Bigindicator

Multidisciplinaire manifestatie / Multidisciplinary manifestation

Event  |  Reviews  |  Comments
20120712093308-invitation
© Courtesy of the Artist and West Den Haag
Multidisciplinaire manifestatie / Multidisciplinary manifestation

Grote Kerk Den Haag
Rond de Grote Kerk 12
2513 AM Den Haag
Netherlands
July 21st, 2012 - August 17th, 2012
Opening: July 21st, 2012 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.volkspaleis.org/
NEIGHBORHOOD:  
the Hague
PHONE:  
070.392 53 59
TAGS:  
installation, video-art

DESCRIPTION

Multidisciplinary manifestation in Grote Kerk Den Haag 21 July until 17 August 2012 with Julian Rosefeldt (DE), ROLU (USA), Maartje Wortel (NL), Jörg Heiser (DE) en Santa Cruz (NL).

From 21 July until 17 August 2012, the Grote Kerk (Main Church) in Den Haag will be renamed the Volkspaleis (People’s Palace). West will organize a multidisciplinary project for a wide audience offering the monumental video installation Asylum by visual artist Julian Rosefeldt, seating units by design atelier ROLU, spoken essays by the writer Maartje Wortel and a concert by the band Santa Cruz.

Julian Rosefeldt (1965, DE) can be regarded as one the most important video artists on an international level. His work has been included in numerous collections and is frequently shown in renowned museums, all over the world. At Volkspaleis in the Grote Kerk and at West, Rosefeldt’s work will be displayed for the first time in the Netherlands.

Rosefeldt’s video installation Asylum in the Grote Kerk consists of a life-sized labyrinth, containing nine screens. Asylum is an installation made by 120 inexperienced actors, mainly asylum seekers. Rosefeldt combines analytic, sober thoughts about the power of the media, with an artistic view. Vacuuming Muslim women in a field full of cactuses, a group of Asian cooks doing useless work in the alienating environment of a monkey enclosure, and newspaper boys who try to keep order in their piles of paper in vain.

In those nine contemporary‘tableaux vivants’, a deliberate politically incorrect study is carried out about the fear for foreigners, and in turn the yearning for the exotic. The scenes are confronting and cause the visitor to reflect about prejudices and relations with other groups in the population. At West, on the Groenewegje, the complete Trilogy of Failure will be shown. The three ‘multi-screen’ films — The Perfectionist, Stunned Man and The Soundmaker — display universal themes, such as the absurdity of life and human obsessions. Time and again, the protagonist makes attempts to escape from standards, rituals and everyday habits, but all in vain. This provides poetic, slapstick-like situations with a cinematic back- ground.

The American cooperative ROLU (USA), set up by Matt Olson and Mike Brady, focuses on designing installations, modern city sceneries and furniture.For Volkspaleis, ROLU will create a new object that is in response to the location: the Grote Kerk. ROLU specializes in the broadening of experiences and wants to take the visitors out of their comfort zone; using their ‘lost and found designs’, they cause a wavering between the parameters of design and art, and high and low culture.

Maartje Wortel (1982, NL) studied Image & Language at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. She has published short stories in literary magazines such as Passionate Magazine, De Brakke Hond and De Gids. Maartje Wortel made her debut in 2009 with a collection of stories called Dit is jouw huis (This is your house) at the publisher De Bezige Bij, and with this collection she won the Anton Wachterprijs, a price for the best prose debut. In 2011, her first novel was published: Half Mens (Half a human being). West has asked Maartje Wortel to write new stories, especially for Volkspaleis. Wortel’s autonomous stories will be available on MP3-players during the manifestation. The visitor can make his or her own choice in how to combine the four elements: the architecture of the church, ROLU’s interior sculptures, Rosefeld’s video installation and Maartje Wortel’s stories.

The music by Santa Cruz (NL) is characterized as the sinister successor of ‘rock legend’ Orange Sunshine. Both bands appeared on the Motorwolf label and they form an integral part of Den Haag underground music scene. During the opening on Saturday 21 July at 5 p.m., the band Santa Cruz will provide an ‘un- plugged’ performance, in which a metal-mantra will be combined with elements of gospel and trance.
A modern devotional mass and likewise performance, which forms a perfect match with Rosefeldt’s video installation Asylum.

Jörg Heiser (1968, DE) is co-editor of frieze magazine, co-publisher of the magazine frieze d/e, writes for the Süddeutsche Zeitung and is a frequent contributor to art catalogues and publications. Heiser introduced the neologism ‘super-hybridity’ with a themed issue of frieze magazine (No. 133, September 2010), as a term for the process of accelerating the amalgamation of sources and contexts that feed into artistic production, to an extent that they are atomized and transformed into the seed of the next idea. A new essay on this topic will be published in the context of Volkspaleis.

During Volkspaleis, a discourse about relevant, topical issues will be brought forth, and extra additional activities will be organized. A series of readings and a discussion will be held in September. A new publication will accompany the manifestation and exhibition in West.


Van 21 juli t/m 17 augustus 2012 wordt de Grote Kerk in Den Haag omgedoopt tot Volkspaleis.

West organiseert een multidisciplinair project voor een breed publiek met de monumentale videoinstallatie Asylum van kunstenaar Julian Rosefeldt, zitelementen van het ontwerpatelier ROLU, gesproken essays van de schrijver Maartje Wortel en een concert van de Haagse formatie Santa Cruz.

Julian Rosefeldt (1965, DE) kan worden beschouwd als een van de belangrijkste videokunstenaars op internationaal gebied. Zijn werk is opgenomen in talloze collecties en is regelmatig te zien in gerenomeerde musea over de hele wereld. Het werk van Rosefeldt is voor het eerst in Nederland te zien, tijdens Volkspaleis in de Grote Kerk en bij West.

De video-installatie Asylum van Rosefeldt in de Grote Kerk bestaat uit een levensgroot labyrint van negen schermen. Asylum is een installatie die is gemaakt met 120 onervaren acteurs, voornamelijk asielzoekers. Rosefeldt combineert analytisch, nuchter denken over de kracht van de media met een artistieke visie. Stofzuigende moslimvrouwen in een veld vol met cactussen, een groep Aziatische koks die zinloos werk verrichten in de vervreemdende omgeving van een apenverblijf en krantenjongens die tevergeefs orde proberen te houden in hun stapels papier. In negen hedendaagse ‘tableaux vivants’ wordt een opzettelijk politiek incorrecte studie gedaan naar de angst voor vreemdelingen en tegelijkertijd het verlangen naar het exotische. De scènes zijn confronterend en laten de bezoeker nadenken over vooroordelen en relaties met andere bevolkingsgroepen.

Bij West, aan het Groenewegje, wordt de complete Trilogy of Failure getoond. De drie ‘multi-screen’ films The Perfectionist, Stunned Man en The Soundmaker laten universele thema’s zien, zoals de absurditeit van het leven en menselijke obsessies. Telkens doet de protagonist tevergeefs pogingen om te ontsnappen aan normen, rituelen en alledaagse gewoontes. Dit levert poëtische, slapstick-achtige situaties op in een filmisch decor.

Het Amerikaanse collectief ROLU (USA), opgericht door Matt Olson en Mike Brady, richt zich op ontwerpen van installaties, moderne stadslandschappen en meubels. ROLU ontwikkelt voor Volkspaleis een nieuw object dat reflecteert op de locatie, de Grote Kerk. ROLU is gespecialiseerd in het verbreden van ervaringen en wil bezoekers uit hun comfortzone halen; met hun ‘gevonden ontwerpen’ brengen zij de parameters van design en kunst en hoge en lage cultuur aan het wankelen.

Maartje Wortel (1982, NL) volgde de opleiding Beeld & Taal aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Ze publiceerde korte verhalen in literaire tijdschriften zoals Passionate Magazine, De Brakke Hond en De Gids. Wortel debuteerde in 2009 met de verhalenbundel Dit is jouw huis bij De Bezige Bij en won daarmee de Anton Wachterprijs. In 2011 verscheen haar eerste roman Half Mens.

West heeft aan Maartje Wortel gevraagd om speciaal voor Volkspaleis nieuwe verhalen te schrijven. De autonome verhalen van Wortel zijn tijdens de manifestatie op MP3-spelers beschikbaar. De bezoeker kan zelf kiezen hoe hij of zij de vier elementen — de architectuur van de kerk, de interieur-sculpturen van ROLU, de video-installatie van Rosefeld en de verhalen van Wortel — combineert.

De muziek van Santa Cruz (NL) wordt de sinistere opvolger van ‘rock legend’ Orange Sunshine genoemd. Beiden bands verschenen op het label Motorwolf en zijn niet weg te denken uit de Haagse underground muziekscene. De Haagse formatie Santa Cruz geeft in de Grote Kerk een ‘unplugged’ performance, waarin een metal-mantra gecombineerd wordt met gospel en trance elementen. Een moderne godsdienstige mis en tevens performance, die naadloos aansluit op de video-installatie Asylum van Rosefeldt. Dit concert zal worden aangekondigd op de website en de Facebookpagina van West.

Jörg Heiser (1968, DE) is redacteur van het tijdschrift frieze, co-uitgever van het tijdschrift frieze d/e en schrijft daarnaast voor de Süddeutsche Zeitung en verschillende catalogi en publicaties. Heiser introduceerde het neologisme ‘super-hybridity’ in een themanummer van het tijdschrift frieze (nr. 133, september 2010), als een term voor het proces van het versnellen van de samensmelting van bronnen en contexten die artistieke productie voeden op zo’n manier dat ze vernevelen en het zaad vormen voor het volgende idee. Jörg Heiser zal een nieuw essay over dit onderwerp schrijven dat zal worden gepubliceerd in het kader van Volkspaleis.

Tijdens Volkspaleis wordt een discours over relevante actuele vraagstukken gegenereerd en zullen extra activiteiten worden georganiseerd (www.volkspaleis.org) In september zal, in deze context, een reeks lezingen en een discussie plaatsvinden.