Bigindicator

Collection Close-up: Design

Event  |  Reviews  |  Comments
20121122170452-vormgeving-conservatoren_original
Victoria Anastasyadis, Ingeborg de Roode, Carolien Glazenburg, Marjan Boot © Photo: Ernst van Deursen
Collection Close-up: Design

Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Netherlands
December 6th, 2012 7:30 PM - 10:00 PM

QUICK FACTS
EVENT TYPE:  
Lecture
WEBSITE:  
http://www.stedelijk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@stedelijk.nl
PHONE:  
+31(0) 20 5732.911
OPEN HOURS:  
Sat-Thu 10-6; Fri 10-10
TAGS:  
Lecture
COST:  
It is necessary to make a reservation. Send an e-mail to reservations@stedelijk.nl, stating your full name, e-mail address, telephone number, and the date of the event for which you want to reserve a seat.

DESCRIPTION

The Stedelijk Museum presents the second evening in the stedelijk|collection close-up series, a series of lectures about the new arrangement of the museum’s collection of paintings, sculpture, photography, design, applied arts, and new media. The Stedelijk’s curators of design will discuss the choices that were made for the presentation of the collection. With: Marjan Boot, Carolien Glazenburg, Ingeborg de Roode, and Victoria Anastasyadis.

Since it reopened, the Stedelijk Museum has for the first time in its history exhibited a sizeable semi-permanent presentation of its collection, consisting of more than 90,000 articles. Another first is the special circuit that has been set up in the old building of the museum for works from the extensive collection of industrial design, graphic design, and the applied arts. The circuit follows a flexible chronology, alternating high points of the collection with some unexpected surprises. The starting point varies from room to room, highlighting designers, taking a geographical focus, or spotlighting a controversial exhibition from the history of the Stedelijk Museum. This results in a path that starts in the late 19th century and ends with the giants of contemporary design.

During this evening, the Stedelijk curators who designed the new presentation of the collection will explain their choices and considerations: why were some works selected and others omitted, how did they decide on the balance between chronological and thematic arrangements, and how does the arrangement of the Stedelijk’s collection relate to other presentations of collections? These issues will be discussed in more detail in the contributions made by Marjan Boot, Carolien Glazenburg, Ingeborg de Roode, and Victoria Anastasyadis, but they will also examine the underlying factors that play a role in this new presentation of the collection.

Following the lecture program, the curators will be present to answer any questions.

Program:

7:30 pm  Welcome address and introduction to the creation of the new design department by Marjan Boot (curator for the applied arts and design, Stedelijk Museum Amsterdam)
7:50 pm  Explanation of the practical preparations by Victoria Anastasyadis (junior curator for the applied arts and design, Stedelijk Museum Amsterdam)
8:05 pm Main lines of the presentation: Modernism, by Ingeborg de Roode (curator for industrial design, Stedelijk Museum Amsterdam)
8:25 pm  Main lines of the presentation: Commissioning, by Carolien Glazenburg (curator for graphic design, Stedelijk Museum Amsterdam)
8:45 pm  End of lectures and opportunity to follow the curators to the exhibition rooms for further explanations and questions
10:00 pm End of program

Location: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum
Language: Dutch


Locatie: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum
Voertaal: Nederlands
Toegang: Bezoekers betalen alleen toegang tot het museum (kortingen zijn van toepassing)
Reserveren: Reserveren is verplicht. Stuur een e-mail naar reservations@stedelijk.nlmet vermelding van uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, en de datum van het evenement waarvoor u een plaats wilt reserveren.

Het Stedelijk Museum presenteert de tweede avond in de serie stedelijk|collection close-up, een reeks lezingen over de nieuwe collectieopstelling van schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, vormgeving, toegepaste kunst en nieuwe media. De conservatoren op het gebied van vormgeving laten hun licht schijnen over de keuzes die voor de collectiepresentatie zijn gemaakt. Met Marjan Boot, Carolien Glazenburg, Ingeborg de Roode en Victoria Anastasyadis.

Sinds de heropening toont het Stedelijk Museum voor het eerst in zijn geschiedenis een omvangrijke semipermanente opstelling van zijn designcollectie, die uit meer dan 90.000 objecten bestaat.
Dit is niet de enige primeur: in de oudbouw van het museum is een speciaal circuit opgesteld voor werken uit de uitgebreide collectie industriële vormgeving, grafische vormgeving en toegepaste kunst. Hoogtepunten uit de collectie worden afgewisseld met verrassingen. Het circuit volgt een losse chronologie. Het uitgangspunt varieert per zaal: dat kan een specifieke ontwerper zijn, een geografisch zwaartepunt in de collectie, of een spraakmakende tentoonstelling uit de geschiedenis van het Stedelijk Museum. Zo ontstaat een pad dat begint bij de late 19de eeuw en eindigt bij de grootheden van de hedendaagse vormgeving.

De Stedelijk-conservatoren die verantwoordelijk zijn voor de nieuwe collectiepresentatie vormgeving zullen deze avond ingaan op hun keuzes en overwegingen bij het maken van de opstelling: waarom zijn sommige werken gekozen en andere weggelaten, hoe is de balans tussen chronologische en thematische ordening bepaald, en hoe verhoudt de collectieopstelling van het Stedelijk zich tot andere collectiepresentaties? In de bijdragen  van Marjan Boot, Carolien Glazenburg, Ingeborg de Roode en Victoria Anastasyadis wordt deze materie nader besproken, maar wordt ook verder ingegaan op de onderliggende verhalen die in deze nieuwe collectiepresentatie een rol spelen.

Na afloop van het lezingenprogramma zullen de conservatoren in de zalen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.


Programma:

19.30  Welkom en inleiding op de totstandkoming van de nieuwe afdeling vormgeving door Marjan Boot (conservator toegepaste kunst en vormgeving, Stedelijk Museum Amsterdam)
19.50 Toelichting op de praktische voorbereidingen door Victoria Anastasyadis (junior conservator toegepaste kunst en vormgeving, Stedelijk Museum Amsterdam)
20.05 Rode lijnen in de opstelling: Modernisme, door Ingeborg de Roode (conservator industriële vormgeving, Stedelijk Museum Amsterdam)
20.25 Rode lijnen in de opstelling: Opdrachtgeverschap, door Carolien Glazenburg (conservator grafische vormgeving, Stedelijk Museum Amsterdam)
20.45 Einde lezingen en gelegenheid om de conservatoren te volgen naar de tentoonstellingsruimtes voor toelichting en vragen
22.00 Einde programma