Bigindicator

Disorient

Event  |  Reviews  |  Comments
20121205175904-fiona_tanmmka05-med
Disorient, 2009 © Courtesy of the Artist and Museum Voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA)
20130819063646-00
Disorient , 2009 © Courtesy of the Artist and Museum Voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA)
20130819063736-000
Disorient, 2009 © Courtesy of the Artist and Museum Voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA)
Disorient

Utrechtseweg 87
6812 AA Arnhem
Netherlands
January 26th, 2013 - September 1st, 2013
Opening: January 26th, 2013 11:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.mmkarnhem.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@mmkarnhem.nl
PHONE:  
+31(0)26 30 31 400
OPEN HOURS:  
Tuesday – Sunday and holidays 11 a.m. – 5 p.m.
TAGS:  
film, installation, video-art

DESCRIPTION

Fiona Tan (1966) represented the Netherlands at the 2009 Venice Biennale with her two-part film project Disorient. In this work, a voice-over of Marco Polo’s thirteenth-century travel narratives accompanies an overwhelming montage of contemporary film footage of the same regions Polo describes. This unique diptych received its first public display in the Netherlands at the Museum voor Moderne Kunst Arnhem in 2010. This year the MMKA proudly added this work to his collection, financially supported bij the Mondriaan Foundation and the Bank Giro Loterij.

The role Venice has played as the link between various regions of the globe provided the spark for Tan’s video installation Disorient. Tan uses as her point of departure the travel accounts that the trader Marco Polo had recorded over seven hundred years ago. In 1271 he left Venice to travel to the Far East, and he returned in 1295. While imprisoned in Venice at the end of the thirteenth century, he dictated his observations about rapacious or well-mannered people, lands with abundant gold and spices, crystal-clear rivers and poppy fields. Tan uses Polo’s stories as a voice-over accompanying contemporary film footage of the same areas. While a dizzying multitude of impressions of Far Eastern countries glides past, the audience hears Polo’s opinions about the ‘strange’ habits of the ‘folk’ who ‘speak an unintelligible language’ and about what goods are for sale. Without really providing in-depth knowledge about these ‘strange’ cultures, the publication of Polo’s stories added to stereotyping and prejudices about the ‘East,’ and eventually contributed to its colonization. With her images of rubbish dumps and mud-brown rivers, Tan seems to be exposing the economic and political exploitation of the Far East, which has its roots in the thirteenth-century commercial centre of Venice. In the second half of her work, Tan creates a ‘Wunderkammer,’ which can be understood as a reconstruction of Polo’s private museum. The construction of identity, memories, and the almost melancholy sense of the passing of time are themes that run throughout Tan’s work.

Tan, the child of an Australian mother and a Chinese father, once jokingly referred to herself as a professional foreigner. “People’s unwillingness to learn about other customs and religions is just as relevant today as it was seven hundred years ago,” the artist maintains.


Fiona Tan (1966) vertegenwoordigde Nederland  op de Biënnale van Venetië in 2009 met het tweedelige filmproject ‘Disorient’. In dit project dienen de 13-eeuwse reisverslagen van Marco Polo als voice-over voor een overweldigende  montage van hedendaagse filmbeelden van dezelfde streken waarover Polo verhaalt. Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem exposeerde dit bijzondere project in 2010 voor het eerst in Nederland. Met steun van het Mondriaan Fonds en de Bank giro Loterij heeft het MMKA dit bijzondere werk aan haar collectie kunnen toevoegen. Van 15 december tot en met 21 april wordt het tweeluik opnieuw in het MMKA vertoond.   

De rol die Venetië heeft gespeeld als schakel tussen verschillende werelddelen vormde de aanleiding van Tans  werk ‘Disorient’. Als uitgangspunt dienden de reisverslagen van de koopman Marco Polo. Hij verliet in 1271 Venetië om naar het Verre Oosten te reizen en keerde in 1295 terug. Zijn observaties over rooflustige of goedgemanierde volkeren, landen met goud en specerijen  in overvloed, kristalheldere rivieren en papavervelden werden opgetekend tijdens zijn gevangenschap eind dertiende eeuw in Venetië. Tan gebruikt zijn verhalen als voice-over bij hedendaagse filmbeelden van dezelfde gebieden. Terwijl een duizelingwekkende hoeveelheid impressies van landen uit het verre Oosten voorbij glijdt, hoor je Polo’s oordeel over de ‘vreemde’ gewoonten van de ‘volkeren’ die een ‘onverstaanbare taal spreken’, en welke handelswaar er te koop is. Zonder zich echt te verdiepen in die ‘vreemde’ culturen, droeg de publicatie van zijn verhalen bij aan de stereotype beeldvorming van en (voor)oordelen over het ‘Oosten’ en uiteindelijk aan de kolonisatie ervan. . En, zo lijkt Tan met haar beelden van onder andere vuilnisbelten te willen aanduiden, de kolonisatie, Met haar beelden van onder meer vuilnisbelten en modderbruine rivieren lijkt Tan delees economische en politieke uitbuiting van het verre oosten aan te willen duiden, die sinds de 13e eeuw vanuit handelsstad Venetië op gang kwam.

In het tweede deel verbeeldt Tan een ‘Wunderkammer’, die als een reconstructie van het privémuseum van Polo zou kunnen worden opgevat.
 
De constructie van identiteit, herinneringen en het bijna melancholieke besef van het verloop van tijd vormen een rode draad in het oeuvre van Tan, die, zichzelf  als kind van een Australische moeder en een Chinese vader, zichzelf eens gekscherend een professionele buitenlander noemde. “De onwil van mensen om zich te verdiepen in andere gebruiken en andere religies is vandaag de dag nog net zo relevant als zevenhonderd jaar geleden”, aldus de kunstenares.