Bigindicator

Olympic Impact

Event  |  Reviews  |  Comments
20120606162014-fol
Floating Olympic Lanes by Dowling Jones and Stone, seen on dezeen.com © Courtesy of ARCAM - Amsterdam Centre for Architecture
Olympic Impact

Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
Netherlands
June 16th, 2012 - August 18th, 2012
Opening: June 15th, 2012 3:15 PM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.arcam.nl
NEIGHBORHOOD:  
the Dykes
EMAIL:  
arcam@arcam.nl
PHONE:  
020 620 48 78
OPEN HOURS:  
Tuesday to Saturday, from 1 to 5 PM

DESCRIPTION

The summer of 2012. That’s the European Football Championship, Wimbledon, the Tour de France and the Olympic Games. The London Games in particular will attract a great deal of attention in the Netherlands because the possibility of the 2028 Games being held here is currently the subject of much debate.

This debate is focussed primarily on the decreasing public support, the competition between the host cities Amsterdam and Rotterdam as to which city might lend its name to the event and, most recently, the provision of information surrounding the assessment of the financial risks.

Such discussions are hugely fascinating. And there is the ongoing search for space for sport and events in the city. This spring, ARCAM is analysing the approach to the physical insertion of the Games in the Netherlands and is looking for directions in which this the world’s biggest event might develop in the run up to 2028. During the coming sporting summer, the results of this study will be presented in the exhibition ‘Olympic Impact’. This will include a report on the increasingly concrete proposals for accommodating the ‘Big 5’ (the five largest Olympic facilities), for the distribution of the sports events across the country and for the necessary infrastructure. In addition, Olympic future impressions will show ground breaking, even revolutionary, concepts for accommodating the Games.

Reasons enough for a vigorous debate about the way in which the Netherlands and the world might experience the Games in the coming decades.

The opening will take place on Friday 15 June 2012, at 17.15.

Prior to the opening, will organize a debate about the function of and space for sport in (future) metropolitan situations. (Location: ARCAM, start 15.00, subject to alteration).
 


De zomer van 2012. Dat is EK Voetbal, Wimbledon, Tour de France én Olympische Spelen. Vooral die Londense Spelen kunnen rekenen op grote belangstelling in Nederland omdat flink gedebatteerd en gepubliceerd wordt over een eventuele editie, hier, in 2028.
In discussies wordt vooral gefocust op afnemend draagvlak, op de strijd tussen de potentiële naamgevers Amsterdam en Rotterdam en, meest recent, op informatievoorziening rond de inschatting van de financiële risico’s.

Dergelijke discussies intrigeren enorm. En de zoektocht naar het ruimte geven aan sport en evenementen in de stad gaat voort. ARCAM analyseert dit voorjaar de aanpak voor het fysiek inpassen van eventuele Spelen in Nederland en zoekt naar richtingen waarin dit grootste evenement ter wereld in de aanloop naar 2028 mogelijk zou kunnen ontwikkelen. Tijdens de aankomende sportzomer worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in de expositie ‘Olympic Impact’. Hierin wordt verslag gedaan van de steeds concreter wordende voorstellen voor het accommoderen van de ‘Big 5’ (de vijf grootste Olympische accommodaties), voor de verdeling van de sporten over Nederland en voor de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast tonen Olympische toekomstimpressies innovatieve, zelfs revolutionaire, concepten voor het onderbrengen van de Spelen.
Genoeg aanleiding voor een flinke discussie over de manier waarop Nederland en de wereld de komende decennia de Spelen zouden kunnen beleven.

De opening vindt plaats op vrijdag 15 juni 2012, om 17.15 uur.
Voorafgaand aan de opening organiseert Stad Forum een debat over de functie van en ruimte voor sport in (toekomstige) hoogstedelijke situaties. (Locatie: ARCAM, aanvang 15.00 uur o.v.b.)

Meer activiteiten i.h.k.v. de Olympische Spelen
Op de PlantageZondag, 8 juli, gaan we met kinderen aan de slag met drijvend bouwen, zelfs met drijvend sporten. Binnenkort meer informatie. (Locatie: ARCAM, aanvang 10.30 uur o.v.b.)
Op maandagavond 9 juli 2012 geeft Kees Christiaanse (KCAP) een lezing over zijn ontwerp voor herontwikkeling van het Olympisch Park en de Lea Valley na de Olympische Spelen van London 2012. (Locatie: ARCAM, inloop 18.30 uur, start om 19.00 uur (tijd o.v.b.), entree 7,50 euro, studenten 5,00, graag aanmelding via arcam@arcam.nl ovv lezing Christiaanse) Binnenkort meer informatie.