.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
PHONE:  
+31 (0)23 511 5775
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-5; Sundays and bank holidays 12-5

DESCRIPTION

Since 2007 Studio Cobbenhagen Hendriksen has been the designer of De Hallen Haarlem’s house style. This house style made them a winner in the category of ‘Best House Style’ at the Dutch Design Awards (2008) and earned them a nomination for the Nederlandse Huisstijlprijs 2009 for corporate design. The unusual typography has a distinctive character. The simple gesture of making a single cut into an existing letter lends an immediate recognizability to our house style and symbolises the two pillars of the museum’s identity: the exhibitions and the collection.

For each group of exhibitions Studio Cobbenhagen Hendriksen makes a new and coordinating design using a new range of colours, whereby each separate exhibition receives its own letter and colour.

Next to a selection of different designs for posters, invitations, flyers and exhibition guides the museum presents the publication De Hallen Haarlem – Inventory 2007-2012, which is published on the occasion of this exhibition. The book offers a complete overview of all the adapted typefaces that were used for the exhibitions from 2007.

Besides this publication De Hallen Haarlem is selling a series of postcards of the Hallen-ABC. For this series Cobbenhagen Hendriksen combined the cut Hallen-letters with the ABC-Primer, an alphabetical enumeration of principles they employ during their design process: for example A is for Awareness, B is for Beauty, C is for Commitment. On each card is mentioned for which exhibition the letter was originally used.

Marijke Cobbenhagen (Amsterdam, 1978) and Chantal Hendriksen (Delft, 1978) have known each other since their studies at the Werkplaats Typografie (MA, Arnhem). Cobbenhagen previously studied at the Utrecht School of the Arts (HKU) and Hendriksen at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Since 2004 they have been working together under the name of Studio Cobbenhagen Hendriksen and principally apply themselves to graphic design. In addition to their work for De Hallen they predominantly work for clients within the cultural field, like the Netherlands Media Arts Institute, Land Art Contemporary, 010 Publishers and several artists. Besides their work as graphic designers they both teach graphic design at the Royal Academy of Art in The Hague.


Studio Cobbenhagen Hendriksen ontwerpt vanaf 2007 de huisstijl van De Hallen Haarlem. Met deze huisstijl waren zij finalist in de categorie ‘Beste Huisstijl’ van de Dutch Design Awards (2008) en genomineerd voor de Nederlandse Huisstijlprijs 2009. De bijzondere typografie heeft een onderscheidend karakter. Het inknippen van bestaande letters, die door deze eenvoudige ingreep heel anders ogen, geeft de huisstijl herkenbaarheid en symboliseert de twee poten waarop de identiteit van het museum steunt: de tentoonstellingen en de collectie. 
 
Voor elk tentoonstellingsblok maakt Studio Cobbenhagen Hendriksen een nieuw en overkoepelend ontwerp met een nieuw kleurenpalet, waarbinnen iedere tentoonstelling een eigen letter en kleur krijgt. 
 
Naast een selectie van verschillende ontwerpen voor affiches, uitnodigingen, flyers en tentoonstellingsgidsen presenteert het museum de publicatie De Hallen Haarlem – Inventory 2007-2012, die speciaal bij deze tentoonstelling verschijnt. Het boek toont een compleet overzicht van alle aangepaste lettertypen behorende bij de tentoonstellingen vanaf 2007. 
Behalve deze publicatie verkoopt De Hallen Haarlem ook een ansichtkaartenserie van het Hallen-ABC. Cobbenhagen Hendriksen combineerde voor deze serie de ingeknipte Hallenletters met de ABC-Primer, een alfabetische opsomming van principes die zij hanteren tijdens het ontwerpproces: bijvoorbeeld A is for Awareness, B is for Beauty, C is for Commitment. Op de kaarten is ook te lezen voor welke tentoonstelling de letter is gebruikt. 
 
Marijke Cobbenhagen (Amsterdam, 1978) en Chantal Hendriksen (Delft, 1978) kennen elkaar van hun studie aan de Werkplaats Typografie (MA, Arnhem). Cobbenhagen volgde eerder een opleiding aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en Hendriksen aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Zij werken sinds 2004 samen als Studio Cobbenhagen Hendriksen en ontwerpen voornamelijk grafisch drukwerk. Behalve voor De Hallen Haarlem werken zij overwegend voor opdrachtgevers uit de culturele sector, zoals het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Land Art Contemporary, Uitgeverij 010 en diverse kunstenaars. Naast hun werkzaamheden als grafisch ontwerpers zijn zij beiden als docent grafisch ontwerpen verbonden aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag.