Bigindicator

Deschooling / Deskilling & Re-public

Event  |  Reviews  |  Comments
20121017135337-420ef5f0c2-420x330
© Courtesy of Witte de With Center for Contemporary Art
Deschooling / Deskilling & Re-public

Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
NL
October 18th, 2012 5:30 PM - 9:30 PM

QUICK FACTS
EVENT TYPE:  
Lecture
WEBSITE:  
http://www.wdw.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside areas listed)
EMAIL:  
office@wdw.nl
PHONE:  
+31 (0)10 4110144
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-6; closed Mon and during installation
COST:  
lecture

DESCRIPTION

On Thursday 18 October, a joint evening program takes place that focuses on alternative forms of cultural transfer. Traditional education strategies are called into question in contributions from Vivian Sky Rehberg (on the invitation of Witte de With) and Sophie Krier (TENT). The evening kicks off with a lecture titled Deschooling / Deskilling by Vivian Sky Rehberg (program director Piet Zwart Institute), followed by artist/designer Sophie Krier who presents the project t.z.t.. The Authentic Boys present a publication and a performance that resulted from their youth projectRehearsing Revolution in TENT.

Co-hosted by TENT and Witte de With Center for Contemporary Art.

Program

19:00     Doors open
19:30     Deschooling / Deskilling, lecture by Vivian Sky Rehberg (presented by Witte de With)
20:30     t.z.t.,  by Sophie Krier (presented by TENT)
21:05     Film screening Rehearsing Revolution and book launch Authentic Boys
21:25     Performance by Authentic Boys
21:30     Drinks at the Consensus Bar

Deschooling / Deskilling
In the realm of contemporary art practice, deschooling and deskilling presuppose the possibility of forgetting—the forgetting of institutionalized modes of learning, with their structures and hierarchies, and the forgetting of skills or competencies one has acquired in order to mine some untapped well of artistic potential.

Vivian Sky Rehberg’s lecture contextualizes these terms and considers how they have infiltrated our discussions of art education, the recent ‘pedagogical turn’ in contemporary art, and the drive to devise alternative educational models over the past few decades. Rehberg will do so in order to sketch out some of the ideological implications of promoting deschooling and deskilling as radical artistic and educational modes under neoliberalism and to pose the question: who (or what) benefits most from deschooling and deskilling?

This lecture is in English

Sophie Krier and Authentic Boys
Transference has always been an important aspect in the way art is being received, but it is rather striking to see artists increasingly develop transfer models in their work over the recent years. Such is also the case of artist/designer Sophie Krier, who developed a youth project together with TENT, which distances itself from the pursuit of a quantifiable goal. During a period of three months, a group of youths worked in TENT without a predetermined goal; everything they encountered along the way could give rise to a new creative process.

In September last year the collective Authentic Boys presented Rehearsing Revolution in TENT, a project in which schoolchildren were incited to rebel against their own habits and exceed their limits. The project took the form of a scientific multiple-choice game, in which both ambitions and physical capacity were tested. The results of this study are compiled in the publication Rehearsing Revolution, which will be presented during this evening.

Lecture and book launch in Dutch


Op donderdagavond 18 oktober vindt een gezamenlijk avondprogramma plaats rondom alternatieve vormen van cultuuroverdracht. Geijkte educatiestrategieën worden ter discussie gesteld in bijdragen van Vivian Sky Rehberg (op uitnodiging van Witte de With) en Sophie Krier (TENT). De avond zal van start gaan met een lezing door Vivian Sky Rehberg (programmadirecteur Piet Zwart Institute) getiteld Deschooling / Deskilling. Vervolgens presenteert Sophie Krier (kunstenaar/ontwerper) het project t.z.t.. De Authentic Boys presenteren een publicatie en een performance naar aanleiding van hun jongerenproject Rehearsing Revolution in TENT.

Georganiseerd door TENT en Witte de With Center for Contemporary Art.

Programma
19:00     Deuren open
19:30     Deschooling / Deskilling, lezing Vivian Sky Rehberg (gepresenteerd door Witte de With)
20:30     t.z.t.,  door Sophie Krier (gepresenteerd door TENT)
21:05     Filmvertoning Rehearsing Revolution en boekpresentatie Authentic Boys
21:25     Performance door Authentic Boys
21:30     Afsluiting in de Consensus Bar

Deschooling / Deskilling
De termen ‘deschooling’ (ontscholing) en ‘deskilling’ (het afleren van vaardigheden) gaan binnen de hedendaagse kunst uit van de mogelijkheid om te kunnen vergeten – zowel het vergeten van gevestigde onderwijsmethodes binnen gesloten structuren en hiërarchieën, als het vergeten van vaardigheden en competenties die aangeleerd worden om onaangesproken artistieke bronnen te benutten.De lezing van Vivian Sky Rehberg belicht deze termen en gaat na hoe ze weerslag vinden binnen onze discussies over kunsteducatie, de recente pedagogische wending binnen de hedendaagse kunst en de wens van de afgelopen decennia om alternatieve educatiemodellen op te zetten. Op deze manier zal Rehberg de ideologische implicaties van ‘deschooling’ en ‘deskilling’ als radicale artistieke en educatieve modellen binnen het neoliberalisme uiteenzetten en tegelijkertijd de vraag stellen: wie (of wat) is er het meest gebaat bij ‘deschooling’ en ‘deskilling’?
Voertaal: Engels

Re-Public
Overdracht is altijd van belang voor kunstreceptie, maar opvallend is dat kunstenaars de laatste jaren binnen hun werk overdrachtsmodellen ontwikkelen. Zo ook kunstenaar/ontwerper Sophie Krier die samen met TENT een jongerenproject ontwikkelde, waarin afstand wordt genomen van het streven naar een meetbaar einddoel. Drie maanden lang werkt een groep jongeren in TENT zonder vooraf bepaald doel; alles wat onderweg wordt gevonden kan aanleiding zijn voor de start van een creatief proces.
Vorig jaar september presenteerde het collectief Authentic Boys in TENT Rehearsing Revolution, een project waarin scholieren werden aangezet te rebelleren tegen hun eigen gewoontes en grenzen te overschrijden. De opzet van het project was als een wetenschappelijk meerkeuzespel, waarin zowel ambities als fysieke capaciteit getest werden. Het resultaat van dit onderzoek is samengebracht in de publicatie Rehearsing Revolution die deze avond wordt gepresenteerd.
Voertaal: Nederlands