Bigindicator

Hollandaise

Event  |  Reviews  |  Comments
20121122171415-wvo-la-javanaise-small
La Javanaise , 2012 Production Still Photograph By Bárbara Wagner © Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)
Hollandaise
Curated by: Koyo Kouoh

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
November 3rd, 2012 - January 6th, 2013
Opening: November 3rd, 2012 11:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)
TAGS:  
textiles, video-art

DESCRIPTION

The exhibition travels on to RAW Material Company, Dakar (Senegal)

The exhibition HOLLANDAISE arises from the deep historical and economic relationship between The Netherlands and the African continent. The title refers to the printed fabric, also known as ‘Dutch Wax’, which has been exported from the Netherlands to West Africa for a century-and-a-half now, and in French-speaking countries like Senegal, Benin and Togo is better known as ‘Hollandaise’. ‘Hollandaise’ is an imitation batik, well-known from the Dutch manufacture company Vlisco. This fabric is widely appreciated in Africa for its high quality, bright and colourfast patterns, and wide variety of designs. With the long presence of ‘Hollandaise’ in West Africa, this characteristic textile has become an essential component of the African identity. It is however a Dutch product, whose origins go back to Indonesian batik, and the mass commercial manufacture of such batik for export to Dutch colonies.

HOLLANDAISE is based on investigative and critical art production responding to this phenomenon. The African curator Koyo Kouoh, based in Dakar, Senegal, proposed inviting five contemporary artists to delve into ‘Dutch Wax’ and the peculiar trade relations and cultural interchanges which this fabric represents. A characteristic of Hollandaise is the history of appropriation of the Indonesian technique. In turn, the five artists have appropriated Hollandaise, and with it its history rooted in colonialism, and applied it for their contributions to the exhibition in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

The Dutch artist Wendelien van Oldenborgh, whose work often reflects on themes like migration, cultural interchanges and the role of the colonial past in them, made a video film partly based on the story of an African photo model. The contribution by Willem de Rooij refers to the flow of migrants back and forth between Africa, Europe and Indonesia. The South African Billy Zangewa incorporates photos into textile works that often visualize specific places and locations. For Hollandaise she focuses on Vlisco icons, using the subtle material Dupion silk, which comes from the Far East and is much used in Western design clothing. The work of Godfried Donkor, from Ghana, often consists of collages regarding both historical and contemporary media-fed images of Africa. For Hollandaise he made a video film about the importance that his mother and her friends attach to their personal collections of Vlisco fabrics. Abdoulaye Konaté, who lives in Mali, works with used textiles, with which he creates monumental canvases. Examples of his work were to be seen in Documenta 12.

The curator, Koyo Kouoh, is presently the director of RAW Material Company in Dakar. She previously (co-)curated exhibitions such as ‘Hypocrisy: The Site Specificity of Morality’ in National Museum for Art, Architecture, and Design, Oslo (2009) and ‘GEO-graphics, a map of African art practices past & present’ in BOZAR, Brussels (2010). She was also one of the artistic advisors to Documenta 12 and 13.

HOLLANDAISE implicitly raises the colonial history of The Netherlands for discussion. But it also poses questions about the appropriation of culture and the possession of identity. What does one's ‘own’ culture and ‘identity’ mean when such concepts prove to be constantly subject to the laws of the market – in the past too, no less than they are today? And what does it mean when artists in turn appropriate the Hollandaise and literally return it to the country which exported it, The Netherlands? With all of this, HOLLANDAISE seeks to make clear that the relation between The Netherlands and West Africa has long history with lively mutual trading relationships and a high degree of cultural adaptation. But it is also not averse to critical observations from both sides.

This exhibition will be accompanied by a special edition of the SMBA Newsletter, with an introduction by Koyo Kouoh and contributions by the PhD researcher/artist Senam Okudzeto and anthropologist Françoise Vergès.

HOLLANDAISE has been made possible in part by the Mondriaan Fund, the Amsterdam Fund for Art, the SNS REAAL Fund and the Prince Bernhard Cultural Fund.

The exhibition is part of Project ‘1975’ of Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.


Reist door naar RAW Material Company, Dakar (Senegal)

De tentoonstelling HOLLANDAISE komt voort uit een diepe historische en economische relatie tussen Nederland en het Afrikaanse continent. De naam verwijst naar de bedrukte textiel, de ‘Dutch Wax’, die al sinds anderhalve eeuw vanuit Nederland naar West-Afrika wordt geëxporteerd en in Francofone landen als Senegal, Benin en Togo beter bekend is onder de naam ‘Hollandaise’. ‘Hollandaise’-textiel is een imitatiebatik, gefabriceerd door het Nederlandse bedrijf Vlisco in Helmond. Deze stof wordt in Afrika breed gewaardeerd door zijn goede kwaliteit, felle en kleurechte patronen en grote variatie aan dessins. Door de lange aanwezigheid van ‘Hollandaise’ in West-Afrika is deze kenmerkende textielsoort een wezenlijk onderdeel gaan uitmaken van de Afrikaanse identiteit. Het is echter een Hollands product, waarvan de oorsprong teruggaat naar de Indonesische batik en het commerciële fabricaat daarvan voor de export naar de koloniën.

HOLLANDAISE gaat over een onderzoekende en kritische kunstproductie naar aanleiding van dit fenomeen. Naar idee van de Afrikaanse curator Koyo Kouoh, gevestigd in Dakar (Senegal), is een vijftal hedendaagse kunstenaars gevraagd om zich te verdiepen in de ‘Dutch Wax’ en de bijzondere handelsrelaties en culturele uitwisselingen die door deze textiel worden vertegenwoordigd. Een kenmerk van Hollandaise is de geschiedenis van toe-eigening van de Indonesische techniek. Op hun beurt zullen de vijf kunstenaars de Hollandaise, en daarmee ook de koloniaal gewortelde geschiedenis ervan, toe-eigenen en aanwenden voor hun bijdrage aan de tentoonstelling in SMBA.

De Nederlandse Wendelien van Oldenborgh, wiens werk vaak reflecteert op thema’s als migratie, culturele uitwisseling en de rol van het koloniale verleden daarin, maakt een videofilm mede gebaseerd op het relaas van een Afrikaans fotomodel. De bijdrage van Willem de Rooij refereert op subtiele wijze aan migratiestromen tussen Afrika, Europa en Indonesië. De Zuid-Afrikaanse Billy Zangewa verwerkt foto’s tot textiele werken die vaak specifieke plaatsen en locaties in beeld brengen. Voor Hollandaise richt zij zich op Vlisco-iconen en gebruikt daarvoor het subtiele materiaal dupion zijde, die afkomstig is uit het verre oosten en veel wordt toegepast in westerse designkleding. Het werk van Godfried Donkor, uit Ghana, bestaat vaak uit collages met betrekking op zowel het

historische als het hedendaagse (mediale) beeld van op Afrika. Voor Hollandaise maakt hij een videofilm over het belang dat zijn moeder en haar vriendinnen hechten aan hun persoonlijke collectie Vlisco-stoffen. Abdoulaye Konaté, wonend in Mali, werkt met gebruikt textiel, waarmee hij monumentale doeken maakt. Voorbeelden waren te zien op de vorige Documenta.

Curator Koyo Kouoh is directeur van RAW Material Company in Dakar. Als co-curator stelde zij daarnaast tentoonstellingen samen als ‘Hypocrisy: The Site Specificity of Morality’ in het National Museum for Art, Architecture, and Design, Oslo (2009) en ‘GEO-graphics, a map of African art practices past & present’ in BOZAR in Brussel (2010). Zij was artistiek adviseur bij Documenta 12 en 13.

HOLLANDAISE brengt het koloniale verleden van Nederland impliciet aan de orde. Maar ook stelt zij vragen over de toe-eigening van cultuur en het bezit van identiteit. Wat betekenen ‘eigen cultuur’ en ‘identiteit’ als zulke begrippen constant onderhevig blijken te zijn aan de wetten van de markt – in het verleden niet minder dan nu? En wat betekent het als kunstenaars zich de Hollandaise op hun beurt toe-eigenen en, letterlijk, weer terugbrengen naar het exporterende land, Nederland? HOLLANDAISE zal daarmee ook duidelijk maken dat de relatie tussen Nederland en West-Afrika een lang verleden heeft met drukke, wederkerige handelsbetrekkingen en een grote mate van culturele adaptatie. Maar ook een die niet wars is van kritische noties van beide kanten.

Bij de tentoonstelling verschijnt een speciale editie van de SMBA Nieuwsbrief met een introductie door Koyo Kouoh en bijdragen van PhD-researcher/kunstenaar Senam Okudzeto en antropologe Françoise Vergès.

HOLLANDAISE is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, SNS REAAL Fonds,

Amsterdams Fonds voor de Kunst en Prins Bernhard Cultuurfonds.

De tentoonstelling is onderdeel van Project ‘1975’ van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.