Bigindicator

Pure luxury on paper: the most beautiful Japanese surimono prints from private donations

Event  |  Reviews  |  Comments
20120512093435-geisha
© Courtesy of Rijksmuseum Amsterdam
Pure luxury on paper: the most beautiful Japanese surimono prints from private donations

Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam
Netherlands
May 8th, 2012 - July 9th, 2012

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.rijksmuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
PHONE:  
+31 (0)20 6747000
OPEN HOURS:  
Sun-Sat 9-5
TAGS:  
prints, japanese

DESCRIPTION

From 8 May, the Rijksmuseum will be exhibiting a selection of 30 works from two new donations of Japanese prints. Luxury, subtlety, technical perfection, expressiveness and, of course, beautiful Japanese women all feature prominently in these new collections, recently donated by two leading collectors.

Jan Willem Goslings (1943-2011) and his wife brought together an extraordinary collection of surimono prints. Printed on expensive paper with luxurious decorations in gold and silver, these prints were traditionally given as exclusive gifts to a select group of friends and relations, on special occasions such as the Japanese New Year. The Goslings were attracted to the prints by their technical perfection and fascination with 'an unfathomable world of subtlety and external beauty'. They have donated their collection of almost 400 pieces to the Rijksmuseum, along with a generous fund to ensure the collection's future expansion, the Goslings NieuwBeerta Fonds, a Rijksmuseum named fund. The acquisitions presentation showcases the highlights of their donation.

Collector H.C. Bos (1926-2007) had a penchant for classical depictions of luxuriously dressed Japanese women from the late 19th century. He also brought together a stunning collection of actors, portrayed on paper in characteristic poses and with vivid facial expressions. Clear colours and powerful compositions, many appearing remarkably freshly printed, set the tone. On his death, Mr Bos bequeathed 180 Japanese prints to the Rijksmuseum.


Vanaf 8 mei toont het Rijksmuseum een selectie van 30 werken uit twee nieuwe schenkingen op het gebied van Japanse prentkunst. Luxe, fijnzinnigheid, technische perfectie, expressiviteit én mooie Japanse vrouwen staan in de verworven collecties centraal, die recent aan het museum werden geschonken door twee grote verzamelaars.

Jan Willem Goslings (1943-2011) en zijn vrouw brachten een uitzonderlijke verzameling surimono prenten bijeen: prenten die op duur papier met luxueuze versieringen in goud en zilver werden gedrukt en als exclusief geschenk werden weggegeven aan een kleine groep vrienden en relaties. Dit gebeurde bij speciale gelegenheden zoals Japans nieuwjaar. Het was de technische perfectie en de fascinatie met 'een wereld van fijnzinnigheid en uiterlijke schoonheid die nooit geheel te doorgronden is' die de Goslings aantrokken in deze prenten. Zij schonken het Rijksmuseum hun collectie van bijna 400 stukken, aangevuld met een genereus fonds voor toekomstige uitbreiding van de verzameling, het Goslings NieuwBeerta Fonds, Fonds op Naam van het Rijksmuseum. De aanwinsten-presentatie toont hoogtepunten uit hun schenking.

Verzamelaar H.C. Bos (1926-2007) had een voorkeur voor klassieke afbeeldingen van luxueus geklede Japanse vrouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Tevens bracht hij een schitterende collectie portretten van acteurs bijeen, die in karakteristieke poses en met expressieve gezichtsuitdrukkingen op papier werden gezet. Heldere kleuren en krachtige composities, vaak nog opvallend fris van druk, voeren de boventoon. Bij zijn dood legateerde de heer Bos 180 Japanse prenten aan het Rijksmuseum.

Menno Fitski, conservator Aziatische Kunst: ‘Ik ben bijzonder blij met deze subtantiële schenkingen, die de collectie echt meer gestalte geven. Vooral de schenking Goslings heeft de surimono-collectie van het Rijksmuseum één van de meest toonaangevende wereldwijd gemaakt’.