Bigindicator

DIANE ARBUS

Event  |  Reviews  |  Comments
20121017175232-a_young_brooklyn_family_going_for_a_sunday_outing_nyc_1966_c_the_estate_of_diane_arbus_topcarousselsquare
A young Brooklyn family going for a Sunday outing, NYC 1966 © The Estate of Diane Arbus
DIANE ARBUS

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
October 26th, 2012 - January 13th, 2013
Opening: October 25th, 2012 5:30 PM - 7:30 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Diane Arbus (1923-1971) revolutionized the art she practiced. Her bold subject matter and photographic approach produced a body of work that is often shocking in its purity, in its steadfast celebration of things as they are. Her gift for rendering strange those things we consider most familiar, and for uncovering the familiar within the exotic, enlarges our understanding of ourselves.

Arbus found most of her subjects in New York City, a place that she explored as both a known geography and as a foreign land, photographing people she discovered during the 1950s and 1960s. She was committed to photography as a medium that tangles with the facts. Her contemporary anthropology-portraits of couples, children, carnival performers, nudists, middle-class families, transvestites, zealots, eccentrics, and celebrities-stands as an allegory of the human experience, an exploration of the relationship between appearance and identity, illusion and belief, theater and reality.

This exhibition of two hundred photographs affords an opportunity to explore the origins, scope, and aspirations of a wholly original force in photography. It includes all of the artist's iconic photographs as well as many that have never before been exhibited in the Netherlands. Even the earliest examples of her work demonstrate Arbus's distinctive sensibility through the expression on a face, someone's  posture,  the  character  of  the  light,  and  the  personal  implications  of  objects  in  a  room  or  landscape.  These  elements, animated by the singular relationship between the photographer and her subject, conspire to implicate the viewer with the force of a personal encounter.

Much has been written and said about Diane Arbus's work since her death in 1971-so much that it has sometimes made it difficult to see the work on its own terms. Foam is pleased to present, perhaps for the first time, a major retrospective of Arbus' uniquely powerful photographs in the true eloquence of their silence. The show will enable each viewer to encounter the images much as the photographer encountered her subjects: directly and unencumbered by preconceptions.

Visitors  to  the  exhibition  seeking  knowledge  about  Arbus's  life  and  working  methods  will  be  able  to  explore  three  additional separate galleries containing biographical material, books, personal notebooks, correspondence and other writings in which the artist articulates the goals, obstacles, and strategies that went into making the pictures.

This exhibition has been organized by Jeu de Paume, Paris, in collaboration with the Estate of Diane Arbus LLC, New York and with the participation of Fotomuseum Winterthur and Martin-Gropius-Bau Berlin.

This exhibition is made possible by the generous support of the Turing Foundation.

Diane Arbus can be seen from 26 October 2012 - 13 January 2013 at Foam. Open daily 10 am - 6 pm, Thurs/Fri 10 am - 9 pm. Tickets: € 8,50 (surcharge 1,50).


Diane Arbus (1923-1971) veroorzaakte een revolutie in haar kunst. Haar fotografische benadering en gewaagde onderwerpkeuze heeft tot een oeuvre geleid dat door zijn puurheid en de onwrikbare viering van de dingen zoals zij zijn, vaak aanstootgevend is. Haar gave om datgene dat als bekend wordt veronderstelt in een vreemd daglicht te plaatsen en om in het exotische het vertrouwde bloot te leggen, vergroot het begrip van onszelf.

Arbus vond het merendeel van haar onderwerpen in New York City, een plek die zij onderzocht alsof het zowel bekend terrein, als een vreemd land was, en waar zij de mensen fotografeerde die zij gedurende de jaren vijftig en zestig op het spoor kwam. Zij was volledig toegewijd aan fotografie als een medium dat onlosmakelijk verbonden is met de feiten. Haar hedendaagse antropologie - portretten van echtparen, kinderen, kermisartiesten, nudisten, middenklassegezinnen, travestieten, dwepers, excentriekelingen en beroemdheden - kan gezien worden als een zinnebeeld van de menselijke ervaring, als een onderzoek naar de relatie tussen uiterlijk en identiteit, illusie en overtuiging, theater en werkelijkheid.

Deze tentoonstelling van tweehonderd foto's van Diane Arbus biedt de mogelijkheid de oorsprong, de reikwijdte en de ambitie te onderzoeken van een volstrekt unieke kracht binnen de fotografie. De tentoonstelling omvat al haar iconische foto's evenals een groot aantal nooit eerder in Nederland getoonde werken. Door de uitdrukking op een gezicht, iemands houding, de kenmerken van het licht en de plaatsing van voorwerpen in een kamer of landschap, geven zelfs de vroegste voorbeelden van haar werk al blijk van Arbus' opvallende gevoeligheid. Al deze elementen, versterkt door de bijzondere band van de fotografe met haar onderwerp, spannen samen om de beschouwer met de kracht van een persoonlijke ontmoeting bij het werk te betrekken.

Sinds haar overlijden in 1971 is al veel gezegd en geschreven over het werk van Diane Arbus. Zo veel dat het soms moeilijk is de foto's nog te zien zoals zij werkelijk zijn. Foam is blij met de presentatie van deze grote en wellicht unieke overzichtstentoonstelling van Arbus' uitzonderlijk boeiende foto's die juist in hun zwijgen zo veelzeggend zijn.

Deze tentoonstelling stelt de bezoeker in staat de beelden op een manier tegemoet te treden die sterk overeenkomt met de wijze waarop de fotografe haar onderwerpen benaderde: rechtstreeks en wars van vooroordelen.

Bezoekers aan de tentoonstelling die meer willen weten over Arbus' leven en manier van werken kunnen drie afzonderlijke ruimtes bezoeken met biografisch materiaal, boeken, haar notitieboekjes, correspondentie en andere geschriften waarin  de kunstenaar haar doelen, obstakels en fotografische strategieën beschreef.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Jeu de Paume te Parijs in samenwerking met The Estate of Diane Arbus LLC, New York, en met de medewerking van Foam, het Fotomuseum Winterthur en het Martin-Gropius-Bau in Berlijn.

Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de genereuze steun van de Turing Foundation.

De tentoonstelling van Diane Arbus is te zien van 26 oktober 2012 t/m 13 januari 2013 in Foam. Dagelijks open 9.00 tot 21.00 uur. Zat/zon. 10.00 - 18.00 uur. Entree: 8,50 (toeslag 1,50).