Bigindicator

La Madre

Event  |  Reviews  |  Comments
20120511190550-film_stills_la_madre_1_c_petra_noordkamp
La Madre Film Stills © Petra Noordkamp
20120623090019-film_stills_la_madre_2_c_petra_noordkamp
film stills la madre 2 © Petra Noordkamp
20120623090108-film_stills_la_madre_3_c_petra_noordkamp
film stills la madre 3 © Petra Noordkamp
La Madre

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
June 29th, 2012 - September 2nd, 2012
Opening: June 29th, 2012 10:00 AM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
film, photography
COST:  
€ 8.50

DESCRIPTION

In the project La Madre, photographer and filmmaker Petra Noordkamp (1967) shows her most recent, not previously exhibited work. The impetus for La Madre was Noordkamp's short relationship in the mid-1990s with Emilio Quaroni, son of the well-known Italian architect and urban planner Ludovico Quaroni. After her contact with Emilio deteriorated, Noordkamp discovered in 2001 that Emilio had murdered his own mother in the same year. The violent story of Emilio and the matricide stayed with Noordkamp - for years she thought about doing something with it. The form of the project remained vague for a long time, until two paths unexpectedly converged. In 2009, Noordkamp visited Sicily for her photo project Cinecittà , and there she encountered the modernistic La Chiesa Madre. This extraordinary, white spherical church turned out to be a design by none other than Ludovico Quaroni, Emilio's father.

Noordkamp's fascination for Italian modernist architecture and her short romance with Emilio came together by chance. The church, located in the town of Gibellina which was devastated by an earthquake in 1968, provided the link to unite all involved: the ex-lover, the father who was also the architect of the church, the matricide and of course Noordkamp herself.


In the exhibition, the story slowly unfolds as small details become highlighted. Noordkamp's first short film will be shown: La Madre. In it, the filmmaker explores the rounded forms and use of materials in this extraordinary architecture. The church provides the visual background for the drama that has played out in the Quaroni family, accompanied by a voice-over written by Maria Barnas, telling Emilio's story. Noordkamp's aim in this film is mainly to show how the architectural perception of a building is coloured by an event that happened fifteen years ago.

Photos that Noordkamp made of the town of Gibellina and the church are also on display. Archive material of the laying of the church's cornerstone and design drawings of La Chiesa Madre will be exhibited as well. Noordkamp's work is characterized by a great love of simplicity, emptiness, form and aesthetics, radiating a feeling of loneliness, alienation and melancholy.

Petra Noordkamp graduated from the Gerrit Rietveld Academie in 2000, with a major in photography. She has had exhibitions in places such as W139 in Amsterdam and the Gele Rijder in Arnhem; in 2005 her work was also shown on billboards in Amsterdam. Her work has been published in magazines such as The Purple Journal, Club Donny and Mister Motley. In addition to her personal projects, Noordkamp also works on assignment for publications including Volkskrant Magazine, Avenue, Rails and NRC Focus.

La Madre by Petra Noordkamp can be seen at Foam from 29 June - 2 September 2012. Open daily from 10am - 6pm, Thursday/Friday from 10am - 9pm. Admission: € 8.50

Note to editors: For more information and visual material, please contact Foam's communications department, either by e-mail: foam[at]foam.org or phone: +31 (0)20 551 6500.

Foam is supported by the BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd and the VandenEnde Foundation.


Fotograaf en filmmaker Petra Noordkamp (1967) toont met het project La Madre haar nieuwste en nog niet eerder getoonde werk. De aanleiding voor La Madre is de kortstondige verhouding die Noordkamp midden jaren '90 had met Emilio Quaroni, de zoon van de bekende Italiaanse architect en stedenbouwkundige Ludovico Quaroni. Nadat het contact met Emilio verwaterde, ontdekte Noordkamp in 2001 dat Emilio in datzelfde jaar zijn eigen moeder had vermoord. Het heftige verhaal van Emilio en de matricida (moedermoord) liet Noordkamp niet los. Jarenlang loopt ze rond met het idee ooit nog iets met dit verhaal te doen. De vorm van dit project blijft geruime tijd een vraag, totdat twee wegen elkaar onverwachts kruisen. Voor haar fotoproject 'Cinecittà ' bezoekt Noordkamp in 2009 Sicilië, waar zij op de modernistische kerk La Chiesa Madre stuit. Deze bijzondere, witte bolvormige kerk blijkt een ontwerp van niemand minder dan Ludovico Quaroni, de vader van Emilio.

Noordkamps fascinatie voor (Italiaanse) modernistische architectuur en de korte romance tussen haar en Emilio komen hier op toevallige wijze samen. De kerk, gelegen in het stadje Gibellina, dat in 1968 door een aardbeving werd verwoest, vormt de verbinding die alles samenbrengt: de ex-geliefde, de vader en tevens architect van de kerk, de moedermoord en niet te vergeten Noordkamp zelf.


In de tentoonstelling ontleedt het verhaal zich langzaam doordat kleine onderdelen worden uitgelicht.  Noordkamps eerste korte film La Madre wordt getoond. Hierin tast de maker de ronde vormen en het materiaalgebruik van deze bijzondere architectuur af. De kerk vormt de visuele achtergrond voor het drama dat zich heeft afgespeeld in de familie Quaroni, begeleid door een voice-over geschreven door schrijver en beelden kunstenaar Maria Barnas, die het verhaal van Emilio vertelt. Noordkamp wil in deze film vooral laten zien hoe de architecturale beleving van een gebouw gekleurd wordt door een ontmoeting van vijftien jaar geleden.

Verder zijn er foto's te zien die Noordkamp maakte van de stad Gibellina en de kerk. Ook wordt er archiefmateriaal van de eerste steenlegging van de kerk en ontwerptekeningen van La Chiesa Madre getoond. Het werk van Noordkamp kenmerkt zich door een grote liefde voor eenvoud, leegte, vorm en esthetiek. Het straalt een sfeer van eenzaamheid, vervreemding en melancholie uit.

Petra Noordkamp studeerde in 2000 af aan de Gerrit Rietveld Academie, richting Fotografie. Ze exposeerde onder andere in W139 te Amsterdam en de Gele Rijder in Arnhem, daarnaast toonde zij haar werk in 2005 op billboards in Amsterdam. Haar werk werd gepubliceerd in tijdschriften als The Purple Journal, Club Donny en Mister Motley.

Naast haar vrije projecten werkt Noordkamp ook in opdracht van onder meer Volkskrant Magazine, Avenue, Rails en NRC Focus.


La Madre van Petra Noordkamp is van 29 juni t/m 2 september 2012 te zien in Foam. Open dagelijks van 10.00 -18 uur, do/vr van 10.00 - 21.00 uur. Entree: € 8,50.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en voor het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Foam, e-mail foam[at]foam.org of telefoon 020 5516500.

Foam wordt ondersteund door de BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd en de VandenEnde Foundation.