Bigindicator

The Memories Are Present

Event  |  Reviews  |  Comments
20120608095842-grey_christoph-westermeier-barbarians-classics-2012
© Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)
The Memories Are Present

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
June 17th, 2012 - August 12th, 2012
Opening: June 16th, 2012 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)

DESCRIPTION

In collaboration with Artun Alaska Arasli, Pauline M'barek and Christoph Westermeier, the artists participating in ‘The Memories Are Present’, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam interrogates the objectives that determine institutional divisions and invites its visitors to do so as well. The exhibition questions the rationales motivating the categorization of objects as art or ethnography and the old opposition between barbarian and classic.

A central aspect of this exhibition is the interest in the institutional accumulation of objects, the categorization and display of them, and the objectives related to that. The artists engage with display strategies linked to anthropological institutions, such as the diorama and the practical devices used for the presentation of photographs, masks or statures. In M’barek’s work African objects and the evaluation of them play the central role. Arasli takes the personal environment in consumer society as a point of departure and explores it in a quasi-anthropological way. Through his work he also interrogates the effect that the art institution has on the perception of objects displayed in exhibitions. Westermeier’s Barbarians & Classics (2012) installation references the structure of ‘The Family of Man’ exhibition curated by Edward Steichen for the MoMA in 1955 and re-uses it as a setting for a series of new photographic collages made by Westermeier.

Arasli, M’barek and Westermeier share an investigative attitude and an interest in the exhibition space as a place for visual discourse. ‘The Memories Are Present’ can be seen as a staged argument against clear-cut intuitional divisions between art, ethnography or documentation. At the same time, it is a critique on the mind-sets that informed such divisions, among them a way of thinking in terms of ‘us versus them’, instead of ‘us and them’. This attitude towards difference is also addressed in the ‘Really Exotic?’ video programme which, like ‘The Memories Are Present’, takes place in the framework of Project ‘1975’, SMBA’s two-year programme of exhibitions and events.


Samen met Artun Alaska Arasli, Pauline M'barek en Christoph Westermeier, onderzoekt ‘The Memories Are Present’ de motieven die schuilgaan achter institutionele classificaties en nodigt daarbij de bezoekers uit hetzelfde te doen. De tentoonstelling bevraagt de basisprincipes van het onderscheid tussen kunstobjecten en etnografische voorwerpen en traditionele tegenstellingen zoals de barbaar versus de klassieke.

Een centraal aspect van deze tentoonstelling is de interesse in het institutionele verzamelen, categoriseren en exposeren van objecten, en de doeleinden ervan. De kunstenaars becommentariëren tentoonstellingsstrategieën die verbonden zijn aan antropologische instituten, zoals bijvoorbeeld het diorama en mechanismen om foto’s, maskers en beelden te presenteren. In Pauline M’barek’s werken spelen Afrikaanse objecten en de wijzen waarop zulke objecten gewaardeerd worden een centrale rol. Arasli neemt de leefomgeving binnen de consumptiemaatschappij als uitgangspunt en analyseert deze op een quasi-antropologische manier. Met zijn werk richt hij ook de aandacht op de invloed die kunstinstellingen hebben op de perceptie van tentoongestelde objecten. Westermeiers installatie Barbarians & Classics (2012) verwijst naar de opstelling van de in 1955 door Edward Steichen samengestelde tentoonstelling ‘The Family of Man’ in het MoMA. Westermeier hergebruikt deze structuur om een serie door hem zelf gemaakte nieuwe fotocollages te presenteren.

Arasli, M’barek en Westermeier delen een onderzoekende houding en een interesse in de tentoonstelling als een ruimte voor een visueel discours. ‘The Memories Are Present’ kan gezien worden als een vorm van verzet tegen het strikte onderscheid tussen kunst, etnografie en documentatie. Het is een kritiek op het gedachtegoed achter deze verdeling, zoals het denken in termen als “wij tegenover zij” in plaats van “wij én zij”. Deze houding ten opzichte van (culturele en individuele) verschillen komt ook aan bod in het videoprogramma ‘Echt exotisch?’ dat net als ‘The Memories Are Present’ wordt georganiseerd in het kader van Project ‘1975’, een tweejarige programma van SMBA met tentoonstellingen en evenementen.