Bigindicator

Special event - An afternoon with... Johnson Chang

Event  |  Reviews  |  Comments
20121122170806-johnson_chang_tsong-zung_original
Johnson Chang © Courtesy of Stedelijk Museum
Special event - An afternoon with... Johnson Chang

Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Netherlands
December 7th, 2012 4:00 PM - 6:00 PM

QUICK FACTS
EVENT TYPE:  
Other
WEBSITE:  
http://www.stedelijk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@stedelijk.nl
PHONE:  
+31(0) 20 5732.911
OPEN HOURS:  
Sat-Thu 10-6; Fri 10-10
COST:  
Visitors only pay entrance to the museum (discounts apply) Reservations: It is necessary to make a reservation. You can make a reservation for this event by sending an e-mail to reservations@stedelijk.nl, stating your full name, e-mail address, telephone

DESCRIPTION

The Stedelijk Museum and the University of Amsterdam present an afternoon with the renowned scholar and curator of the Shanghai Biennial 2012, Chang Tsong-zung (Johnson Chang). Chang will be interviewed by Johan Hartle, assistant professor of philosophy at the University of Amsterdam, about the relationship between locality and globalization from the specific point of view of contemporary Chinese art production.

The art world is considered to be a global system with universal norms. Such a claim to universality, however, is highly disputable, particularly the context of contemporary Chinese art. The contemporary Chinese art world is still, to some extent, an imported product of modernization based on Western modalities and models – willingly adapted, copied, and sometimes even out-perfomed – yet Chinese contemporary art cannot be understood in such a limiting framework. According to Chang, two parallel structures operate in tandem within the contemporary Chinese art world next to the one based on a Western model: representational political art (related to European forms of Socialist Realism) and traditional forms of arts and craft (inkbrush painting, lacquer, ceramics, and metalworks). An interpretation of Chinese contemporary art within the framework of European and American art history – and the way that has conditioned the Western art world at large – is fairly remote from Chinese cultural and political traditions, with their inherent relations between arts and crafts, to the aesthetic of the everyday, and to the increasingly forgotten cultural traditions of pre-revolutionary China.

Furthermore, the appropriation of Western art (and its histories and institutions) in a context with a different tradition brings with it a gradual discovery of aesthetic modernity and its implied standards of criticism. This allows for an ongoing critique of the discursive imperialism of Western art and modernity. Chang will address these issues during this special afternoon session, with special focus on his own curatorial and scholarly engagement with Chinese modern and contemporary art.

This event has been made possible with the support of the Amsterdam Center for Globalization Studies (ACGS).

More information about the keynote speaker:
Chang Tsong-zung (Johnson Chang) is a curator, director of Hanart TZ Gallery, guest professor of the China Art Academy, and board director of Asia Art Archive. Chang has been active in curating exhibitions since the 1980s; major exhibitions include China’s New Art Post-1989 (international tour Jan 1993 – Jan 1998), Special Exhibitions for the Sao Paulo International Biennial (1994 and 1996), Hong Kong official participations at the Sao Paulo Biennial (1996) and Venice Biennial (2001), Power of the Word (Taiwan and US tour 1999 – 2002), and the Yellow Box series of research projects about contemporary art practice and Chinese aesthetic spaces (since 2004). His recent curatorial work includes: co-curator of the Guangzhou Triennial 2008 Farewell to Post-Colonialism, Spiritual Space: A Dimension in Lacquer (Hubei Museum of Art 2009), and the West Heavens series of Indian-Chinese art and intellectual exchanges (presented on the platforms of the Shanghai Biennial 2010, Guangzhou Triennial 2011, and Shanghai Biennial 2012). Chang is co-curator of the 2012 Shanghai Biennial (October 2012 – March 2013). 


stedelijk|special event
An afternoon with… Johnson Chang
Global Art and Local Aesthetics – The Chinese Example
December 7, 2012, 4 pm


Location: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum
Language: English


stedelijk│special event
An afternoon with... Johnson Chang
Internationale kunst en lokale esthetiek
Het voorbeeld van China
7 december 2012, 16.00 uur


Locatie: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum
Voertaal: Engels
Toegang: entreeprijs Stedelijk Museum (korting mogelijk)
Reserveren: Reserveren is noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.

Het Stedelijk Museum en de Universiteit van Amsterdam organiseren een middag met de gerenommeerde wetenschapper en curator van de Shanghai Biënnale 2012, Chang Tsong-zung (Johnson Chang). Chang gaat in gesprek met Johan Hartle, universitetitsdocent filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, over lokale tradities en globalisering in relatie tot de hedendaagse Chinese kunst.

De kunstwereld wordt doorgaans gezien als een internationaal fenomeen waarin universele normen gelden. Dit uitgangspunt is echter hoogst discutabel, zeker in de context van Chinese hedendaagse kunst – de hedendaagse kunstscène in China is tot op zekere hoogte nog altijd een importproduct. De productie van hedendaagse kunst is veelal gerelateerd aan een proces van modernisering volgens westerse maatstaven en modellen, die gewillig zijn toegepast, gekopieerd en soms zelfs voorbijgestreefd. Toch weet de Chinese hedendaagse kunst uiteindelijk te ontstijgen aan dit beperkende kader. Volgens Chan bestaan er in China naast de op westerse leest geschoeide structuren nog twee andere, parallelle vormen van Chinese (hedendaagse) kunst, namelijk representatieve politieke kunst, die lijkt op het socialistisch realisme in Europa, en traditionele vormen van kunst en nijverheid, zoals inkttekeningen, lakwerk, keramiek en metaalwerk. Een benadering van de Chinese eigentijdse kunst vanuit de Europese en Amerikaanse kunstgeschiedenis staat nogal ver af van de Chinese culturele en politieke tradities, waarbij enerzijds wordt uitgegaan van een inherente relatie tussen kunst en nijverheid, en anderzijds tussen de esthetiek van het alledaagse en de culturele praktijken van het pre-revolutionaire China, die nu meer en meer in vergetelheid raken.

Als westerse kunst (als ook de geschiedenis en instituties die daarbij horen) binnen een andere traditie opnieuw wordt gekaderd, leidt dat bovendien vaak tot een geleidelijke verkenning van het esthetische modernisme en de kritische houding die deze impliceert. Dat maakt het juist mogelijk telkens weer kritisch te reageren op het discursieve imperialisme van de westerse kunst en de moderniteit. Chang zal op deze middag over al deze aspecten spreken en vooral ook ingaan op zijn eigen betrokkenheid, als curator en onderzoeker, bij de Chinese moderne en hedendaagse kunst.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het Amsterdam Center for Globalization Studies (ACGS).

Biografie van de spreker:
CHANG Tsong zung (Johnson Chang) is curator, directeur van de Hanart TZ Gallery, in Kwai Chung, Hongkong, gastdocent aan de China Academy of Art, in Hangzhou/Shanghai, en voorzitter van het bestuur van het Asia Art Archive in Hongkong. Chang is sinds de jaren tachtig actief als curator en organiseerde onder meer China's New Art Post 1989 (een internationale reizende tentoonstelling, januari1993 januari 1998), speciale tentoonstellingen voor de Internationale Biënnale van Sao Paulo (in 1994 en 1996), de officiële bijdrage van Hongkong aan de Biënnale van Sao Paulo (1996) en Venetië (2001), Power of the Word (een door Taiwan en Amerika reizende tentoonstelling, 1999 2002) en Yellow Box, een reeks onderzoeksprojecten rond Chinese hedendaagse kunst en alternatieve manieren om deze te presenteren (vanaf 2004). Recentelijk was hij mede-curator van de Triënnale van Guangzhou 2008, Farewell to Post Colonialism, de tentoonstelling Spiritual Space: A Dimension in Lacquer (Hubei Museum of Art, Wuhan, 2009) en de West Heavens-reeks over de intellectuele uitwisseling tussen Indiase en Chinese kunst (gepresenteerd tijdens de Biënnale van Shanghai in 2010 en 2012 en de Triënnale van Guangzhou in 2011). Chang is een van de curatoren van de Biënnale van Shanghai 2012 (oktober 2012-maart 2013).