Bigindicator

Next to Me

Event  |  Reviews  |  Comments
20120816072944-noname__1_
Oosterplas - Willow, 2012 Ilfo Archiveprint, Plexiglass, Reynobond, Edition 6 100 X 158cm © Courtesy of the Artist and Torch Gallery
Next to Me

Lauriergracht 94
1016 RN Amsterdam
Netherlands
September 8th, 2012 - October 20th, 2012
Opening: September 8th, 2012 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.torchgallery.com/index.html
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@torchgallery.com
PHONE:  
+31-20-6260284
OPEN HOURS:  
Thu-Sat 12-6; and by appointment
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

TORCH will open the gallery-season with a solo exhibition by Dutch photographer Ellen Kooi. In Next to Me she will present a selection of recent works mostly photographed in the vicinity of the city of Haarlem, the Netherlands. Concurrent with this exhibition other pieces by Kooi will be presented at the first edition of the Unseen Photo Fair, which runs from 19-23 September at the Westergasfabriek in Amsterdam.

The photographs by Ellen Kooi are concerned with the symbiotic relationship between the landscape and those who enter it. Her pieces are readable as compelling poetic stories through her use of the panoramic perspective. In these stories both the landscape and the human figures in it function as protagonists. This explains the show's title - Next to Me – it refers to the slowly developing feeling of kinship with ones surroundings. People seem to be eager to establish a narrative relationship with the natural locations they encounter. The hills, forests and lakes are given names and are surrounded with numerous fantastic tales. By doing so these places are given a human meaning and become part of a collective memory. This mythologizing process stands in shrill contrast with the hardly magical reality of the urbanized Dutch landscape.

Kooi tries to envision the lyrical connection between man and nature without losing touch with the soberness of this reality. Her photographs show ritualistic acts and poetical gestures within imposing landscapes. But the nearby parking lot full of tourists or the suburbs looming on the horizon are never erased. She seems to photograph events that are usually hidden from view but which take place nonetheless. Indeed, practically nothing in these photographs has been digitally altered. She forces herself to find the perfect location and then waits for a perfect moment to take the photograph. This approach grounds these pieces in realism. The site-specificness of these photographs has found high acclaim abroad. She has mastered the technique of presenting the uniqueness of the Dutch landscape by making clever use of narrative suggestions that cross cultural boundaries. By utilizing literary and art-historical references she is able to involve a larger audience in her photographic tales.

In her latest body of work a subtle change in style is noticeable. While her earlier pieces often told their stories in a lighthearted tone, her more recent works seem to have adapted a grander, more compelling visual language. The emotions evoked by her models seem to be emphasized by the surrounding landscapes. It looks like Kooi distills an underlying emotional current from tales of folklore and from natural lyricism in classic literature. She has found a way to spectacularly capture her own surroundings (near to her hometown of Haarlem) without losing her spectators in gaudy pomposity.

Ellen Kooi's works are collected and exhibited worldwide. In the past few years she has had solo-exhibitions in Paris, Madrid, Tokyo and New York. Her photographs can be found in many private collections as well as in public collections such as those of the ING bank, the Frans Hals Museum, the French national collection (FNAC), the Marsh-collection London and the 21c-museum in Louisville-Kentucky. Besides Next to Me and the presentation at Unseen her works her exhibition schedule for this year includes shows at the Zuiderzeemuseum, the ASU art museum in Tempe, Florida and at Camara Oscura gallery in Madrid.


TORCH opent het galerieseizoen met een solo-tentoonstelling van de Nederlandse fotografe Ellen Kooi. In Next to Me toont zij een selectie van haar nieuwste werken, veelal gefotografeerd in de omgeving van Haarlem. Gelijktijdig met deze tentoonstelling zal ander werk van haar hand te zien zijn tijdens de eerste editie van de Unseen Photo Fair, van 19-23 September in de Westergasfabriek in Amsterdam.

De foto's van Ellen Kooi tonen de symbiotische relatie tussen het landschap en haar toetreders. Een panoramisch perspectief op deze wereld maakt dat Koois werken te lezen zijn als meeslepende verhalen. In deze verhalen zijn zowel het landschap als de mensfiguren protagonist. De titel Next to Me verwijst dan ook naar een gevoel van verwantschap met de eigen omgeving. Mensen gaan snel een verhalende relatie aan met de natuur om zich heen. De heuvels, bossen en meren krijgen namen en worden omgeven met vertellingen. Hiermee geeft men deze plekken een menselijke betekenis en een plaats in ons collectieve geheugen. Dit proces staat echter in schril contrast met de weinig magische realiteit van de vergaande bewerking van het Hollandse landschap.

Kooi tracht de lyrische connectie tussen mens en natuur in beeld te brengen zonder daarbij aan de werkelijkheid voorbij te gaan. In haar foto's toont zij vaak rituele, poëtische handelingen in   imponerende landschappen. Maar de parkeerplaats vol dagjesmensen of de nieuwbouw aan de horizon wordt nooit weggepoetst. Ze lijkt datgene te fotograferen wat normaliter aan het oog onttrokken is, maar wel degelijk bestaat. Sterker nog, vrijwel niets aan deze beelden wordt digitaal opgesmukt. Ze dwingt zichzelf tot het vinden van een ideale locatie en een perfect moment om te fotograferen. Dit geeft de werken een zekere realiteitszin. Deze specifieke plaatsgebondenheid maakt ook dat deze werken internationaal hoge ogen gooien. Ze tonen de uniciteit en de schoonheid van een Nederlands landschap met behulp van grensoverschrijdende narratieve suggesties. Door gebruik te maken van literaire en kunsthistorische verwijzingen weet zij een groot publiek bij haar foto-vertellingen te betrekken.

In haar laatste serie werken is een subtiele verandering van toon merkbaar. Waar haar vroegere werken vaak een meer lichtvoetige vertelwijze hadden is de beeldtaal nu grootser en meeslepender geworden. De emoties van de modellen lijken te worden uitvergroot door het landschap. Het is alsof Kooi een onderliggende emotie destilleert uit fabelvertellingen en natuurlyriek. Ze heeft een manier gevonden om zonder gekunstelde hoogdravendheid haar eigen leefomgeving (Haarlem) op spectaculaire wijze in beeld te brengen.

Het werk van Ellen Kooi wordt internationaal geëxposeerd en verzameld. In de afgelopen jaren heeft zij solo-tentoonstelling gehad in Parijs, Madrid, Tokyo en New York. Haar werken onder andere deel van de collecties van ING, het Frans Hals museum, de Franse nationale collectie, de Marsh collection in Londen en het 21c museum in Louisville-Kentucky,USA. Naast Next To Me en de presentatie tijden de Unseen photo fair zal haar werk dit jaar tevens te zien zijn in het Zuiderzeemuseum, het ASU art museum in Tempe,Florida en bij galerie Camera Oscura in Madrid.