Bigindicator

Prompts & Triggers: Surplus Authors

Event  |  Reviews  |  Comments
20120809190326-jalal-toufic-565x330
How to Read an Image/Text Past a Surpassing Disaster?, 2010 © Courtesy of the artist
20120930153117-cafe_presspage1-412x330_1_
Michael Blum and Damir Niksic, still from Oriental Dream, video, 7 mn 30, 2010. Courtesy of the artists.1
Prompts & Triggers: Surplus Authors

Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
NL
September 6th, 2012 - January 6th, 2013
Opening: September 5th, 2012 5:00 PM - 11:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.wdw.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside areas listed)
EMAIL:  
office@wdw.nl
PHONE:  
+31 (0)10 4110144
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-6; closed Mon and during installation
TAGS:  
sculpture, performance, video-art, installation, digital
COST:  
€5,-

DESCRIPTION

Outside of personal romance, collaboration is perhaps the most elemental form of politics—just consider how the term plays a hand in ideas as basic as “two heads are better than one” as well as in issues as large as international alliances. To crack open this power relation Surplus Authors looks at a group of artists whose work traces and delineates several fault lines inherent in the act of collaboration from (art) historical and social indebtedness, to trust, generosity, incentives, antagonism, and even cooption.  Without laying claim to any illustrative narratives, Surplus Authors presents itself at a time of a growing call for institutions to work together as a promised means to alleviate the reasons for austerity.

As a possible retort,  Surplus Authors begs another question: is collaboration an end in and of itself, or is it a tenuous and unfolding process in which psychological, intellectual, and political dynamics are contested and reconstituted?

Surplus Authors is curated by Defne Ayas together with Philippe Pirotte.

The opening will be jointly hosted with TENT, who is opening the show Between The Map and The Territory on the same day, from 8 pm to midnight. This group show presents new works by Bik Van der Pol, Karin Hueber, Maaike Gouwenberg & Joris Lindhout, Anna Okrasko, Elian Somers and Emily Whitebread. The show is on view until 4 November 2012 and is curated by Mariette Dölle.

About Prompts & Triggers

While talk is thick these days about crisis, be it economical, ecological, cultural, or even spiritual, a larger question looms: how and where to situate value, especially in a context as diverse as the European continent?  Already riddled with moving-target projections and contradictory positions—such as the game of keeping a rising China or a potent Turkey at bay, while attempting to capitalize on them at the same time, or the conscious and subconscious anxieties produced when personal religiosity is expected to be surrendered in favor of a secular public body— it would seem that different and differing interests are not easily encompassed in neat packages. Prompts & Triggers is a series of propositions by artists who call attention to certain conditions which spur social anxieties—and in doing so, ponder if such defense mechanisms actually betray underlying divides which must be first unpacked and examined.

Meriç Algün Ringborg’s Prompts & Triggers: Line no. 2 (Holy Bible), which was on view at Witte de With from 26 April – 17 June 2012, transformed the Bible itself into an inescapable datum.   From 28 June– 19 August 2012, Qiu Zhijie’s Blueprints mapped complex and anachronistic universes in which various histories of thought were enmeshed so as to question cultural origin myths, and related assumptions, and expectations. On 5 September, 2012, Prompts & Triggers looks with a group of artists at several fault lines inherent in the act of collaboration from (art) historical and social indebtedness, to trust, generosity, incentivism, antagonism, and even co-option, while begging the question: is collaboration- a term that plays a hand in issues as large as international alliances- an end in and of itself, or is it a tenuous and unfolding process in which psychological, intellectual, and political dynamics are contested and reconstituted.


De menselijke neiging om zich tot anderen te verhouden maakt samenwerking wellicht de meest elementaire vorm van politiek. Dit wordt alleen al aangetoond door het hoge aantal samenwerkingsverbanden waarop onze internationale betrekkingen grotendeels zijn gebaseerd. Om inzicht te krijgen in deze vaak op macht gebaseerde relaties, brengt Surplus Authors meerdere kunstenaars bij elkaar, wiens getoonde werken een aantal breuklijnen volgen die de onderbelichte kanten van samenwerking blootleggen, zoals (kunst)geschiedkundige en sociale tekortkomingen, vertrouwen, vrijgevigheid, stimulatie, antagonisme en coöptatie.

Zonder specifieke situaties te schetsen, positioneert Surplus Authors zich tegen de achtergrond van de toename in samenwerking tussen instituten, als de beloofde manier om de  huidige economische en politieke situatie te verlichten.

Als mogelijk alternatief brengt Surplus Authors een andere kwestie voor het voetlicht: is samenwerking een doel op zich, of is het een langdurig en onduidelijk proces waarin psychologische, intellectuele en politieke ontwikkelingen worden aangevochten en hersteld?

Surplus Authors is samengesteld door Defne Ayas, in samenwerking met Philippe Pirotte.

Dezelfde avond opent TENT de tentoonstelling Between The Map and The Territory, van 20 tot 24 uur. Deze presenteert nieuw werk van Bik Van der Pol, Karin Hueber, Maaike Gouwenberg & Joris Lindhout, Anna Okrasko, Elian Somers en Emily Whitebread. De tentoonstelling loopt t/m 4 november 2012 en is samengesteld door Mariette Dölle

Over Prompts & Triggers

Ten tijde van de huidige en alomtegenwoordige crisis, al dan niet economisch, ecologisch, cultureel of spiritueel van aard, is het belangrijk om onszelf af te vragen waar we waarde aan kunnen en willen toekennen – vooral in een context die zo divers is als die van het Europese continent.

Terwijl er telkens verschillende, tegenstrijdige posities worden ingenomen op het wereldtoneel, lijkt het erop dat uiteenlopende belangen niet eenduidig te vatten zijn. De pogingen om het opkomende China en een sterk Turkije op afstand te houden en tegelijkertijd van hun economische groei te profiteren, zijn hier een voorbeeld van. Een andere ontwikkeling is de bewuste of onbewuste angst voor de toenemende verwachting om persoonlijke religie te onderwerpen aan de geseculariseerde samenleving.

Prompts & Triggers is een reeks kunstprojecten die aandacht vragen voor dergelijke ontwikkelingen die aan kunnen zetten tot maatschappelijke onrust. Op die manier wordt er onderzocht  of deze verdedigingsmechanismen wijzen op onderliggende verschillen, die eerst ontleed en onderzocht dienen te worden.

Meriç Algün Ringborgs Prompts & Triggers: Line no. 2 (Holy Bible), te zien bij Witte de With van 26 april tot 17 juni 2012, transformeert de Bijbel tot een onontkoombare horizontale lijn. Van 28 juni tot 19 augustus 2012 bracht Qiu Zhijies tentoonstelling Blueprints ingewikkelde en anachronistische universums in kaart, waarin verschillende ideeëngeschiedenissen verweven werden om zo culturele oorsprongsmythen en gerelateerde aannames en verwachtingen te onderzoeken.

Op 5 september 2012 kijkt Prompts & Triggers: Surplus Authors naar een groep kunstenaars wiens getoonde werken een aantal breuklijnen volgen die de onderbelichte kanten van samenwerking blootleggen, zoals (kunst)geschiedkundige en sociale tekortkomingen, vertrouwen, vrijgevigheid, stimulatie, antagonisme en coöptatie. Tegelijkertijd wordt er een andere kwestie voor het voetlicht gebracht: is samenwerking een doel op zich, of is het een langdurig en onduidelijk proces waarin psychologische, intellectuele en politieke ontwikkelingen worden aangevochten en hersteld?