Bigindicator

(Im)possible Worlds

Event  |  Reviews  |  Comments
20120808171848-phpthumb_generated_thumbnail
))))) repetition at my distance © Courtesy of the Artist and Netherlands Media Art Institute - Montevideo/Time Based Arts
(Im)possible Worlds

Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
Netherlands
August 23rd, 2012 - September 30th, 2012
Opening: August 23rd, 2012 6:30 PM - 11:30 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nimk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@nimk.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 6237101
OPEN HOURS:  
Closed
TAGS:  
installation

DESCRIPTION

FIBER, the Amsterdam based audiovisual network festival, has been invited by the Netherlands Media Art Institute (NIMk) to curate an exhibition that reflects current artistic developments within their network of up-and-coming audiovisual artists and designers. The exhibition (Im)possible Worlds will run from August 23rd until September 28th at Platform 2.

On Thursday evening, August 23rd, (Im)possible Worlds will open with a full programme that consists of a real-time sculpture performance with surround sound (Integration.04) by Dieter Vandoren and an ambient music set played on two Nintendo DS’s by AuxPulse. FIBER DJ’s Dubberdink and Fafi Fabi will conclude the night with some deep electronic sounds.

The five installations in (Im)possible Worlds blend the physical real with the virtual nature of the computerized world, resulting in new realities that might be perceived as material, but remain intangible. In the case of moving images, the apparatus acts as a mediator between the (im)possible worlds displayed and the tactile and emotional experiences they invoke in the audience. Using computer systems, the interdisciplinary artists construct audiovisual and material representations of light, sound, movement and space that allow the experience of alternative notions of reality.

With the on-going meta-art project Databooth by Sietse van der Meer (FIBER) and Heinze Havinga (Left Foot Media) FIBER also presents these works in the virtual domain. Real-time data from the artworks is harvested and shared as open datasets on COSM, making this the first exhibition with its own API. Developers are free to use this input to create new works of art.

Another way new media artists can unleash their creativity is by developing artistic applications. Artists like Rutger Muller and Peter Kirn have therefore been invited to curate an App-gallery with artistic tools that are just a touch away.

NIMk and FIBER invite everyone to join us at the opening of (Im)possible Worlds to explore the installations, meet the artists and enjoy the performances at the wonderful building that houses the NIMk (for now).

Opening
Date: Thursday, August 23rd
Location: Platform 2 at the Netherlands Media Art Institute (second floor)
Address: Keizersgracht 264, Amsterdam
Time: 18:30 - 23:30

Programme
Integration.04 – Dieter Vandoren, Realtime sculpture in space, light and sound, 2012
AuxPulse, Ambient and IDM liveset on two Nintendo DS’s
Q&A with artists
Music by FIBER: Dubberdink (DJ) & Fafi Fabi (DJ)

Exhibition (works on display)
SCHWARMNicolas Andreas Fischer, Generative software process, 2012, Dimensions variable
))))) repetition at my distanceGabey Tjon A Tham, Kinetic/light/sound installation, 2012
Sound Of SignalsLeon Lubberdink & Robin Koek, Six-channel interactive sound sculpture, 2012
PLPLPL.PL PT.9: (Lost presence) - Matthias Oostrik, Interactive installation, 2012
Virtual GrowthLieven van Velthoven, Interactive projection mapping installation, 2010
DataboothSietse van der Meer (FIBER) & Heinze Havinga (Left Foot Media), Data/art project, ongoing.


Het Amsterdamse audiovisuele netwerk festival FIBER is door het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) uitgenodigd om een tentoonstelling samen te stellen die de laatste artistieke ontwikkelingen representeert binnen hun netwerk van opkomende kunstenaars en ontwerpers. De tentoonstelling (Im)possible Worlds wordt van 23 augustus tot 28 september gepresenteerd op Platform 2. Op donderdagavond 23 augustus wordt (Im)possible Worlds geopend met een programma bestaande uit een real-time sculpturale performance met surround sound (Integration.04) van Dieter Vandoren en een live ambient set gespeeld op twee Nintendo DS'en door AuxPulse. Afsluitend zullen de FIBER DJ’s Dubberdink en Fafi Fabi het evenement van muziek voorzien.

(Im)possible Worlds bestaat uit een vijftal installaties die de realiteit van de materiële wereld doen samensmelten met de virtuele aard van de digitaal gegenereerde omgeving. Dit resulteert in nieuwe realiteiten die tastbaarheid kunnen suggereren, maar immaterieel blijven. Voor het bewegende beeld vervult de apparatuur de rol van intermediair die staat tussen de '(im)possible worlds' die worden gepresenteerd en de tastbare en emotionele reacties die ze oproepen bij het publiek.

Met behulp van computersystemen geven de kunstenaars in (Im)possible Worlds door middel van audiovisuele en materiële representaties van licht, geluid, beweging en ruimte vorm aan een alternatieve beleving van de werkelijkheid. Met het doorlopende meta-kunst project Databooth presenteren Sietse van der Meer (FIBER) en Heinze Havinga (Left Foot Media) de kunstwerken ook in het virtuele domein. Real-time data wordt uit de werken gehaald en vervolgens via COSM aangeboden als open datasets. (Im)possible Worlds is daardoor de eerste expositie met een eigen API. Ontwikkelaars kunnen deze input gebruiken voor het maken van nieuwe werken.

Een andere manier waarop de nieuwe media kunstenaar zijn creativiteit kwijt kan, is in de vorm van het ontwikkelen van artistieke applicaties. Kunstenaars als Rutger Muller en Peter Kirn (en anderen) zijn daarom uitgenodigd om een App-galerie samen te stellen met artistieke tools. NIMk en FIBER nodigen iedereen uit om de opening van (Im)possible Worlds bij te wonen, te genieten van de optredens en de kunstenaars te ontmoeten in het geweldige pand van het NIMk (nu het nog kan).

Opening
Datum: Donderdag 23 augustus
Locatie: Platform 2 bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst (2e verdieping) (NIMk)
Adres: Keizersgracht 264, Amsterdam
Tijdstip: 18:30 - 23:30

Programma
Integration.04
Dieter Vandoren, Realtime sculptuur in de ruimte, licht en geluid, 2012

AuxPulse, Ambient en IDM liveset op twee Nintendo DS’en
Q&A met de kunstenaars
Muziek van FIBER DJ’s: Dubberdink & Fafi Fabi

Tentoonstelling (tentoongestelde werken)
SCHWARMNicolas Andreas Fischer, Generatief software proces, 2012
))))) repetition at my distanceGabey Tjon A Tham, Kinetisch/licht/geluid installatie, 2012
Sound Of SignalsLeon Lubberdink & Robin Koek, 6-kanalen interactieve geluidssculptuur, 2012
PLPLPL.PL PT.9: (Lost presence) - Matthias Oostrik, Interactieve installatie, 2012
Virtual GrowthLieven van Velthoven, Interactieve projectie mapping installatie, 2010
DataboothSietse van der Meer (FIBER) & Heinze Havinga (Left Foot Media), Data/kunst project, doorlopend