Bigindicator

The Lure of the Falcory

Event  |  Reviews  |  Comments
20120808172755-rp-p-ob-936
© Courtesy of Rijksmuseum Amsterdam
The Lure of the Falcory

Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam
Netherlands
August 7th, 2012 - November 19th, 2012

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.rijksmuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
PHONE:  
+31 (0)20 6747000
OPEN HOURS:  
Sun-Sat 9-5
TAGS:  
prints

DESCRIPTION

The Rijksmuseum exhibits prints in celebration of UNESCO recognition UNESCO, part of the United Nations, recently recognised the traditional art of falconry as intangible cultural heritage. In celebration, the Rijksmuseum will present around thirty 15th, 16th and 17th century prints depicting the prestigious activity of falconry from its collection. The prints, including scenes by the Master of the Amsterdam Cabinet, Lucas van Leyden, Hendrick Goltzius and Hans Burgkmair the elder, demonstrate just how rich the tradition of falconry is, as well as the ability of falconers to capture the imagination.

In medieval Europe, falconry was an activity reserved for royalty and nobility and came to be a form of entertainment intertwined with a genteel, courtly lifestyle. In European courts a remarkably large number of falconers, who trained and cared for the birds, were from the Netherlands. For centuries, the village of Valkenswaard, located in the Kempen region of the province of Noord-Brabant, and situated along the migration route of the peregrine falcon, was a key supplier of birds and falconers. In the prints, the falconers are often depicted as courtly lovers, noble saints or vain libertines. The prints will be displayed among several historical artefacts relating to falconry from the private collections of falconers.

‘The lure of falconry’ will be on display from 7 August to 19 November 2012 in the Philips Wing of the Rijksmuseum.


UNESCO, onderdeel van de Verenigde Naties, heeft onlangs de traditionele jacht met roofvogels erkend als wereldwijd cultureel erfgoed. Reden voor een presentatie van een dertigtal 15de, 16de en 17de -eeuwse prenten uit de Rijksmuseumcollectie over de prestigieuze valkenjacht. Voorstellingen van o.a. de Meester van het Amsterdams kabinet, Lucas van Leyden, Hendrick Goltzius en Hans Burgkmair de oudere laten zien hoe rijk de traditie van de valkerij is en hoezeer valkeniers tot de verbeelding spraken.

 In het middeleeuwse Europa was de valkenjacht voorbehouden aan vorsten en edelen. Het werd een vorm van vermaak, verweven met het adellijke, hoofse leven. Het africhten en verzorgen van de vogels werd overgelaten aan valkeniers. Opvallend veel van die valkeniers aan Europese hoven waren afkomstig uit Nederland. Het dorp Valkenswaard in de Brabantse Kempen, op de trekroute van de slechtvalk, was eeuwenlang een belangrijke leverancier van vogels en valkeniers. In de ruim dertig tentoongestelde prenten treden jagers met valken veelal op als hoofse minnaars, adellijke heiligen en ijdele losbollen. De presentatie wordt omlijst door enkele historische voorwerpen van de valkerij uit privécollecties van valkeniers.

De verlokkingen van de valkerij is te zien van 7 augustus tot 19 november 2012 in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum.

Met dank aan het Nationaal Overleg Valkerij Organisaties (NOVO) en het Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard.