Bigindicator

Unrelated Incidents

Event  |  Reviews  |  Comments
20121009180908-wh-def8
© Courtesy of the Artists and Galerie West
Unrelated Incidents

Groenewegje 136
2515 LR The Hague
Netherlands
October 13th, 2012 - December 1st, 2012
Opening: October 13th, 2012 7:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.galeriewest.nl
NEIGHBORHOOD:  
the Hague
EMAIL:  
info@galeriewest.nl
PHONE:  
+31 (0)70 392 53 59
OPEN HOURS:  
wednesday - saturday 12:00 - 18:00 and by appointment
TAGS:  
video-art

DESCRIPTION

Two ordinary boys in identical clothing in a neutral space. This is roughly the basis of John Wood and Paul Harrison’s art. In their videos, in which they always perform themselves, we can observe physi- cal researches into time, gravity and the limits of the human body. Mostly, their works consist of short and sometimes weird scenes in which the act dictates the length of the video. In various scenarios, we can for instance observe the path of a ping-pong ball bouncing over a table, the movements of two manned desk chairs in the back of a moving truck, and the futile occupation of astronauts on the moon. Almost like scientific and physical experiments. Due to the humour, the playful plan, their childish amazement and their inventiveness, you remain intrigued while watching. For the first time, Wood and Harisson will have an exhibition in the Netherlands; at West they will show videos such as Unrealistic Mountaineers (2012), English disaster (2012), Bored astronauts on the moon (2011) and DIYVBIED (2012), and also objects that have never been displayed before.

Since they started to work together in 1993, Wood and Harrison’s videos have evolved from short ‘single shot’ videos into longer, slightly more narrative works. The videos still have a clear plan, but over the years, they have become less rigid and by now feelings like melancholy and boredom play a more important role. Wood and Harrison think it is essential that experiments and – even more important – fun form part of their work. They do not want to repeat themselves and therefore keep researching, sketching and testing before they start filming. In the work ‘Three-legged’ we observe the two English artists in a tricky situation: Wood’s right leg is tied to Harisson’s left leg and they try to avoid the balls that are hurled at them. The artists barely manage; the two powers are sometimes cooperative and sometimes opposing. In their new work ‘Unrealistic Mountaineers’, the two artists are standing on an artificial mountaintop, referring to 19th century landscape painters and at the same time possibly commenting on the (unrealistic) ambitions of the people on the earth.

Their work appears to be in line with artists such as Bruce Nauman, Vito Acconci and ‘minimal artists’ such as Carl Andre and Donald Judd. Wood and Harisson leave nothing to chance and with a minimum of means they display an incredible sense of deadpan humour, which will appeal to almost everyone.

John Wood (1969, Hong Kong) and Paul Harrison (1966, Datesborn, UK) have had solo exhibitions in Whitechapel Gallery, London; Contemporary Arts Museum, Houston; Kunstmuseum Thun, Switzerland; Ikon Gallery, Birmingham; Mori Art Museum, Tokyo and group exhibitions at British Council Touring, China; Zacheta National Gallery of Art, Warsaw; Kunsthalle Tallin, Estonia; and other places. Their work has been admitted to the collections of the Tate, London; MoMA, New York; Centre Pompidou, Paris; The Arts Council Collection, British Council Collection, and the Government Art Collection, UK.


Twee gewone jongens met identieke kleding in een neutrale ruimte. Dat is grofweg de basis voor de kunst van John Wood en Paul Harrison. In hun video’s van de zelfuitgevoerde performances zien we fysieke onderzoeken naar tijd, zwaartekracht en de grenzen van het menselijk lichaam. Het werk bestaat veelal uit korte en soms vreemde scenes waarbij de handeling de lengte van de video bepaald. In bijna wetenschappelijke en natuurkundige proeven zien we in verschillende scenario’s o.a. de baan van een pingpongbal stuiterend op een tafel, de bewegingen van twee bemande bureaustoelen achter in een rijdende vrachtwagen en de bezigheden van verveelden astronauten op de maan. Door de humor, de speelse opzet, hun kinderlijke verwondering en inventiviteit kan je blijven kijken. Voor het eerst exposeren Wood en Harisson in Nederland, bij West tonen zij o.a. de video’s: Unrealistic Mountaineers (2012), English disaster (2012), Bored astronauts on the moon (2011) en DIYVBIED (2012) en objecten die nooit eerder zijn getoond.

Sinds het begin van hun samenwerking in 1993 zijn de video’s van Wood en Harrison geëvolueerd van korte ‘single shot’ video’s naar langere iets meer verhalende werken. De video’s blijven helder van opzet maar zijn, door de jaren heen, minder strikt geworden en gevoelens als melancholie en verveling spelen nu een grotere rol. Voor Wood en Harisson is het essentieel dat er experiment en, belangrijker nog, plezier in het werk zit. Zij willen zichzelf niet herhalen en blijven onderzoeken, schetsen en testen voordat zij gaan filmen. Het werk ‘Three-legged’ toont de twee Engelse kunstenaars in een hachelijke situatie. Het rechterbeen van Wood is vastgebonden aan het linkerbeen van Harisson en zij proberen de ballen die op hen worden afgevuurd te ontwijken. Het lukt de kunstenaars ternauwernood; de twee krachten werken soms samen en soms tegen elkaar. In het nieuwe werk ‘Unrealistic Mountaineers’ staan de twee kunstenaars op een artificiële bergtop. Hiermee refereren zij aan 19de-eeuwse landschapsschilders en tegelijkertijd becommentariëren zij misschien wel de (onrealistische) ambities van mensen op aarde.


Het werk kan gezien worden in de lijn van kunstenaars als Bruce Nauman, Vito Acconci en ‘minimal artists’ als Carl Andre en Donald Judd. Wood en Harisson laten niets aan het toeval over en tonen met minimale middelen een ongelooflijk gevoel voor droge (deadpan) humor, die bijna iedereen zal aanspreken.


John Wood (1969, Hong Kong) en Paul Harrison (1966, Datesborn, UK) hadden solo-exposities in o. a. Contemporary Arts Museum, Houston; Kunstmuseum Thun, Switzerland; Ikon Gallery, Birmingham; Mori Art Museum, Tokyo en groepstentoonstellingen bij oa. Whitechapel Gallery, London, British Council Touring, China; Zacheta National Gallery of Art, Warsaw; Kunsthalle Tallin, Estonia; Er is werk opgenomen in de collecties van het Tate, London; MoMA, New York; Centre Pompidou, Paris; The Arts Council Collection, British Council Collection, en de Government Art Collection, UK.