Bigindicator

Impressionism: Sensation & Inspiration - Highlights from the Hermitage

Event  |  Reviews  |  Comments
20120608103032-img_pissarro
Place du Théâtre Français in Parijs [Place du Théâtre Français], 1898 Oil On Canvas 65,5 X 81,5 Cm © State Hermitage Museum St Petersburg
Impressionism: Sensation & Inspiration - Highlights from the Hermitage

Postbus 11675
1001 GR Amsterdam
Netherlands
June 16th, 2012 - January 27th, 2013
Opening: June 16th, 2012 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.hermitage.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
mail@hermitage.nl
PHONE:  
020-5308755
OPEN HOURS:  
Sun-Sat 10-5
TAGS:  
landscape

DESCRIPTION

From 16 June 2012 to 27 January 2013, the Hermitage Amsterdam will present Impressionism: Sensation & Inspiration: the world-famous Impressionist paintings from the vast collection of the State Hermitage Museum in St. Petersburg, in their artistic context. Masterpieces by pioneers like Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir and Alfred Sisley will be accompanied by the work of other influential French painters from the second half of the nineteenth century, such as Eugène Delacroix and Jean-Léon Gérôme. The exhibition will focus on contrasts between artistic movements. For instance, visitors will see and experience the sensational quality of Impressionism, the movement that heralded a new age. All the paintings, drawings, and sculptures will come from the collection of the St. Petersburg Hermitage. Seldom has such a rich survey of this period been on display in the Netherlands.

Sensation

Impressionism derives its name from Monet's painting Impression, soleil levant (1872); the name was first used mockingly by a journalist, but was soon adopted as a badge of pride. These artists rendered their fleeting impressions in vibrant colours for the pure pleasure of painting. They had no use for lofty ideas and worked in the open air under ever-changing light. The Impressionists brought a breath of fresh air to the stuffy art world of their day. Their subjects are easy to appreciate. Along with city scenes and landscapes, they often depicted the most charming aspects of everyday bourgeois life: Paris cafés and boulevards, seaside excursions, informal portraits, and rowing trips just outside town. The revolutionary ideas of this new generation clashed with the reigning academic tradition. Their colourful ‘impressions’ were seen as shocking and radical, and at first they were frequent targets of ridicule. Yet their radical approach to style, technique, and subject matter proved deeply inspiring to many artists. They ushered in a new perspective on reality, a new concept of beauty, a new era.

Inspiration

Impressionism began as a response to the classicism of the Paris Salon, an annual exhibition of officially selected art. The exponents of this style painted precisely as artists were expected to paint: carefully staged scenes with crisp outlines and an eye for detail. Their subjects were mythological, historical, or religious. The most prominent artists in the neo-classicist tradition were Alexandre Cabanel (Portrait of Countess Elizabeth Vorontsova-Dashkova, 1873) and Jean-Léon Gérôme (Sale of a Slave Girl in Rome [Slave Market in Ancient Rome], 1884). One of the best-known French Romantics is Eugène Delacroix (Lion Hunt in Morocco, 1854). Painters such as Théodore Rousseau (Landscape with a Ploughman, 1860-1865) and Charles-François Daubigny (Pool, 1858) represent the Barbizon School. They can be seen as forerunners of the Impressionists, because they painted their realistic landscapes in the open air.

The exhibition will deliberately place the Impressionists in the company of their predecessors, contemporaries, and successors, including both kindred spirits and competing movements. Favourites like Monet's Woman in the Garden and Renoir's Portrait of the Actress Jeanne Samary will be side by side with the work of Delacroix, Daubigny and Gérôme, as well as magnificent paintings by Paul Cézanne (The Smoker, c. 1890–1892) and Paul Gauguin (Woman with Fruit, 1893), who were inspired by Impressionism to develop wholly original, personal styles. In short, the Hermitage Amsterdam will offer a clear and fascinating overview of the many currents and controversies in the turbulent French art scene between 1850 and 1900.


De Vlaamse schilders Rubens, Van Dyck, Jordaens en vele andere Vlaamse meesters in de tentoonstelling Rubens, Van Dyck & Jordaens blijven nog tot en met 15 juni 2012 in de Hermitage. De geplande tentoonstelling over de Nabis-groep verschuift hierdoor naar 2013.

Vanwege de verlenging van de tentoonstelling Rubens, Van Dyck & Jordaens loopt het activiteitenprogramma ook door.

Impressionisme: sensatie & inspiratie

Favorieten uit de Hermitage

Van 16 juni 2012 tot en met 13 januari 2013 toont de Hermitage Amsterdam met Impressionisme: sensatie & inspiratie de wereldberoemde impressionisten uit de omvangrijke collectie van het Staatsmuseum de Hermitage St.-Petersburg in hun context. Topstukken van baanbrekers als Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir en Alfred Sisley zijn te zien samen met werk van andere invloedrijke Franse schilders uit de tweede helft van de negentiende eeuw als Eugène Delacroix en Jean-Léon Gérôme. Het contrast tussen de verschillende kunststromingen is een belangrijk aspect van de tentoonstelling. Zo wordt de ‘sensatie’ van het impressionisme zichtbaar en concreet; de stroming die een nieuw tijdperk zou inluiden. Alle schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken komen uit de collectie van de Hermitage St.-Petersburg. Een dergelijk veelzijdig overzicht uit deze periode is zelden in Nederland te zien.

Sensatie

Het impressionisme ontleent zijn naam aan Monets schilderij Impression, soleil levant uit 1872; de naam werd spottend gebruikt door een journalist maar groeide snel uit tot een geuzennaam. De impressionisten schilderden vluchtige impressies, puur voor het plezier van het schilderen, zonder ‘grootse gedachte’, met levendige kleuren, in de openlucht met steeds veranderend licht. Daarmee brachten zij vernieuwing in een starre kunstwereld. De onderwerpen zijn toegankelijk en naast stadsgezichten en landschappen zijn vaak de aantrekkelijke kanten van het alledaagse leven van de bourgeoisie weergegeven: de cafés en boulevards van Parijs, uitstapjes naar de kust, informele portretten en roeitochten net buiten de stad. De revolutionaire opvattingen van de vernieuwers druisten regelrecht in tegen de heersende academische traditie. De kleurrijke ‘impressies’ werden als schokkend en radicaal ervaren en in het begin belachelijk gemaakt. De breuk in stijl, techniek en thematiek bleek echter zeer inspirerend voor veel kunstenaars. Er ontstond een nieuwe kijk op de werkelijkheid, een nieuwe schoonheid, een nieuw tijdperk.

Inspiratie

Het impressionisme is destijds ontstaan als een reactie op het classicisme van de Parijse Salon, waar officieel geselecteerde kunst jaarlijks werd getoond. De vertegenwoordigers van deze stroming schilderden alles precies zoals ze geacht werden het te schilderen, geconstrueerde scènes, scherp omlijnd en met oog voor detail. Zij kozen mythologische, historische of religieuze onderwerpen. De belangrijkste kunstenaars van de (neo)classisistische tradities zijn Alexandre Cabanel (Portret van gravin Jelizaveta Vorontsova-Dasjkova, 1873) en Jean-Léon Gérôme (Verkoop van een slavin in Rome, 1884). Van de Franse romantici is Eugène Delacroix (Leeuwenjacht in Marokko, 1854) een van de bekendste. Schilders als Théodore Rousseau (Landschap met werkman, 1860–1865) en Charles-François Daubigny (De vijver, 1858) vertegenwoordigen de Barbizon-school. Zij zijn te zien als voorlopers van de impressionisten omdat zij hun realistische landschappen en plein air schilderden.

De tentoonstelling plaatst de impressionisten bewust tussen voorlopers, tijdgenoten en navolgers, tussen geestverwanten en tegenstanders. Favorieten als Dame in de tuin van Monet en Portret van de actrice Jeanne Samary van Renoir hangen straks naast werk van Delacroix, Daubigny en Gérôme. En naast magnifieke werken van Paul Cézanne (De roker ca. 1890–1892) en Paul Gauguin (Vrouw met fruit, 1893) die geïnspireerd door het impressionisme tot een volstrekt eigen stijl kwamen. Zo is de tijdgeest met alle controverses in het uiterst bewogen artistieke klimaat in Frankrijk tussen circa 1850 en 1900 overzichtelijk en sprekend verbeeld.