Bigindicator

Artist Talk: Work by Marianne Flotron, in discussion with Philippe Pirotte

Event  |  Reviews  |  Comments
20120830161640-work-stilla-585x330
© Courtesy of the Artist and Witte de With Center for Contemporary Art
Artist Talk: Work by Marianne Flotron, in discussion with Philippe Pirotte
Curated by: Philippe Pirotte

Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
NL
October 6th, 2012 5:00 PM - 6:00 PM

QUICK FACTS
EVENT TYPE:  
Artist talk
WEBSITE:  
http://www.wdw.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside areas listed)
EMAIL:  
office@wdw.nl
PHONE:  
+31 (0)10 4110144
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-6; closed Mon and during installation
TAGS:  
Talk

DESCRIPTION

Marianne Flotron talks to Philippe Pirotte and other guests about how she used methods of Agusto Boal’s participatory Theatre of the Oppressed in a Dutch insurance company, in order to expose the unconscious mimetic moulding of the employees into the economic goals of the company.

This talk is presented as part of the group exhibition Surplus Authors.

About Surplus Authors

Outside of personal romance, collaboration is perhaps the most elemental form of politics—just consider how the term plays a hand in issues as basic as “two heads are better than one” and as large as international alliances. To crack open this power relation, Surplus Authors looks at a group of artists whose work traces and delineates several fault lines inherent in the act of collaboration from (art) historical and social indebtedness, to trust, generosity, incentives, antagonism, and even cooption. Without laying claim to any illustrative narratives, Surplus Authors presents itself during a growing urge and call for institutions to work together as a promised means to alleviate the reasons for austerity. As a possible retort, Surplus Authors begs the question: Is collaboration an end in and of itself, or is it a tenuous and unfolding process in which psychological, intellectual, and political dynamics are contested and reconstituted?

About Prompts & Triggers

While talk is thick these days about crisis, be they economical, ecological, cultural, or even spiritual, a larger question looms: how and where to situate value, especially in a context as diverse as the European continent?  Already riddled with moving-target projections and contradictory positions—such as the game of keeping a rising China or a potent Turkey at bay, while attempting to capitalize on them at the same time, or the conscious and subconscious anxieties produced when personal religiosity is expected to be surrendered in favor of a secular public body— it would seem that different and differing interests are not easily encompassed in neat packages. Prompts & Triggers is a series of propositions by artists who call attention to certain conditions, which spur social anxieties—and in so doing, ponder if such defense mechanisms actually betray underlying divides which must be first unpacked and examined.


Marianne Flotron in gesprek met Philippe Pirotte en andere gasten over de door haar gebruikte methodes van Agusto Boals Theatre of the Oppressed in een Nederlandse verzekerings-maatschappij, met het doel de onbewuste aansporing bloot te leggen van de werknemers om zich te schikken naar de economische doelen van het bedrijf.

Dit gesprek wordt gepresenteerd in het kader van de groepstentoonstelling Surplus Authors.

Over 
Als onderdeel van Prompts & Triggers presenteert Witte de With Center for Contemporary ArtSurplus Authors, een groepstentoonstelling die de psychologische, intellectuele en politieke dynamiek van samenwerking verkent. De menselijke neiging om zich tot anderen te verhouden maakt samenwerking wellicht de meest elementaire vorm van politiek. Dit wordt alleen al aangetoond door het hoge aantal samenwerkingsverbanden waarop onze internationale betrekkingen grotendeels zijn gebaseerd. Om inzicht te krijgen in deze vaak op macht gebaseerde relaties, brengt Surplus Authors meerdere kunstenaars bij elkaar, wiens getoonde werken de onderbelichte kanten van samenwerking blootleggen, zoals (kunst)historische en sociale schatplichtigheid, vertrouwen, vrijgevigheid, stimulatie, tegenstreving, of zelfs annexatie. Zonder specifieke situaties te schetsen, positioneertSurplus Authors zich tegen de achtergrond van de toename in samenwerking tussen instituten, als de beloofde manier om de  huidige economische en politieke situatie te verlichten. Als mogelijk alternatief brengt Surplus Authors een andere kwestie voor het voetlicht: is samenwerking een doel op zich, of is het een subtiel en voortdurend proces waarin psychologische, intellectuele en politieke ontwikkelingen worden aangevochten en hersteld?

Over Prompts & Triggers

Ten tijde van de huidige en alomtegenwoordige crisis, al dan niet economisch, ecologisch, cultureel of spiritueel van aard, is het belangrijk om onszelf af te vragen waar we waarde aan kunnen en willen toekennen – vooral in een context die zo divers is als die van het Europese continent.

Terwijl er telkens verschillende, tegenstrijdige posities worden ingenomen op het wereldtoneel, lijkt het erop dat uiteenlopende belangen niet eenduidig te vatten zijn. De pogingen om het opkomende China en een sterk Turkije op afstand te houden en tegelijkertijd van hun economische groei te profiteren, zijn hier een voorbeeld van. Een andere ontwikkeling is de bewuste of onbewuste angst voor de toenemende verwachting om persoonlijke religie te onderwerpen aan de geseculariseerde samenleving. Prompts & Triggers is een reeks kunstprojecten die aandacht vragen voor dergelijke ontwikkelingen die aan kunnen zetten tot maatschappelijke onrust. Op die manier wordt er onderzocht  of deze verdedigingsmechanismen wijzen op onderliggende verschillen, die eerst ontleed en onderzocht dienen te worden.